Ukuhunyushwa kwe-defecation ephusheni kanye ne-defecation engutsheni ephusheni

May
2023-04-28T17:33:40+00:00
Ukuhunyushwa amaphupho
MayEphreli 28 2023Isibuyekezo sokugcina: Iviki elingu-XNUMX eledlule

Amaphupho ayingxenye ebalulekile yokuphila komuntu, njengoba anezincazelo eziningi nezinkomba ezichaza izimo zethu ezingokwengqondo nezempilo.
Amaphupho asetshenziswa kabanzi ukuphendula imibuzo yesiqondiso ekuphileni kwethu kwansuku zonke nokunikeza isiqondiso.
Enye yezinhlobo ezigqame kakhulu “ukuzikhulula ngephupho,” okuyisihloko esikhathaza abantu abaningi, ikakhulukazi ngezikhathi zoshintsho nezikhathi zokwehla nokwenyuka ezimpilweni zabo.
Kulesi sihloko, sizokhuluma ngencazelo ye-defecation ephusheni, nokuthi lesi sihloko singakusiza kanjani uqonde ikusasa lakho futhi sikuqondise endleleni yokuphumelela.

Ukuhunyushwa kokuzikhulula ephusheni ngu-Ibn Sirin kanye nezazi eziphezulu - Ukuhunyushwa kwamaphupho

Ukuhunyushwa kokuthulula isidingo ephusheni

Iphupho le-defecation ephusheni lingenye yamaphupho aphethe izincazelo ezinhle kakhulu, njengoba libonisa ukuthula kwengqondo, ukuzinza kwengqondo, nokukhululwa komuntu ezinkingeni, ezingcindezini nasezinkingeni.
Izincazelo zaleli phupho ziyehluka kuye ngezimo zomuntu kanye nesigaba esithola umbono.
Isibonelo, uma owesifazane ongashadile ephupha ngokuchama ephusheni, lokhu kusho ukuthi maduze uzoba nomyeni omuhle futhi uzophila impilo ejabulisayo nezinzile eduze kwakhe.
Nakuba iphupho lokukhipha isisu kowesifazane okhulelwe liwuphawu lokusondela kosuku lokubeletha kanye nezinto ezinhle ezinjalo.
Ngokuvamile, ukubona i-defecation ephusheni kwenza umuntu azizwe ekhululekile, ezinzile ngokwengqondo, futhi ekhululekile ekukhathazekeni.

Ukuhunyushwa kokuzikhulula ephusheni ngu-Ibn Sirin

Kule ngxenye yebhulogi, sizokhuluma ngokuchazwa kwe-defecation ephusheni ngu-Ibn Sirin.
U-Imam Ibn Sirin, kwangathi uNkulunkulu angamhawukela, uyaqinisekisa ukuthi ukubona imfucuza ephuma emzimbeni ngesikhathi sokuthunjwa kwesidingo ephusheni ngokuvamile kubhekisela ekuphileni nasemalini, kanye nokukhululeka nokususwa kokukhathazeka, usizi kanye usizi.
Leli phupho liphinde liveze ukuphela kokukhathazeka nokucindezeleka, ukuhamba kwezinkinga, nokuqedwa kosizi.
Ngowesifazane ongashadile, leli phupho libonisa ukuvula iminyango yenjabulo nenjabulo, kanti kowesifazane oshadile, leli phupho libonisa indlela yokuphuma ekucindezelekeni kanye noshintsho esimweni sakhe.
Futhi lapho umuntu embona, lo mbono ubonisa ukuthi kuningi okuhle okungase kumfikele ekuphileni kwakhe.
Ekugcineni, kungashiwo ukuthi i-defecation ephusheni ngu-Ibn Sirin ibonisa induduzo, ukuzinza, nokuqeda ukukhathazeka nosizi.

Ukuhunyushwa kokuhlanza isidingo ephusheni kwabesifazane abangashadile

Mfundi ongayedwa othandekayo, uma uzibona uzikhulula ephusheni, ungakhathazeki, njengoba lo mbono unezincazelo ezinhle ngekusasa lakho.
Lokhu kungase kusho ukuthi uzofeza izinhloso zakho futhi udlulele kontanga yakho, kungakhathaliseki ukuthi ufunda noma usebenza.
Izibusiso eziningi nezibusiso zingavela phambi kwenu ezinsukwini ezizayo.
Futhi uma uzibona uzikhulula endlini yokugezela, lokhu kuwubufakazi bokuthi uzonqoba ubunzima nokuthi izinkathazo zizosuswa.
Ungavumeli lo mbono othakazelisayo uvuse ukukhathazeka kwakho, kodwa kunalokho yiba nethemba futhi ukwenze kube isisusa sokwenza umzamo owengeziwe kanye nokuzuzwa kwemfundo nobungcweti.

Ukuhunyushwa kokuhlanza isidingo ephusheni kowesifazane oshadile

Uma owesifazane oshadile ebona ephusheni ukuthi uyazikhulula, khona-ke lokhu kuyisibonakaliso sokubalekela izingcindezi nosizi empilweni yakhe yomshado nokuzinza kwengqondo.
Uma isidingo ayesichitha sasihlobene nendle, lokhu kubonisa ukuthi uzoqeda izinkinga eziningi nezinkinga ayebhekene nazo ekuphileni.
Lo mbono ungase futhi ubonise impumelelo ekuphileni komkhaya nenjabulo eqhubekayo phakathi kwabashadile.
Incazelo yokuzikhulula ephusheni kowesifazane oshadile ayihlukanga nencazelo yowesifazane ongashadile, owesifazane okhulelwe, owehlukanisiwe, noma owesilisa, kunalokho, inkomba iyahluka ngokwesidingo esafezwa umbonisi encwadini. iphupho.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana ne-defecation yowesifazane oshadile

Ngemva kokubheka izincazelo zangaphambili zephupho lokuzikhulula, sithola ukuthi umphuphi oshadile obona leli phupho, uNkulunkulu ethanda, uzoba nosuku lokususa izinkathazo nosizi, njengoba leli phupho lihunyushwa njengezindaba ezinhle kumuntu wesifazane oshadile. ukumkhulula ezingcindezini ezingokwengqondo angase adlule kuzo ekuphileni kwakhe.
Leli phupho lingase libonise ukubalekela izimo ezinzima emsebenzini noma empilweni yomndeni.
Ngaphezu kwalokho, iphupho lokuzikhulula kowesifazane oshadile libikezela ukuvela kokukhululeka ekucindezelekeni nasekuqineni kwengcindezi, futhi kungase kubonise inhlanhla nempumelelo empilweni yomshado neyomsebenzi.
Ekugcineni, leli phupho lithumela umlayezo omangalisayo kwabesifazane abashadile ngesidingo sokususa izingcindezi nemizwa engemihle ethinta ukuphila komshado nomndeni ngokujwayelekile.

Ukuhunyushwa kwe-defecation ephusheni kowesifazane okhulelwe

Umbono we-defecation ephusheni owesifazane okhulelwe ubhekwa njengenye yemibono ethembisayo, njengoba ibonisa injabulo nenjabulo ezogcwalisa impilo yakhe ngokushesha nje lapho ebeletha ingane yakhe.
Lowo mbono usho ukuthi usuku lwakhe lokuzalwa luyasondela, nokuthi uzobeletha kalula futhi ngaphandle kobuhlungu.
Uma amaphupho ebonisa isimo esingokoqobo, khona-ke ukubona owesifazane okhulelwe ehlanza kubonisa ukuthi uzojabulela ukuzalwa okuphephile nokubushelelezi, ukuthi uzoba ngumama omangalisayo, nokuphila okumangalisayo okuhambisana nengane yakhe entsha.
Akungabazeki ukuthi ukubona owesifazane okhulelwe ezikhulula ephusheni kumnika ithemba nokuzethemba, futhi kumenza abheke ikusasa lakhe ngethemba nenjabulo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana ne-defecation endlini yokugezela yowesifazane oshadile

Owesifazane oshadile ukuzibona esendlini yangasese futhi ezikhulula kuyindaba eyakhayo nejabulisayo, njengoba lo mbono ubonisa ukuthi owesifazane wenza izinqumo eziningi ezifanele futhi uyajabula.
Nakuba abanye abantu benamahloni lapho befuna ukukhuluma ngokwehlisa isithunzi, lo mbono awukona ukuhlambalaza komuntu siqu.
Ukwengeza, ukufeza ukuzinza okungokomzwelo okumelelwe emshadweni kanye nokuphila komndeni okujabulisayo kubalulekile kumfazi oshadile, futhi yilokhu okushiwo yiphupho lokuhlanza endlini yokugezela kuye.
Isibonelo, umbono ufanekisela umuzwa wokuzethemba nokuzinza ngokomzwelo nomndeni, okungasiza owesifazane ukuba anqobe izikhathi ezinzima ekuphileni kwakhe.

Ukuhunyushwa kokuhlanza isidingo ephusheni kowesifazane ohlukanisile

Ukubona i-defecation ephusheni owesifazane ohlukanisile kubonisa ukuthi kukhona ubunzima nezinselele empilweni yakhe engokomzwelo neyomuntu siqu abhekene nayo, kodwa uzokwazi ukunqoba ngempumelelo.
Uma owesifazane ohlukanisile ehlushwa ubuhlungu nokukhathala ephusheni lakhe, khona-ke lokhu kubonisa ukuthi kunezingcindezi ezingokwengqondo nezingokomzwelo ezimthintayo nokuthi udinga ukuthulula imizwa yakhe ngendlela enempilo.
Ngakolunye uhlangothi, ukubona owesifazane ohlukanisile ekhulula izidingo zakhe kalula kubonisa ukuthi inhlanhla isebenzela yena nokuthi kunenkathi ejabulisayo empilweni yakhe emlindile.Futhi, leli phupho lingabonisa ukunamathela okuqinile okungokomoya okubonisa owesifazane ohlukanisile. , okumsiza ukuthi afeze amaphupho akhe futhi afinyelele injabulo ayifisayo.

Ukuhunyushwa kokuhlanza isidingo ephusheni kumuntu

Ukubona ukungcola ephusheni kungenye yamaphupho avamile amadoda abonayo, futhi anezinkomba eziningi nezincazelo ezahlukene.
Uma umuntu ezibona ephusheni enelisa izidingo zakhe ngokuthula nangokunethezeka, lokhu kubonisa ukuthi uzothola ukunethezeka nokuzinza empilweni yakhe futhi aphume ezinkingeni abhekene nazo.
Leli phupho liphinde lisho ukuthi indoda izongena esigabeni esisha sempilo yayo, kanye nokudlulela esigabeni esizinzile nesikhululekile.Leli phupho lingase libe nezinye izincazelo ezinhle njengenjabulo nokunethezeka kwengqondo.
Lokhu kuqinisekisa umthelela wamaphupho ekuphileni kwethu kwansuku zonke kanye nomthelela wawo omkhulu esimweni sethu sengqondo kanye nesimo sengqondo, okungaholela ekufinyeleleni imigomo yethu ehlukahlukene futhi sithole lokho esikufunayo.

Ukwehlula isidingo ephusheni phambi kwabantu

Manje njengoba sesiyazi incazelo ye-defecation ephusheni ngokujwayelekile, sizokhuluma kulesi sigaba mayelana ne-defecating ephusheni phambi kwabantu ikakhulukazi.
Lo mbono ubhekwa njengenye yemibono emibi engase ibangele umbukeli azizwe enamahloni futhi ephoxekile.
Ngokusho kwencazelo ka-Ibn Sirin, leli phupho libonisa ukulahlekelwa okukhulu ukuthi umphuphi uzovezwa esikhathini esizayo, noma ihlazo phambi kwabantu.
Imfucumfucu ekhishwa umphuphi phambi kwabantu ephusheni ingase ifanekisele izinkinga eziningi lowo ophuphayo evezwa kuzo ekuphileni kwakhe kokusebenza.
Leli phupho liphinde libhekisele kuNkulunkulu uSomandla amthukuthelele kanye nokuziphatha kwakhe okubi.
Ngakho-ke, kubalulekile kumuntu ophuphayo ukugwema izenzo ezimbi nezinkinga ezingaholela ezimweni ezinjalo empeleni.

Ukuzikhulula ezingutsheni ephusheni

Ukubona ukungcola ezingutsheni ephusheni kuyiphupho elingavamile eliphakamisa ukukhathazeka komboni.
Ngokusho kwe-imam yokuhumusha u-Ibn Sirin, incazelo yaleli phupho ibonisa ukungakwazi ukuthola lokho umphuphi akufunayo empilweni.
Lokhu kuletha umnikazi wephupho esigabeni sokukhungatheka nokuphelelwa ithemba.
Uma intombazane engashadile ibona leli phupho, kufanele iqinisekise ukuthi yenza umzamo owengeziwe wokufeza imigomo yayo ekuphileni futhi inqobe ubunzima bayo, kuyilapho uma umuntu oshadile ebona leli phupho, khona-ke kubonisa ukuthi kungenzeka kube nezinkinga empilweni yakhe yomshado, futhi kumele abe nesineke futhi azinikele ekusebenzeleni ukuxazulula izinkinga.
Ngakho-ke, umphuphi kufanele afune incazelo engcono kakhulu ukuze abone ukuqedwa kwesidingo, futhi esinye seseluleko esinembile siwukuphendukela kuNkulunkulu uMninimandla onke futhi simcele ukuba avikeleke futhi enze okuhle.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana ne-defecation phambi komuntu

Ukubona ukuhlanza phambi komuntu ephusheni kungenye yamaphupho aphakamisa imibuzo eminingi kubantu abanentshisekelo ekuchazeni amaphupho.
Kuyaziwa ukuthi lo mbono uhunyushwa ngendlela yokudalula kumuntu oshiwo ngenhla imfihlo lowo obonayo azimisele ukuyifihla.
Lo mbono ungase futhi ufanekisele inkomba engenzeka yokwehla kwengcebo yomuntu ophuphayo ekuphileni, noma izinkinga zakhe ebhizinisini nasekuphileni komphakathi.
Kodwa-ke, kufanele kuqashelwe ukuthi ukuchazwa kwamaphupho kuyehluka ngokwezimo kanye nemininingwane yombono, ngaphezu kwesimo sengqondo sombonisi, okudinga ukubhekisela kubahumushi abangochwepheshe kulezi zimbazo.

Ukungakwazi ukuzikhulula ephusheni

Ukuphupha ungakwazi ukuzikhulula ngelinye lamaphupho ajwayelekile abantu abaningi ababa nawo ephusheni.
Lapho leli phupho ngokuvamile libonisa khona ukungezwani nezinkinga ezingeni lomzwelo phakathi kwabashadile, okungaholela ekuhlukaniseni kwezinye izimo.
Uma leli phupho libonakala kowesifazane ongashadile, khona-ke libonisa ukuthi angase abhekane nezingcindezi nezinkinga empilweni yakhe yomuntu siqu.

Kumele kucatshangelwe ukuthi iphupho lokungakwazi ukuzikhulula lingase livele futhi ephusheni ngendlela ehlukile ngokushintsha kwezimo nezimo ezithile.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuba umuntu aqaphele ukuchazwa kwaleli phupho nokuthi lisho ukuthini ezingeni lomzwelo nelomuntu siqu, ukuze asebenze ekutholeni izixazululo ezidingekayo zokubhekana nezinkinga azivezwa kuzo.
Ngakho, umuntu angakwazi ukulondoloza impilo yakhe engokwengqondo nengokomzimba.

Ukuhunyushwa kwesidingo sokuchama ephusheni

Iphupho lokukhipha umchamo ephusheni lingelinye lamaphupho ajwayelekile kubantu abaningi, futhi lihunyushwa ngezindlela ezahlukene ngokwezimo nezimfuneko zomboni.
Ngokuvamile, leli phupho lifanekisela induduzo, ukuzinza, nokuqeda izinkathazo nezinkinga.
Uma owesifazane ongashadile ezibona echama ephusheni, khona-ke lokhu kubonisa ukukhululeka kwezinye izingcindezi nezinkinga abhekana nazo ekuphileni.
Ngaphezu kwalokho, uma umuntu ebona indle endlini yangasese, leli phupho libonisa idumela elihle nelihlanzekile, futhi liyinkomba yokuthi ungumuntu onomusa.
Iphupho lokukhipha umchamo ephusheni kufanele lihunyushwe kahle ngokuya ngezimo zamanje zomphuphi, izidingo, uhlobo lwempilo, nendawo ezungezile.

Ukuhunyushwa kokuhlanza isidingo sabafileyo ephusheni

Ukubona umufi ezikhulula ephusheni kuyinkomba yesimo somufi ekuphileni kwangemva kokufa, futhi kuveza nesidingo sakhe sesisa nokunxusa kwabathandekayo bakhe.
Uma ukungabikho kwesisa nokunxusa, lokhu kuthathwa njengenhlanhla embi kulowo ophuphayo.
Iphupho libuye libhekisele ekunyamaleni kosizi kanye nezixazululo zenjabulo nezinjabulo.
Futhi lapho umuntu ebona indle endlini yangasese, lokhu kubonisa idumela lakhe elihle nelihlanzekile, futhi kubonisa izinhloso ezinhle nobuhlakani bomphuphi.
Ukuchazwa kokuhlanza kuyahlukahluka kuye ngombala nephunga, kodwa ngokuvamile kubonisa izinkinga umphuphi abhekana nazo ekuphileni kwakhe.
Ngakho-ke, kufanele ashiye imikhuba yakhe emibi futhi athembeke futhi athande abantu nobuhle.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *


I-Ezoickubika lesi sikhangiso