Ukuhunyushwa kokusika izipikili ephusheni kanye nencazelo yephupho mayelana nokusika izipikili zomunye umuntu

May
2023-04-28T17:33:32+00:00
Ukuhunyushwa amaphupho
MayEphreli 28 2023Isibuyekezo sokugcina: ezinsukwini ezi-5 ezedlule

Njalo ebusuku, amaphupho ayindawo yethu yokuphumula nokubalekela izingcindezi zokuphila kwansuku zonke.Sivamise ukukhumbula imininingwane emincane emaphusheni ethu engase ivuse ilukuluku lethu lokwazi izincazelo zayo.
Ngakho-ke, yini incazelo yokusika izipikili ephusheni? Kulesi sihloko, sizokhuluma ngalesi senzakalo ngokuningiliziwe futhi sizame ukucacisa ezinye zezincazelo ezingenzeka nezikhona zamanje zalo mbono.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokusika izipikili ephusheni | Madam Magazine

Ukuhunyushwa kokusika izinzipho ephusheni

Iphupho lokusika izipikili ephusheni liphakamisa ilukuluku labantu abaningi ukwazi incazelo yalo.
Incazelo iyahlukahluka kuye ngezimo umphuphi azibona ephusheni lakhe.
Uma umbono wawunamandla futhi ulula, khona-ke ubonisa ukunqoba izitha nokubalekela izinkinga.
Futhi ukusika izipikili buthule kungase kubonise ukuhlelwa kwemicabango nemizwa.
Ngokuqondene namaphupho ahlanganisa ukususa zonke izipikili, abonisa izinkinga nezinkinga lowo ophuphayo abhekana nazo.
Amanye amaphupho abona omunye umuntu egunda izinzipho, okusho ukuthi lowo ophuphayo uzoncika kuye empilweni yakhe elandelayo ngaphandle kosizo lwamuntu.
Okhulelwe kumele alandele iSunnah yoMprofethi - sengathi uNkulunkulu ambusise futhi amnike ukuthula - futhi kufanele anqume kahle izinzipho zakhe ngoba kuthinta impilo yombungu.
Ngenkathi ukusika izinzipho zabafile akunayo incazelo eqondile.
Akufanele sidideke, kodwa kunalokho samukele le mibono ehlukene ngokunengqondo nangokuvumelana.

Ukuhunyushwa kokusika izipikili ephusheni ngu-Ibn Sirin

Ngokuka-Ibn Sirin, ukubona izipikili zinqunywa ephusheni kubonisa ukukhululwa komboni ezitheni zakhe nokuzinqoba.
Futhi, ubude bezipikili ephusheni bubonisa ukuthi kunezinto eziningi umphuphi okufanele azilahle.
Futhi uma umuntu ebona ukuthi unciphisa izipikili zakhe ephusheni, lokhu kubonisa ukugcwaliseka kwamathemba kanye nokukhokhwa kwezikweletu.
Futhi uma umuntu ehlushwa isikweletu, khona-ke ukubona ukunqunywa kwezinzipho kubonisa ukuthi lezi zikweletu zizokhokhwa.
Uma umuntu esesike izinzipho, lokho kukhomba ukulandela iSunnah noma ukuphuma nemali ebolekiwe.
Ukunqunywa kwezinzipho kungomunye wemibono ethembisa kakhulu, njengoba kubonisa umbono wokulahla izitha kanye nokuzinqoba kombonisi.

Ukuhunyushwa kwezipikili zokusika ephusheni kwabesifazane abangashadile

Ukubona owesifazane ongashadile ephusheni lakhe ezisika izinzipho kuwuphawu lokuziphatha okuhle nenhliziyo enhle, futhi uma ehlushwa izinkinga ezithile nobunzima ekuphileni kwakhe, zizoxazululwa ngokushesha kakhulu, okuzoletha injabulo nenduduzo empilweni yakhe. .
Futhi, ukusika izipikili ephusheni kungase kubonise ukulahla imikhuba emibi elandelwa owesifazane ongashadile empilweni yakhe, futhi kungase kubonise ukuthi ushiye umsebenzi wakhe onzima.
Ngaphezu kwalokho, ukubona izinzipho zowesifazane ongashadile zinqunywe ephusheni kungase kubonise ukuthi uzobhekana nezinkinga nezinkinga ezithile, futhi zizoxazululwa futhi ziguquke kusukela ekuhluphekeni kuya ekududuzeni.
Ekugcineni, umbono wokusika izipikili ephusheni kwabesifazane abangashadile uphethe izinkomba ezinhle zenhliziyo yakhe enomusa, ukuziphatha okuhle, nokungathí sina empilweni yakhe.

