Ngiphuphe ngichama igazi, ngiphuphe ngichama igazi elimnyama

Lamia Tarek
2023-08-10T19:42:40+00:00
Ukuhunyushwa amaphupho
Lamia TarekIhlolwe ngu: mostafaJuni 24, 2023Isibuyekezo sokugcina: enyangeni engu-XNUMX edlule

Kulezo zikhathi ezidlulayo lapho udinga ukuhumusha iphupho lakho, lesi sihloko siza ukuzoxazulula imfihlakalo yephupho lakho elakuqeda amandla futhi likubeke esimweni sokukhathazeka nokungezwani, njengesithombe esesabeka kakhulu phambi kwamehlo akho, njengokungathi uzizwele. ngathi uchama igazi.
Leli phupho lingase libe yimbangela yokukhathazeka nokucindezeleka kubantu abaningi, kodwa lesi sihloko sizokuchazela incazelo yaleli phupho kanye nomthelela walo ekuphileni kwakho kwansuku zonke.

Ukuchazwa kwephupho ngichama igazi

Ukuhunyushwa kwephupho ngichama igazi liyisihloko nencazelo ephikisanayo, njengoba lihambisana nezincazelo eziningi eziyisixwayiso.
Abaningi bezomthetho nabahumushi babenesithakazelo ekuchazeni leli phupho, kuhlanganise no-Ibn Sirin, owanikeza izincazelo ezahlukene kuye ngokuthi isimo somphuphi kanye nezimo zephupho.
Uma umphuphi ezibona echama igazi ngomchamo, khona-ke lokhu kubonisa ukwehluleka ukwenza imisebenzi yenkolo nokungahambi kahle emthandazweni.
Kungase futhi kubonise isimo sokuhluleka kanye nezimo ezimbi umphuphi angase abhekane nazo ekuphileni kwakhe.
Ekugcineni, lowo ophuphayo kufanele abhekane naleli phupho ngokuhlakanipha nokuqonda futhi angakhathazeki ngokweqile, ngaleyo ndlela afune indlela engcono kakhulu yokuxazulula inkinga noma ukuyivimbela, futhi aphendukele kuNkulunkulu uSomandla ngokunxusa nokunxusa kuYe ukuba amvikele futhi asuse ubunzima empilweni yakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho ngichama igazi for Ibn Sirin

Umbono wokuchazwa kwephupho ngichama igazi ngu-Ibn Sirin ungomunye wemibono engaqondakali izazi eziyihumusha ngezincazelo nezinkomba eziningana.
Ngokuka-Ibn Sirin, ukubona igazi lichama ephusheni kusho ezinye izono nezono ezenziwe mboni, futhi kungase kubonise ukulimala okuzovezwa umbonisi noma abanye abantu abaseduze naye.

Omunye wemibono onayo le ncazelo futhi umbono wokuchama igazi ngomchamo, lapho umphuphi ezibona echama negazi ephusheni, futhi lokhu kusho ukumelana kombonisi ekusetshenzisweni kwayo yonke imisebenzi eyisisekelo yomuntu njengokuthandaza nokujwayelekile. ukuphindaphinda kweQur'an.

Ngakolunye uhlangothi, ukubona ukuchama kwegazi kungase kubonise ukuthi umboni wenza izenzo ezithile ezenqatshelwe nezimbi, ngakho-ke kufanele axwayise futhi azigweme.
Ngakho-ke, umuntu ozibona echama ngegazi ephusheni kufanele ahambisane nendlela efanele yokuphila kanye nezindinganiso ezinhle zomphakathi ukuze ajabulele impilo enhle engokwengqondo nokuphila okujabulisayo.

Ukuchazwa kwephupho ngichama igazi kwabesifazane abangashadile

Ukubona umchamo uxubene negazi ephusheni kuthathwa njengenye yemibono ekhombisa ukugula futhi ophethe izincazelo eziyisixwayiso kulowo ophuphayo.Isazi u-Ibn Sirin sanikeza izincazelo eziningi ngokubona umboni echama igazi ephusheni.
Kowesifazane ongashadile owaphupha ngokuchama ngegazi lokuya esikhathini, leli phupho lifanekisela ukulindela kwakhe imiphumela engathandeki engase ithinte impilo yakhe esikhathini esizayo, ikakhulukazi mayelana nezindaba zothando, umshado nomndeni.

Owesifazane ongashadile kufanele enze imibuzo ebanzi uma iphupho lomchamo ngegazi lakhe lokuya esikhathini kwenzeka, ukuthola izimbangela ezingenzeka zephupho nokuthi ungabhekana kanjani nalo.
Isimo somuntu siqu somphuphi oyedwa kufanele futhi sicatshangelwe, njengoba iphupho lingaveza izinkinga ezingokomzwelo, zempilo noma zomphakathi ezidinga ukunakwa kwakhe.

Ngamafuphi, owesifazane ongashadile kufanele anake ukuchazwa kwephupho ngokucophelela futhi angabukeli phansi noma yiziphi izimpawu ezivela embonweni.
Leli cala lingelinye lamacala adinga ukuphathwa ngendlela ewujuqu nenembile ukuze kuqinisekiswe ukuthola izixazululo ezingcono kakhulu esikhathini esizayo.

Ukuhunyushwa kwephupho ngomchamo Ngegazi lokuya esikhathini kowesifazane oyedwa

Ukubona umchamo onegazi lokuya esikhathini ephusheni lowesifazane ongashadile kubonisa izinkomba eziningi, njengoba lo mbono ubonisa usuku olusondelayo lomshado olindelekile, futhi umemezela ikusasa elihle nokuphila komphuphi, futhi ubonisa ukulahla kwakhe ukungezwani abhekana nakho naye. umndeni, nokunyamalala kokukhathazeka nosizi empilweni yakhe, uNkulunkulu ethanda.
Iphupho lomchamo onegazi lokuya esikhathini libuye libe nenkomba yokwenza lula izindaba zowesifazane ongashadile kanye nokukhulula izinkathazo zakhe, ngaphezu kokubhekisela ezintweni ezizayo ezitusekayo esikhathini esizayo, njengokuthola umsebenzi noma ithuba lokuthuthuka empilweni. futhi ufinyelele imigomo oyifunayo.
Ngakho-ke, abesifazane abangashadile kufanele babe nethemba futhi bathembele kuNkulunkulu, bazifisele okuhle nenjabulo, futhi bathembele ekunxuseni, emthandazweni, nokholo kuNkulunkulu kuzo zonke izigaba zokuphila kwabo.

Ukuchazwa kwephupho ngichama igazi kowesimame oshadile

Ukuthola umbono lapho umphuphi ezibona echama igazi kungase kuphazamise owesifazane oshadile futhi kubangele ukukhathazeka kwakhe, ngoba angase aqonde lokhu njengobufakazi bezinkinga zempilo kumlingani wakhe.
Kodwa-ke, kufanele akhumbule ukuthi ukuhunyushwa kwamaphupho kungaphansi kwezici eziningi ezifana nobuntu bomuntu ophuphayo kanye nezenzakalo zokuphila ezihlobene naye.
Iphupho lokuchama ngegazi kumfazi oshadile lingase libonise izimo zokukhulelwa nokubeletha, okungase kungakhululekile noma kubangele izinkinga.
Uma kwenzeka eshadile, iphupho lingabonisa inkinga noma ukungavumelani ebuhlotsheni nomyeni wakhe.
Ukwengeza, iphupho ikakhulukazi lingase libhekisele esimweni sempilo jikelele yowesifazane oshadile futhi lingabonisa isidingo sokunakekela impilo yakhe futhi singanaki noma yisiphi isibonakaliso esingase sivele phambi kwakhe.
Akufanele wenze ihaba ukuhunyushwa kwephupho lokuchama ngegazi, ngoba incazelo yalo ayikwazi ukunqunywa ngokunembile ngaphandle kokuxhumana no-imam we-mosque noma uchwepheshe ekuchazeni noma ngokubonana nodokotela, ikakhulukazi uma owesifazane oshadile enenkinga eyaziwa ngaphambili. Izinkinga zempilo.
Ekugcineni, incazelo yamaphupho ihlose ukusiza umbonisi aqonde imicabango yakhe futhi athole umbono omusha ngaye nempilo yakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuchama igazi ngu-Ibn Sirin kanye nezazi eziphezulu - Sada Al-Ummah blog

Ukuchazwa kwephupho ngichama igazi kowesifazane okhulelwe

Iphupho lokuchama igazi lingelinye lamaphupho angajwayelekile ahunyushwa ngezincazelo eziningi ezingezinhle nezincazelo, ikakhulukazi kwabesifazane abakhulelwe.
Leli phupho lingase libonise izinkinga ezithile zempilo owesifazane angase abe nazo ngesikhathi sokukhulelwa, futhi kubalulekile ukuqinisekisa lokhu nodokotela.
Ngaphezu kwalokho, iphupho lingabonisa nezinkinga ezithile zezezimali nezomnotho owesifazane okhulelwe angase abhekane nazo esikhathini esizayo.
Nakuba amanye ala maphupho eveza izinto ezingezinhle, kubalulekile ukuthi sibheke nohlangothi oluhle futhi sihlonze izinyathelo ezidingekayo zokubhekana nezinkinga ezikhona kanye nokwenza ngcono isimo esikhathini esizayo.
Ekugcineni, kungcono ukungathembeli ekuchazeni okujwayelekile kwamaphupho futhi ufune incazelo efanelekile esimweni somphuphi.

