Ukuthula makube kuwe ngabona ngihamba nomfowethu saya emosque ngangena kuyo, ithini incazelo yalokho?