Ukuhunyushwa kokusika izinzwane ephusheni kwabesifazane abangashadile

Ukubona owesifazane ongashadile esika izinzwane zakhe ephusheni kuwumbono obalulekile ophethe izincazelo eziningi.
Lo mbono ubonisa ukuziphatha kwakhe okuhle nokuba msulwa kwangaphakathi, kanye nemizwa yakhe emihle nothando analo ngabanye.
Futhi uma izinyawo zakhe ephusheni zithwala izipikili ezinde, khona-ke lokhu kubonisa ukuhlanzeka kwemizwa yakhe nayo yonke imizwa yakhe emihle kwabanye.
Ngaphezu kwalokho, ukubona owesifazane ongashadile esika izinzipho zakhe ephusheni kubonisa ukuphishekela njalo ukufeza imigomo nezifiso, futhi kubonisa izixazululo zobunzima nezinkinga ayebhekene nazo ekuphileni kwakhe.
Ngakho-ke, leli phupho lingomunye wemibono emihle ebikezela ubuhle nenjabulo empilweni engokoqobo nengokomzwelo yabesifazane abangashadile esikhathini esizayo.

Ukuhunyushwa kokusika izipikili ephusheni kowesifazane oshadile

Ukubona owesifazane oshadile esika izinzipho zakhe ephusheni kubonisa ukuthi kunenkinga emkhathazayo empilweni yangempela, futhi uveza ukuyiqeda ngemva kokulinda isikhathi eside.
Uma owesifazane oshadile ebona umyeni wakhe emgawula izinzipho zakhe, khona-ke lokhu kubonisa ukubusa kwakhe nobushiqela, futhi kungase kubonise inkinga engase imehlele ngenxa yalokho.
Uma isihlobo sisika izinzipho zakhe ephusheni, lokhu kuwuphawu lokuqeda izinkinga ezithile nalowo muntu.

Uma kwenzeka owesifazane oshadile ebona ephusheni ukuthi unquma izipikili zakhe yedwa, lokhu kusho ukuthi ubhekene nezinkinga ezithile nokungezwani nomyeni wakhe, futhi udinga ukusebenzela ukuzixazulula.
Futhi, ukubona umyeni wakhe ephungula izinzipho zakhe ngendlela emnene kubonisa ukulunga nokumkhathalela kwakhe.

Sekukonke, ukuhunyushwa kokusika izipikili ephusheni kowesifazane oshadile kuhlobene eduze nokuphila komshado kanye nobuhlobo nomlingani, futhi kungase kwembule izinkinga ezithile ezidinga ukuxazululwa, noma kubonisa ukuthi zizosuswa ngemva kwesikhathi eside. linda.

Ukuhunyushwa kokusika izipikili ephusheni kowesifazane okhulelwe

Ngaphakathi kohlaka lwencazelo ebanzi yephupho lokusika izipikili ephusheni, sithola ukuthi umbono uphethe izincazelo ezinhle kuwesifazane okhulelwe.
Ukusika izipikili ephusheni kuveza usuku olusondelayo lokuzalwa kwakhe ngaphandle kwenkinga noma ubuhlungu, futhi izinkinga zakhe seziphelile futhi ususa izifo.
Lo mbono ubonisa futhi injabulo yakhe nokuzola kwengqondo, futhi unencazelo yokuqeda izinkinga zakhe zamanje kanye nokuzuza ukuzinza empilweni yakhe.
Ngaphezu kwalokho, ukusika izipikili kubonisa ukukhululeka kokuzalwa kwakhe, uNkulunkulu ethanda, nokuthi uzobhekana nokubeletha okulula kakhulu, okuletha induduzo nokuqinisekisa kumama okhulelwe.
Ngakho-ke, kungashiwo ukuthi iphupho lokusika izipikili libonisa ikusasa elithembisayo lowesifazane okhulelwe nokululama okuphelele, uNkulunkulu ethanda.

Ukuhunyushwa kokusika izipikili ephusheni kowesifazane okhulelwe

Ukubona ukunqunywa kwezipikili ephusheni kowesifazane okhulelwe kuwumbono obalulekile obonisa usuku olusondelayo lokubeletha.
Uma owesifazane okhulelwe ebona ephusheni ukuthi unciphisa izipikili zakhe, khona-ke lokhu ngokuqinisekile kusho ukuthi usuku lwakhe lokuzalwa lusondela, nokuthi ukuzalwa kuyoba lula futhi kube bushelelezi, uNkulunkulu uzimisele.
Kuyaphawuleka ukuthi, ngaphezu kwalokhu kuhumusha, ukusika izinzipho kuveza ukuphela kwezinkinga zowesifazane okhulelwe, futhi kususe izifo nezinto ezilimazayo ezimbangela izinkinga eziningi.
Ngakho-ke, ukubona ukunqunywa kwezinzipho ephusheni kungenye yemibono emihle neqondile ebonisa inhlanhla futhi iphethe incazelo yensindiso nokukhululwa emithwalweni nasezinkingeni.

Ukuhunyushwa kokusika izipikili ephusheni kowesifazane ohlukanisile

Kwabesifazane abahlukanisile, ukuhunyushwa kokusika izipikili ephusheni kubonisa ukuba khona kwezinkinga ezithile nokungavumelani abangase babhekane nakho ekuphileni kwabo kwansuku zonke.
Kodwa-ke, leli phupho aliyona ngempela into embi, njengoba liveza ngesikhathi esifanayo ukuziphatha kwakhe okuhle nokushisekela kwakhe ukunamathela kuSunnah.
Ngaphezu kwalokho, umbono wokusika izipikili ubuye ubonise ukulahla izono neziphambeko, okubenza baqhubekele endleleni efanele ekuphileni kwabo okulandelayo.
Esinye isici esihle kuleli phupho siwukuthi ukugunda izipikili kubonisa ukuthi owesifazane ohlukanisile uyothola isinxephezelo esiseduze kuNkulunkulu nokuthi uyobhekana nalokho okuzomehlela.

Ukuhunyushwa kokusika izipikili ephusheni kumuntu

Ukubona izinzipho zomuntu zinqunywa ephusheni kuphakathi kwemibono emihle ebonisa ukunqoba izitha nokuzinqoba, kuphinde kubonise ukususa izono kanye nesifiso sokuphenduka futhi sisondele kuNkulunkulu uMninimandla onke.
Abahumushi baxwayisa ngokubona ukukhishwa kwezipikili ephusheni, njengoba kubhekwa njengombono ongemuhle.
Kulabo abahlushwa izikweletu empilweni yangempela, ukubona ukunqunywa kwezipikili ephusheni kubonisa ukukhokha izikweletu nokuqeda izinkinga zezimali.
Ukusika izipikili ephusheni kuwuphawu lobuhle nezibusiso ezizokwenzeka maduze, ikakhulukazi uma umphuphi ebhekene nezinkinga ezinzima ekuphileni.
Uma indoda izizwa inesizungu, ukubona ukunqunywa kwezinzipho kubonisa indlela yokuphuma kulesi simo futhi ithole amandla angokwengqondo okunqoba izitha.
Ngokuvamile, ukubona ukusika izipikili ephusheni kumuntu kubonisa ukunqoba, ukuqeda izinkinga, kanye nenkomba yokulandela i-Sunnah yenkosi yethu uMuhammad, kwangathi uNkulunkulu angambusisa futhi amnikeze ukuthula.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokusika izipikili kumuntu oshadile

Uma umuntu oshadile ephupha ukuthi usika izinzipho zakhe ephusheni, khona-ke lokhu kubonisa ukuthi uzovuka emsebenzini wakhe nokuthi uzothola ukukhushulwa maduze.
Leli phupho libonisa nokuthi indoda inokuzethemba okukhulu kuye namakhono akhe, futhi ingakwazi ukulawula kalula imizwa nemicabango yayo.
Izazi zezomthetho zeluleka owesilisa oshadile ukuthi azibophezele emthandazweni nasekukhonzeni uNkulunkulu, agcine izivumelwano futhi agcwalise izithembiso, futhi aqikelele ukuthi alwe nezinkanuko nezifiso ezimbi ezingase zibe nomthelela omubi empilweni yakhe yomshado neyomsebenzi.
Ukuchazwa kwephupho mayelana nokusika izipikili kumuntu oshadile akukwazi ukuhlukaniswa nokuchazwa kwamaphupho angaphambilini, njengoba iphupho ngezipikili libonisa ubuqotho, ukuzethemba, nethemba esikhathini esizayo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokusika izipikili zomunye umuntu

Mayelana nencazelo yephupho lokusika izipikili zomunye umuntu, leli phupho libonisa ukuzimisela komuntu ukunikeza usizo nokusekelwa kwabanye ezikhathini ezinzima. Uma izipikili zomunye umuntu zinqunywa ephusheni, lokhu kufanekisela ikhono lakhe lokubasiza bathole izixazululo. ezinkingeni zabo.
Futhi, leli phupho lingabonisa isigaba esinzima noma inkinga yezezimali omunye umuntu adlula kuyo, lowo ophuphayo angakwazi ukusiza ukuyixazulula.
Ngakho-ke, kunconywa ukuba unakekele abanye futhi unikeze usizo uma umuntu ebona leli phupho.

Iyini incazelo yephupho mayelana nokusika izinzipho?

Ngemva kokutadisha izincazelo eziningi, kwatholakala ukuthi iphupho lokusika izinzwane libonisa ukuntula isithakazelo ezindabeni ezibalulekile ekuphileni komuntu, nokwehluleka ukubukeza ama-akhawunti akhe ezezimali nezomuntu siqu.
Ngaphezu kwalokho, leli phupho lingase libonise uphenyo nophenyo ekuzuzeni ngokwenelisa uNkulunkulu uSomandla, futhi lingase libe inkomba yokufinyelela nokufeza izifiso.
Ngakho-ke, umuntu owaphupha ngokusika izinzipho zakhe kufanele anakekele impilo yakhe kanye nezindaba zezezimali, futhi abuyekeze ama-akhawunti akhe njalo.
Kufanele futhi alwele ukufeza izifiso zakhe futhi afeze izinhloso zakhe empilweni, futhi abambelele kuSunnah yoMprofethi, sengathi imikhuleko kaNkulunkulu nokuthula makube kuye, nalokho okujabulisa uNkulunkulu uSomandla.

Iyini incazelo yokusika izinzipho ephusheni?

Ukubona ukunqunywa kwezinzipho ephusheni kungomunye wemibono emihle nencomekayo ekhombisa ukunqoba nokunqoba izitha.Kukhombisa nokususa izinkathazo nezinkinga ezibhekene nomphuphi.
Ngokusho kwencazelo ka-Ibn Shaheen, umbono wokusika izinzipho zesandla ubonisa ubuhle obuningi nempumelelo emikhakheni ehlukahlukene.
Incazelo ka-Ibn Sirin yombono iqinisekisa ukuthi ibonisa ukunqoba komboni phezu kwazo zonke izitha, okwenza kube umbono omuhle futhi uthwele ithemba elikhulu nethemba.
Kuyaphawuleka ukuthi ukusika izipikili ephusheni kubonisa ukuhleleka nokuhleleka, okwenza kube umbono okhuthazayo kulowo ophuphayo ukuze afinyelele impumelelo nenqubekela phambili ekuphileni kwakhe.

Ukuhunyushwa kokusika izinzipho zabangasekho

Ukubona izinzipho zomufi zinqunywa ephusheni kungase kube ubufakazi besidingo somufi sokunxusa kanye nesisa esivela kumboni.
Futhi njengoba u-Al-Nabulsi eshilo, lo mbono uyizindaba ezinhle kumboni, njengoba angathola injabulo ehambisana nokuxhumana okusha noma indlela yokuziphilisa azoyithola ekuphileni.

Futhi uma owesifazane oshadile ephupha ukusika izinzipho zomufi, lokho kungase kubonise izikweletu zomufi afisa ukuzikhokhela, futhi lokhu kusho ukuthi umboni angasiza umufi ukuba afeze lolu daba ngokunxusa nokunikela ngenxa yalokho. kaNkulunkulu.

Ukusika izinzipho zikamufi kukhombisa isidingo sokugcwalisa incwadi yefa eshiyelwe izingane.
Ngaphezu kwalokho, leli phupho lingase libe ubufakazi bomphuphi wesidingo somusa nosizo kwabampofu nabampofu, ikakhulukazi uma lezi zimo zihlobene nomuntu oshonile.

Ngaphezu kwalokho, iphupho lokusika izipikili zabafileyo libonisa isidingo somphuphi sokunxusa nokunxusa kuNkulunkulu, ukuze azuze intethelelo nesihe kwabafile.
Ucwaningo lwesayensi lubonise ukuthi ukunxusa kungenye yezenzo ezibaluleke kakhulu ezithinta ukususwa kokulimala nokuhlupheka kumuntu, futhi lokhu kuyinto okufanele umphuphi anake uma kwenzeka ebona ukusika izinzipho zomuntu oshonile. iphupho.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokusika izinzipho

Ukubona ukusika izinzwane ephusheni kuyinkomba yokuntula isithakazelo kwezinye izinto ekuphileni komuntu, ngakho-ke kufanele abuyekeze ama-akhawunti akhe futhi agxile ekufinyeleleni imigomo nezifiso zakhe.
U-Ibn Sirin uqinisekisa ukuthi ukubona umuntu enquma izipikili ephusheni kuwumbono omuhle, njengoba kubonisa ukuqeda izitha nokuzinqoba, futhi ubude besipikili ephusheni bubonisa impumelelo nokuhlakanipha okwengeziwe ekuphileni.
Ukunquma izipikili ephusheni kungabonisa ukuhlelwa kwemicabango nemizwa, futhi kubonisa ukukhokhwa kwezikweletu uma kwenzeka umuntu ehlushwa kuzo.
Ngakho-ke, umuntu kufanele alalele lo mbono futhi asebenzele ukwenza lokho okubonisayo empilweni yakhe yangempela.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *


I-Ezoickubika lesi sikhangiso