Ukuchazwa kwephupho ngichama igazi kowesifazane odivosile

Uma owesifazane ohlukanisile ephupha ukuthi ephusheni lakhe uchama igazi, lokhu kungabonisa ukuthi uzizwa engakhululekile empilweni yakhe.
Mhlawumbe lokhu kungenxa yezinkinga zempilo yomshado ayebhekene nazo ngaphambi kwesehlukaniso.
Owesifazane ohlukanisile angase abe nokukhathazeka ekuphileni kwakhe komphakathi, futhi angase azizwe ephambukisiwe futhi ephazamisekile izikhathi eziningi.
Ngakho-ke, owesifazane ohlukanisile kufanele azame ukugxila emicabangweni nemizwa emihle, futhi abe nesineke, azinze, futhi abe nethemba ekuphileni kwakhe.
Futhi ukuhunyushwa kwephupho lakhe kungamnika isikhala sokusuka ebunzimeni ayebhekene nabo esikhathini esidlule, ukuzethemba futhi aqhubekele phambili empilweni.
Ngokuvamile, uma owesifazane ohlukanisile ebona ukuthi uchama igazi, kufanele akuthathe lokhu njengophawu lokushintsha indlela yakhe yokuphila futhi alwele inqubekela phambili nethemba ngekusasa.

Ukuchazwa kwephupho ngichamela indoda igazi

Ukubona indoda ichama ngegazi ephusheni kuyinto ebangela ukukhathazeka nokwesaba, njengoba le ncazelo ingase ihlobane nezindaba ezinqatshelwe futhi eziphambene nezimfundiso zenkolo.ubudlelwane bomshado.
Leli phupho lingase lihlotshaniswe nokudabuka kanye nezinkinga zomndeni lowo ophuphayo abhekana nazo, njengoba lo mbono ungase udinge ukuqapha ngokumelene nezingxabano zomshado nokuhlukana.
Lapha, indoda kufanele icabange ngokujulile ngezenzo zayo futhi ibambelele ezimfundisweni zenkolo ukuze igweme ukwephula umthetho weSharia, futhi ifune izixazululo zezinkinga zomndeni ngendlela enokuthula nenhle ukuze kuqinisekiswe ukuphepha komndeni.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomchamo nokwethembeka kwegazi kumuntu ushadile

Ukuhunyushwa kwephupho ngomchamo negazi kumuntu oshadile kunezincazelo ezahlukene. Ngakolunye uhlangothi, iphupho libonisa ukuba khona kwezinkinga zempilo okufanele umphuphi azinake, ngakho indoda eshadile idinga ukuvakashela udokotela futhi enze okudingekayo. ukuhlolwa ukuqinisekisa impilo yempilo yakhe.
Iphupho lingase futhi libhekisele kwezinye izindaba ezingokomzwelo nezenhlalo, njengoba kungase kube khona ukungezwani ebuhlotsheni bomshado, noma izinkinga phakathi kwabashadile, ngakho-ke leli phupho lishukumisela indoda eshadile ukuba icabange ngezinye izindaba ezihlobene nokuphila kwakhe kwansuku zonke nomshado. , nokubheka izixazululo zalezo zinkinga, futhi uzame ukuqinisa ubuhlobo phakathi kwakhe nomkakhe bukhulu kakhulu.
Indoda eshadile yelulekwa ukuba ihlakaniphe endleleni yokubhekana naleli phupho, futhi kufanele ithandaze futhi iphenduke kuNkulunkulu, futhi isebenzele izenzo ezinhle ukuze izuze lokho ekufisayo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuchama ngegazi lokuya esikhathini

Umbono wokuchama ngegazi lokuya esikhathini ephusheni ubonakala ngendlela ehlukile ngokusho komphuphi, kanti leli phupho lithathwa njengophawu lwezinto ezincomekayo nezithembisayo, ikakhulukazi uma umphuphi engashadile, njengoba lo mbono uveza usuku olusondelayo lomshado wakhe nomuntu. omthandayo nomesabayo, futhi lokhu kungase kuhambisane nokuvela kwemibono Kuveza ukukhululeka nokududuzeka empilweni yakhe.
Ukubona ukuchama ngegazi lokuya esikhathini ephusheni kubonisa nokuthi umphuphi uzosusa ukungezwani abhekana nakho nomndeni wakhe, nezinye izinsizi angase abhekane nazo ekuphileni.
Lo mbono uwubufakazi bokunyamalala kwezinkathazo nosizi empilweni yomphuphi maduzane, uNkulunkulu ethanda.
Futhi umphuphi kufanele athathe leli phupho ngenhliziyo evulekile futhi acele intethelelo nokunxusa okuningi, ukuze athole lokho akufisayo okuhle nenjabulo ekuphileni.

Ukuchazwa kwephupho ngichama igazi elibomvu

Umbono kaTUmchamo wegazi ephusheni Kungumbono osabekayo obangela umphuphi ukukhathazeka nokwesaba okukhulu, ngoba ufuna incazelo ezomnikeza ukukhanya kulesi senzakalo esingavamile.
Uma kubhekwa incazelo yephupho ngichama igazi elibomvu, lombala uthathwa njengomunye wemibala ekhombisa igazi eliphuma kakhulu emzimbeni, njengoba lokhu kungaba inkomba yenkinga yempilo emzimbeni.
Kodwa ngokombono ongokomoya, lo mbala ubonisa inkinga ebuhlotsheni bomzwelo nomshado, futhi lokhu kubonisa isidingo sokuhlanza ubuhlobo obungokomzwelo kanye nobumnandi bezinhliziyo.
Ngakho-ke, umphuphi kufanele asebenzele ukubuyisela ukuthula kwangaphakathi futhi athuthukise ubudlelwano bakhe obungokomzwelo ukuze agweme noma yiziphi izinkinga ezingase ziphakame kulokhu.

Ukuchazwa kwephupho ngichama igazi endlini encane

Ukubona igazi lichama endlini yangasese ephusheni kungenye yemibono eyenqatshelwe ebonisa izinto ezingekho emthethweni umphuphi azenzayo, futhi kubonisa ukuba khona kwengozi eseduze esongela ukuphila kwakhe.
Le ngozi ingase ibe umphumela wezenzo ezingalungile zomphuphi esikhathini esidlule, noma ngenxa yokuzibandakanya kwakhe ezindabeni ezingekho emthethweni esikhathini samanje.
Futhi, lo mbono ungase ukhulise umuzwa walowo ophuphayo wokukhathazeka nesiyaluyalu, futhi ungase uholele ekuqongeleleni kokucindezeleka kwengqondo nokungezwani kwangaphakathi.
Ngakho-ke, umphuphi kufanele afune usizo lukaNkulunkulu, aphenduke kuNkulunkulu uSomandla, afune intethelelo ngezono azenza esikhathini esidlule, futhi asebenzele ukulandela ukuziphatha okuhle nokulungile ekuphileni.

Ukuchazwa kwephupho ngichama igazi eliningi

Uma umuntu ephupha ukuthi uchama igazi kakhulu, kufanele ahlole isimo sakhe sempilo, ngoba leli phupho libonisa isimo sakhe sengqondo nempilo.
Leli phupho lingabonisa isifo, njengokutheleleka komchamo, ukutheleleka komchamo, noma umdlavuza wezinso.
Kwesinye isikhathi, leli phupho liyisixwayiso kumuntu ukuthi anakekele impilo yakhe futhi aye kudokotela ukuze ahlolwe futhi alashwe.
Ukuphupha uchama igazi ngelinye lamaphupho ajwayelekile, futhi lithinta abantu abaningi, futhi kumele babhekane naleli phupho ngokucophelela futhi baqaphele uma kwenzeka kuba nesifo abangase babhekane naso.

Ukuchazwa kwephupho ngichama igazi elimnyama

Umbono wokuchama igazi elimnyama ungomunye wemibono engathandeki kumphuphi, futhi lo mbono uphethe izincazelo eziningi nezincazelo ezahlukene ngokwesimo ngasinye.
Umbono uveza izinto eziningi ezingezinhle umphuphi ahlangabezana nazo empilweni yakhe.Leli phupho lingase libonise ukuba khona kwesifo sezempilo emzimbeni, futhi kungase kubonise ukulahlekelwa isikhundla esibalulekile somphuphi empilweni yakhe yezenhlalakahle nokusebenza, noma enze izinto ezingekho emthethweni kanye nemithetho yenkolo okumele iyekwe.
Ngaphezu kwalokho, umbono ubonisa ukuthi umphuphi kufanele aqaphele futhi asebenzise ukuqapha ezinqumweni zakhe ezinzima futhi agweme ukuthatha izinyathelo ezingalungile, njengoba umbono ubonisa ukuthi umphuphi uzochayeka ezinkingeni nobunzima esikhathini esizayo, futhi ngicela ungabi. ezithile ngazo kuze kube yilapho zihlaziywa kahle kanye nasemongweni womphuphi nezimo abhekana nazo.
Ngakho-ke, umphuphi kufanele afune ngokushesha ngangokunokwenzeka indlela yokuqonda nokuxazulula inkinga ebangele leli phupho futhi afunde ezifundweni ezitholakala kulo mbono.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *