Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah nokuchazwa kwephupho mayelana nokuya ku-Umrah nokungenzi i-Umrah

Kwenze kuhle
2023-08-10T15:07:44+00:00
Amaphupho ka-Ibn Sirin
Kwenze kuhleIhlolwe ngu: U-Mohamed SharkawyJuni 5, 2023Isibuyekezo sokugcina: enyangeni engu-XNUMX edlule

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah kuthatha izingqondo zabantu abaningi.

Ngokusho kwencazelo ka-Ibn Sirin, ukubona ukulungiswa kwe-Umrah ephusheni kubonisa umuzwa wokucindezeleka nobumnyama ngenxa yokuqoqwa kwezono kanye nokubi.
Iphupho liphinde libonise isifiso sokubuyela kuNkulunkulu nokuphenduka ezonweni nasemaphutheni.
Futhi, cabangela Umrah ephusheni Omunye wemibono encomekayo okhombisa isibusiso, ukondleka okwandisiwe nokuphila isikhathi eside.
Futhi uma kwenzeka ukuthi umboni egula, khona-ke ukubona ukulungiswa kwe-Umrah kukhomba ukululama kwakhe nesiphetho esihle.
Ngokuvamile, iphupho lokulungiselela i-Umrah linezincazelo ezinhle futhi likhuthaza ukubuyela kuNkulunkulu futhi usondele eduze Naye.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah ngu-Ibn Sirin

Ngokuka-Ibn Sirin, iphupho lokulungiselela i-Umrah lihunyushwa njengobufakazi bemizwa yokucindezeleka nokucindezeleka ngenxa yezono nezenzo ezimbi ezenziwa umbonisi, futhi ufisa ukuphenduka nokuthuthukiswa kwezimo zakhe zenkolo.
Ngaphezu kwalokho, iphupho lokulungiselela i-Umrah libonisa isifiso sokuqala impilo entsha, nokuqeda isigaba esithile empilweni yomuntu.
Kuyaphawuleka ukuthi iphupho lokulungiselela i-Umrah libuye libonise ukuthi umuntu angase enze i-Umrah esikhathini esizayo esiseduze, okubonisa isifiso sakhe esijulile sokwenza lokhu kukhulekela okuphakeme.
Ekuphetheni, incazelo yephupho lokulungiselela i-Umrah ngu-Ibn Sirin ibonisa izincazelo ezijulile ezingokomoya, futhi ikhuthaza umuntu ukuba afune intethelelo, ukuphenduka, nezenzo ezinhle.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah yabesifazane abangashadile

Abantu abaningi bafuna incazelo yephupho lokulungela i-Umrah, ikakhulukazi uma icala libhekene nabesifazane abangashadile.
Leli phupho ngokuvamile libonisa ukuthi owesifazane ongashadile ufuna ukusondela kuNkulunkulu futhi aphenduke ezonweni nemibi ayenza esikhathini esidlule.
Uma umboni eshadile, kufanele kucatshangelwe isimo sakhe somshado nokuthi unazo yini izingane, futhi lokhu kungase kubonise isifiso sakhe sokuthola imvume yokuhamba ukuze enze Umrah.
Uma kunjalo ngentombazane engashadile, khona-ke kungase kubonise isifiso sayo sokushada futhi ibe nokuphila komshado okujabulisayo, futhi ukulungiselela i-Umrah kungase kube ukubonakaliswa kwesifiso sayo sokusungula ukuphila okungokwenkolo okulungile nokumsondeza kuNkulunkulu.
Ngakho-ke, umuntu kufanele ngaso sonke isikhathi athembele ekuhlakanipheni nasekuqondiseni kukaNkulunkulu ekuphileni kwakhe siqu sekukonke, futhi enze esinye sezisekelo zakhe sisebenze ukuze azuze injabulo kaNkulunkulu nokuzimisela kwakhe ukwenza izenzo zokukhulekela.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah ngu-Ibn Sirin - Izithombe

Incazelo Lungiselela isikhwama sohambo ngoba Umrah kweyodwa

Ukulungisela owesifazane ongashadile isikhwama sohambo se-Umrah kubaluleke kakhulu, futhi phakathi kwezinkomba eziqokonyiswa yilo mbono ukushisekela kwakhe ukufinyelela imigomo abelokhu eyifuna isikhathi eside, ukusebenzisana kwakhe okuhle nabafundi afunda nabo kanye nokuba kwakhe okusezingeni eliphezulu. imiphumela ezivivinyweni zezemfundo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah yowesifazane oshadile

Iphupho elimayelana nokulungiselela i-Umrah yowesifazane oshadile limelela omunye wemibono emihle ememezela ubuhle nempumelelo.
Lapho nje owesifazane oshadile ephupha elungiselela i-Umrah, lokhu kubonisa isifiso sakhe esijulile sokusondela kuNkulunkulu nokwenza izenzo zokukhulekela nezenzo zokukhulekela.
Leli phupho lingahunyushwa ngokuthi umzamo womphuphi wokuzihlanza ezonweni naseziphambekweni ezingase zimthwalise kanzima, futhi ngaleyo ndlela iphupho lokuzilungiselela i-Umrah liwubufakazi bentando yowesifazane oshadile wokufeza ubuqotho nokuziqhelelanisa namaphutha namaphutha.
Iphupho lokwenza i-Umrah lingahunyushwa nangokuthi isifiso sokuthuthela empilweni engcono nokuqeda izinkinga nobunzima obubhekene nowesifazane oshadile.
Ekugcineni, owesifazane oshadile kufanele akhumbule ukuthi iphupho lokulungiselela i-Umrah libonisa ukholo, ukuzinikela, kanye nezenzo ezinhle, futhi kufanele enze konke okusemandleni akhe ukufeza lokhu.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuya ku-Umrah Akazange enze i-Umrah kowesifazane oshadile

I-Umrah ibhekwa njengenye yezinto ezitusekayo ezithwele ubuhle nezibusiso eziningi, njengoba umboni ezizwa ejabule kakhulu futhi ejabule lapho ewenza, kodwa kwenzekani uma owesifazane ephupha ukuya kwi-Umrah futhi engenzi Umrah ephusheni? Wonke umuntu kufanele azi ukuthi leli phupho alihambisani nencazelo enhle, kunalokho, libonisa ukuthi owesifazane akawenzi umsebenzi wenkolo ngendlela efanele, akahambisani nenkolo ngendlela efanele, futhi udebesela ngamabomu imisebenzi yakhe yenkolo, ngakho-ke kufanele abuyele. kuNkulunkulu futhi niphenduke, ukuze nibuyele endleleni efanele futhi nifune intethelelo.” Unkulunkulu ongcwele.
Ngakho-ke, wonke umuntu wesifazane oshadile kufanele anake imisebenzi yakhe yenkolo futhi abambelele kuyo, ngoba umvuzo nomvuzo kulo mhlaba nakusasa ngowalabo abalondoloza inkolo yabo futhi benze imisebenzi yayo njengoba kudingeka.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah yowesifazane okhulelwe

Uma kwenzeka owesifazane okhulelwe ebona ephusheni lakhe ukuthi ulungiselela i-Umrah, khona-ke lokhu kubonisa ubuhle, isibusiso nokukhula emndenini wakhe nasesiswini sakhe, njengoba i-Umrah ifanekisela ukulalela nokuthembela kuNkulunkulu.
Leli phupho lingase lisho ukulungiselela umntwana omusha ozayo, okuwubufakazi bobuhle, isibusiso, injabulo nenjabulo.
Ngakho-ke, owesifazane okhulelwe kufanele agcine imicabango emihle futhi akhumbule njalo uNkulunkulu ukuze amnike ubuhle, injabulo nempumelelo kukho konke akuhlelayo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah yowesifazane ohlukanisile

Iphupho lokulungiselela i-Umrah yowesifazane ohlukanisile lingenye yamaphupho aphethe izincazelo eziningi, njengoba leli phupho lihlotshaniswa nomuzwa wokunethezeka, ukuthula, nokujabulela ukuthula kwengqondo, futhi iphupho lingase lifanekisela ukufezeka kwamaphupho akhe futhi izifiso empilweni yakhe.
Phakathi kwezinto eziwumphumela wephupho lokulungiselela i-Umrah yowesifazane ohlukanisile ukwanda kokuzethemba, ukuvuselelwa ngokomoya, nokujabulela ukuphila okungcono.
Iphupho liphinde libonise isifiso somuntu sokusondela kuNkulunkulu, ukumkhonza, nokulandela imiyalo yakhe.Abanye bakholelwa ukuthi iphupho limelela ukuzilungiselela ukubhekana nezinkinga zokuphila nokubuyela endleleni efanele.
Ekugcineni, umuntu owaphupha ngokulungiselela i-Umrah kufanele asebenzise leli phupho njengomthombo omuhle wamandla nesisusa sokuthuthukisa impilo yakhe nobuntu bakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah yendoda

Iphupho lokulungela i-Umrah lingelinye lamaphupho ajwayelekile amadoda amaningi azibuza wona ngokuchazwa kwawo.
Leli phupho likhomba ukuthi umboni ufisa ukuzilungiselela ukwenza Umrah, okukhombisa isifiso sokufinyelela emazingeni aphezulu okusondelana noNkulunkulu nokungena esimweni sokulalela nokusondelana Naye.
Ngaphezu kwalokho, leli phupho libonisa ukuthi umphuphi ufisa ukuguqulwa nokuguqulwa empilweni yakhe ibe ngcono, futhi asuse izono nezenzo ezimbi.
Leli phupho liphinde libe yisibikezelo kumboni ukuthi uzonweba impilo yakhe futhi ajabulele impilo ezinzile nejabulisayo.

Iphupho elimayelana nokulungiselela indoda i-Umrah yithuba lokusondela kuNkulunkulu futhi ujabulele umoya wokholo nokuthandaza.
Lapho umuntu ephupha elungiselela i-Umrah ephusheni, lokhu kubonisa ukuthi ukushisekela ukwenza izenzo ezinhle nokufeza imisebenzi yakhe yenkolo ngokwethembeka nangobuqotho, okuqinisa ukuxhumana kwakhe noNkulunkulu futhi azuze injabulo nokuqinisekiswa Naye.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela i-Umrah yomuntu oshonile

Incazelo yephupho lokulungiselela i-Umrah kamufi ichaza ukuthi ukubona umphuphi nomuntu oshonile beya e-Umrah kuwuphawu lokuthi umufi ubefisa ukwenza i-Umrah kulo mhlaba, futhi kukhombisa isiphetho esihle nesiphetho esihle somufi.
Lo mbono uphinde ukhombise ukubaluleka kokwenzela umufi umrah, ukuze athole umvuzo we-Umrah futhi adlulisele umlayezo eNkosini yakhe.
Incazelo yephupho lombono ibhekise kumlimi kanye nenhlanhla echichimayo yomphuphi.Uma umboni elungiselela ukuya e-Umrah, iveza ukuxhumana kwakhe noNkulunkulu nokusondelana kwakhe Naye, futhi imtshela ngesiphetho nezifiso zakhe. , futhi futhi uzwakalisa intshiseko yakhe yokuya endlini eNgcwele futhi abusiswe ngokuvakasha kwakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulungiselela ukuya e-Umrah nomufi

Ngokusho kwencazelo ka-Ibn Sirin, ebona umphuphi womuntu oshonile eyokwenza i-Umrah, lokhu kubonisa ukuthi umufi wayefisa ukwenza i-Umrah kulo mhlaba, ngakho-ke iphupho lomphuphi lihunyushwa njengesifiso sakhe sokwenza umrah egameni lika-Ibn Sirin. umuntu ofile ukuze athole umvuzo we-Umrah.
Futhi uma umphuphi ebona ephusheni ukuthi wenza i-Umrah, khona-ke lokhu kubonisa inhlanhla echichimayo kanye nokuchuma komuntu kuleli zwe, kanye nomufi, khona-ke lokhu kubonisa isiphetho esihle nesiphetho esihle somuntu oshonile, futhi uNkulunkulu wazi kangcono. .

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuya ku-Umrah nomndeni

Ukubona iphupho lokuya ku-Umrah nomndeni kungenye yemibono encomekayo ekhombisa isibusiso, ukwanda kwemali kanye nempilo ende.
U-Ibn Sirin uhumusha lo mbono ngokuthi uNkulunkulu uzonikeza wonke amalungu omkhaya injabulo nenjabulo enkulu, futhi lo mbono, uma kwenzeka lowo obona umbono egula, ubonisa ukululama kwakhe nesiphetho esihle.
Futhi, umbono wokuya ku-Umrah uyithuba elibalulekile umphuphi okufanele alibambe futhi alenze ngendlela uNkulunkulu asiyala ngayo, futhi alwele ukuzuza izinzuzo eziningi angazithola ngayo.

Ithini incazelo yokubona umuntu eya eminyakeni yakhe?

Ukubona umuntu ezibona eyokwenza Umrah kungelinye lamaphupho anezincazelo ezinhle, njengoba ukukhulekela nokusondelana noNkulunkulu uSomandla kuphakathi kwezinto ezibalulekile umuntu azifunayo ekuphileni kwakhe.
Incazelo yephupho lomuntu eyokwenza umrah iyahluka ngokwemininingwane yalo, abanye bathi likhombisa injabulo, ubumnandi nempumelelo ezotholwa obonayo, kanti abanye babo bakubona kukhombisa ukunyamalala izinkathazo nezithiyo ezithiya impilo yakhe.

Uma umnikazi wephupho elibona ngesikhathi se-Hajj, lokhu kubonisa ukuthi iphupho lakhe selizokwenza umkhuleko oyisibopho.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuya ku-Umrah futhi ungakwenzi

I-Umrah ingenye yezinto ezitusekayo abantu abaningi abafisa ukuba nayo, njengoba inikeza izindaba ezinhle kumboni wobuhle nezibusiso, futhi imenza azizwe ejabule futhi ejabule.
Kodwa uma umuntu ephupha ukuthi uyokwenza Umra futhi akawenzi Umra, lokho kusho ukuthi udebeselela inkolo yakhe futhi akawenzi umsebenzi oyisibopho kuye, futhi uyahluleka ezenzweni zokukhulekela nasekwenzeni imisebenzi emihle. .
Isazi u-Ibn Sirin sathi uma umuntu ezibona eyokwenza i-Umrah futhi engenzi i-Umrah ephusheni, lokhu kubonisa ukuntula inkolo nokukhulekela, nokuntula ukunamathela ezindinganisweni zenkolo.

Ubani owabona ephusheni ukuthi uyokwenza Umrah?

Ukubona uzokwenza i-Umrah ephusheni kungenye yamaphupho abalulekile okungenzeka athembisa umbonisi.
Noma ubani obona ephusheni ukuthi wenza i-Umrah, khona-ke lokhu kusho ukuthi uzojabulela impilo ende, impilo enhle nezibusiso empilweni yakhe.
Lo mbono ungase ubhekisele ekudleni okuchichimayo okungenakubalwa, futhi ungabonisa ukukhululeka kanye noshintsho oluhle esimweni sengqondo nesenhlalo sombonisi.

Futhi uma kwenzeka lowo ophuphayo ezibona egqoke ingubo ye-ihram futhi elibangise ukuyokwenza i-Umrah, lokhu kukhomba ukuthi uzokwazi ukufeza amaphupho akhe futhi afeze izinjongo azifunayo empilweni yakhe.
Leli phupho liphinde lifanekisele ubuqotho enkolweni, ukugwema amanyala nokubi, nokuqinisa ukholo nobudlelwane noNkulunkulu uSomandla.

Ngokuphathelene nokuchazwa kwaleli phupho kumaqembu athile, u-Ibn Sirin uthe ukubona i-Umrah ephusheni kwabesifazane abangashadile kubonisa ukuthola umlingani ofanelekayo wokuphila, kuyilapho kubonisa ukukhulelwa nokuzalwa okunempilo kowesifazane oshadile.
Kowesifazane okhulelwe, ukubona i-Umrah ephusheni kungabonisa ukulethwa okulula nokuphephile kanye nempilo yengane.

Ngokuvamile, ukubona ukuya e-Umrah ephusheni kuyithuba lokuba umbonisi azivuselele futhi abambe amathuba amasha ekuphileni, futhi kubonisa ukuthola isivikelo nokusekelwa kwaphezulu.
Ngakho-ke, lisho ukholo olujulile nokulinganisela ngokwengqondo nangokomoya, futhi kuyithuba lokuba umbonisi azuze injabulo ehlala njalo nokwaneliseka ekuphileni kwakhe.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *