Ukukhipha izincwadi zokushayela ngaphandle kokuba khona

U-Mohamed Sharkawy
2023-10-27T03:45:52+00:00
ulwazi oluvamile
U-Mohamed SharkawyIhlolwe ngu: Mostafa AhmedOkthoba 27, 2023Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-4 ezedlule

Ukukhipha izincwadi zokushayela ngaphandle kokuba khona

Izakhamuzi eziningi ezifuna ukuthola izincwadi zokushayela ziyazibuza ukuthi zingakwenza yini lokho ngaphandle kokuya emagunyeni afanelekayo.
Imininingwane ikhombisa ukuthi akuvumelekile ukuthola ilayisense yokushayela ngaphandle kokuba khona komuntu siqu, kungaba okwabesilisa noma abesifazane.
Ngokwemibandela yokukhishwa kwezincwadi zokushayela, abafake izicelo kumele bathamele izifundo zoqeqesho lwe-practical kanye nethiyori, baphinde bahlole ukushayela.
Lokhu kusho ukuthi abafakizicelo abangakwazi ukushayela kufanele bahambele izifundo zokuqeqesha amahora angu-90 ukuze bafanelekele ukuthola amalayisensi.
Akukho ngaphansi kwanoma yiziphi izimo akuvumelekile ukuthola ilayisensi yokushayela ngaphandle kokuba khona komuntu siqu, njengoba lokhu kubhekwa njengenye yemibandela eyisisekelo okufanele abafake izicelo bayifeze.
Ngakho-ke, bobabili abesilisa nabesifazane kufanele bavele mathupha ukuze bafake isicelo selayisensi yokushayela.
Endabeni yokufaka isicelo selayisensi yokushayela yamazwe ngamazwe, izimo zihluka kancane kunezimo zokuthola izincwadi zokushayela zendawo.
Nokho, izimo zisadinga ukuba khona komuntu siqu ukuze athole la madokhumenti.
Akwenzeki nhlobo ukuthola ilayisensi yokushayela ngaphandle kokuba khona komuntu siqu, futhi kungcono ukuthi abantu abafisa ukuthola le layisensi bahambisane nalezi zimo nezimfuneko ezibaluliwe.

Ukukhipha izincwadi zokushayela ngaphandle kokuba khona

Ngiyikhipha kanjani ilayisensi yokushayela yesikhashana?

Sizokhuluma ngokuthi ungayikhipha kanjani ilayisensi yokushayela yesikhashana. Ilayisense yokushayela yesikhashana iyindlela enhle kubantu abadinga ukushayela imoto isikhathi esithile, njengabafundi basenyuvesi noma izivakashi ezingazuza ngokuvakashela ezokuvakasha.
Okokuqala, umuntu kufanele abe nelayisensi yokushayela esemthethweni evela ezweni lakubo.
Umfakisicelo kufanele amemezele lokhu futhi athumele ikhophi yelayisensi yoqobo ukuze afakazele ubuqiniso bolwazi.
Okwesibili, umuntu kufanele afake isicelo selayisensi yokushayela yesikhashana kwabasemagunyeni abafanele, njengeHhovisi Lezokuvakasha Nezokuvakasha.
Isicelo kufanele sihlanganise imininingwane yomuntu siqu yomfakisicelo, okuhlanganisa igama, usuku lokuzalwa, ubuzwe, nenombolo yepasipoti, kanye nezinsuku zokuhamba kanye nesikhathi esilindelekile sokusetshenziswa kwelayisensi yokushayela yesikhashana.
Ngemuva kokuhambisa isicelo, imibhalo ethunyelwe izobhekwa futhi iqinisekiswe.
Umfakisicelo angase futhi adingeke ukuthi athumele i-ID yesithombe futhi akhokhe imali yokucubungula edingekayo.
Ngemva kokuqinisekisa imibhalo kanye nokukhokha izimali, ilayisensi yokushayela yesikhashana izokhishwa.
Umfakisicelo kumele abe nelayisensi ngesikhathi eshayela futhi ahloniphe imithetho yomgwaqo esebenza edolobheni ashayela kulo.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ilayisense yokushayela yesikhashana ingase isebenze isikhathi esilinganiselwe, futhi lokhu kuncike kunqubomgomo elandelwa ezweni ngalinye noma esifundeni.
Kubalulekile ukubheka imithetho nemithetho yokushayela yesikhashana ezweni okukhulunywa ngalo ngaphambi kokufaka isicelo.
Ngamafuphi, ukukhishwa kwelayisensi yokushayela yesikhashana kudinga ukuhambisa imibhalo edingekayo kanye nokukhokha izimali ezishiwo.
Umuntu othola le layisensi angakwazi ukushayela imoto isikhathi esithile futhi kufanele ahloniphe imithetho yomgwaqo esebenza edolobheni ashayela kulo.

Kubiza malini ukuthola ilayisense yokushayela yangasese ngo-2023?

Umuntu kumele akhokhe inani lama-500 ama-Saudi riyal ukuze athole ilayisense yokushayela iminyaka eyi-10.
Imali yokukhipha ilayisense yeminyaka eyi-10 yokushayela e-Saudi Arabia isethwe kuma-Riyal aseSaudi angama-400 ezimotweni ezizimele, ngaphezu kwenkokhelo yokukhipha ilayisense yokushintshanisa kuma-riyal aseSaudi ayi-100.

Ayini amaphepha adingekayo ukuze uthole ilayisensi yokushayela yangasese?

Ayini amaphepha adingekayo ukuze uthole ilayisensi yokushayela yangasese?

Sizoxoxa ngesihloko samaphepha adingekayo ukuze uthole ilayisensi yokushayela yangasese.
Ilayisensi yokushayela yangasese ingeminye yemibhalo ebaluleke kakhulu abantu abayidingayo ukuze bahambise izimoto zabo ngendlela esemthethweni nephephile.
Ukuze uthole le layisensi, kufanele unikeze amaphepha adingekayo futhi ugcwalise izinqubo ezithile.
Okokuqala, ofake isicelo selayisensi yokushayela kumele okungenani abe neminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala.
Ngemuva kwalokho, amadokhumenti alandelayo kufanele athunyelwe:

 1. Ikhadi likaMazisi Likazwelonke: Ikhophi eqondile yekhadi likamazisi likazwelonke kufanele lihanjiswe ukuze kuqinisekiswe umazisi womfakisicelo.
 2. Isitifiketi Sokuzalwa: Ikhophi yangempela yesitifiketi sokuzalwa kufanele ilethwe njengobufakazi bosuku lokuzalwa kanye neminyaka yobudala.
 3. Izithombe ezimbili zomuntu siqu: Isithombe somuntu siqu sakamuva esinosayizi ofanayo kufanele sithunyelwe, esinengemuva elimhlophe.
 4. Isitifiketi sokuhlolwa kodokotela: Umfakisicelo kufanele ahlolwe ngokwezempilo okugunyazwe iziphathimandla zezokwelapha ezinekhono ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukulungele kahle ngokomzimba nempilo ukushayela.
 5. Isitifiketi sokuhlolwa kwengqondo: Umfakisicelo kufanele futhi ahlolwe ngokwengqondo okugunyazwe iziphathimandla zezokwelapha ezinekhono ukuze kuqinisekiswe ukuthi isimo sakhe sengqondo sizinzile nokuthi azikho izinkinga ezithinta kabi ukushayela.
 6. Isitifiketi sokuhlolwa kombono: Umbono womfakisicelo kumele ube muhle futhi ngaphandle kwezinkinga ezithinta ikhono lokushayela.
  Ngakho-ke, isitifiketi sokuhlolwa kombono kufanele sithunyelwe kudokotela wamehlo onguchwepheshe.
 7. Izifundo zokuqeqesha: Umfakisicelo kufanele abe eseziqedile izifundo zokuqeqesha ezigunyaziwe, futhi isitifiketi sokuphasa lezi zifundo kufanele kwethulwe.

Ngemuva kwalokho, ngemuva kokunikeza wonke la maphepha kanye nokuphasa izivivinyo ezidingekayo, imali enqunyiwe kufanele ikhokhwe ukuze kutholwe ilayisensi.
Ngokuvamile kunezinkokhelo ezithile ezihluka kuye ngezwe ilayisensi ecelwe kulo.
Ukuqinisekisa ukuthi izinqubo zihamba ngokushelela nangokushesha, abenzi bezicelo bayelulekwa ukuthi bathinte ama-ejensi abasemagunyeni abanekhono ezindaweni abahlala kuzo ukuze bathole ulwazi olwengeziwe noma ukubuyekezwa kwemithetho nezimfuneko.

Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola ilayisensi yokushayela?

Ushintsho olusha lwenziwe ezinqubweni zokuthola izincwadi zokushayela ezweni, njengoba lolu hlelo luthuthukiswa kakhulu ukuze kube lula futhi kusheshiswe ukuthola izincwadi zokushayela.
Abantu abaningi bavamise ukubuza ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola ilayisense yokushayela, ngakho-ke senze inhlolovo yesistimu entsha ukuze sikwazi ukunikeza impendulo enembayo nephelele.
Ngokwezinqubo ezintsha, isikhathi esidingekayo ukuze uthole izincwadi zokushayela sincike eqeqebeni lezinto, njengohlobo lwelayisensi kanye nezinga lesipiliyoni sokushayela sangaphambilini somuntu ofake isicelo.
Kuthebula elingezansi, sinikeza imininingwane enemininingwane mayelana nesikhathi sokuthola ilayisense yokushayela esigabeni ngasinye:

UhloboIsikhathi sokulinda esilindelwe
Ilayisensi yemoto yangasese1-2 amasonto
Ilayisensi yemoto yokuhweba2-3 amasonto
Ilayisensi yesithuthuthu2-3 amasonto
Ilayisensi yebhasi3-4 amasonto
Ilayisensi yamaloli3-4 amasonto

Sicela uqaphele ukuthi lezi zibikezelo ziyizilinganiso kuphela ezihambisana nezinqubo ezintsha futhi isikhathi sangempela singahluka kancane kuye ngezimo zethrafikhi kanye nenani lama-oda abekiwe.
Ukuze uhlelo lwezincwadi zokushayela lusebenze kahle futhi lube lula, abafake izicelo bayelulekwa ukuthi bafake izicelo kusenesikhathi futhi baphathe yonke imibhalo edingekayo.
Abafake izicelo baphinde bagqugquzelwe ukuthi bazijwayeze nemithetho nemiyalelo yezokushayela yezwe ukuze baqinisekise ukuthi baphumelela ezivivinyweni.
Kafushane nje, izinqubo zokuthola izincwadi zokushayela ezweni sezithuthukisiwe futhi zasheshiswa, futhi isikhathi sokulinda esilindelekile sincike ohlotsheni lwelayisensi kanye nezinga lesipiliyoni sokushayela.
Kunconywa ukuthi ufake isicelo kusenesikhathi futhi ugcwalise wonke amadokhumenti adingekayo ukuze uqinisekise inqubo eshelelayo.

Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthola ilayisensi yokushayela?

Ingabe umsebenzi unelungelo lokuthola izincwadi zokushayela?

Isisebenzi sinelungelo lokuthola ilayisense yokushayela ngokohlelo lwaseSaudi.
Kuyaziwa ukuthi umsebenzi wasendlini uyakwazi ukuthola izincwadi zokushayela ngokwemisebenzi asebenza kuyona kodwa akavumelekile ukuthi asebenze njengomshayeli.
Ngakolunye uhlangothi, izisebenzi zakwamanye amazwe kufanele zigcwalise izidingo nemibandela yokuthola ilayisensi yokushayela, ehlanganisa, isibonelo, ukugcwalisa ifomu elidingekayo, ukuhambisa inani lezithombe zomuntu siqu, kanye nokuthola umazisi osemthethweni kuziphathimandla ezinekhono, ngaphezu kwalokho. ukukhokha izimali ezinqunyiwe.
Ngakho-ke, abasebenzi basezindlini nabanye abantu bayakwazi ukuthola izincwadi zokushayela uma bethobela imibandela edingekayo futhi basebenzise izinqubo ezisebenza eMbusweni.

Unquma kangakanani izinga lobuholi kwabesifazane?

Ukunquma izinga lokushayela labesifazane kuwuhlelo lokuhlola ikhono lokushayela lowesifazane ngaphambi kokuba athole izincwadi zokushayela.
Lokhu kwenziwa ngokwenza uhlolo oluthile olunqunywe kusengaphambili.
Uma ufuna ukufunda ukushayela futhi ujoyine uhlelo lokushayela kwabesifazane, kufanele uhlolwe indawo ukuze uthole ikhono lakho langempela lokushayela.
يمكنك حجز موعد لاختبار تحديد المستوى واجتيازه. بعد نجاحك في الاختبار، ستكون هناك رسوم إضافية تبلغ 450 ريال سعودي للالتحاق بدورات خصوصية منظمة.

Ungaphrinta kanjani ilayisense yokushayela?

Uma umuntu enquma ukuba umshayeli oqeqeshiwe, kufanele athole izincwadi zokushayela.
Kodwa iphrintwa kanjani le layisensi? Ake sihlole inqubo ngokuningiliziwe.
Okokuqala nokubalulekile, umuntu oneminyaka engu-18 nangaphezulu kufanele aphumelele isivivinyo sokushayela futhi ahambisane nemithetho yomgwaqo esikhungweni esigunyaziwe sokufundisa ukushayela.
Uma ephumelele ukuhlolwa, umuntu unikezwa isitifiketi selayisensi yokushayela yesikhashana.
Bese, umuntu kufanele alinde amaviki ambalwa kuze kube yilapho idatha yakhe isicutshungulwa futhi ibuyekezwa yiziphathimandla ezifanele.
Ngemva kwalokho, umuntu angacela ukuphrinta ilayisense yokugcina.

Ukuphrinta ilayisense yokushayela, umuntu kufanele ahambise imibhalo edingekayo ehhovisi likahulumeni elifanele.
La madokhumenti ngokuvamile ahlanganisa:

 1. Ubufakazi bokuthi ungubani.
 2. Isitifiketi selayisensi yokushayela yesikhashana esikhishwe ngemuva kokuphumelela ukuhlolwa kokushayela.
 3. Isithombe sakamuva sikasayizi wepasi.
 4. Izimali zokuphrinta.

Lapho wonke amaphepha adingekayo esethunyelwe, umuntu kufanele alinde ukuqinisekiswa komsebenzi ehhovisi.
Ngemva kokuqinisekisa, amadokhumenti alethwa esiphathimandla sokunyathelisa esinekhono.
Ihhovisi lokunyathelisa ngokuvamile lisebenzisa iphrinta ekhethekile ukuze liphrinte ilayisense yokushayela.
Le phrinta inobuchwepheshe obuphambili obubizwa nge-digital printing.
Inqubo yokuphrinta iyashesha, futhi ulwazi lomuntu (njengegama, isithombe, usuku lokuzalwa, njll.) luvela ngokucacile ngaphambili kwelayisensi.
Ngemva kokuba inqubo yokuphrinta isiqediwe, ilayisense yokugcina yokushayela ilethwa kumuntu.
Ngakho, umuntu usethole izincwadi zokushayela ezisemthethweni angazisebenzisa ukuze ashayele ngokusemthethweni.
Umuntu kufanele agcine ilayisense yakhe yokugcina kuye njalo lapho eshayela, futhi agweme ukulahlekelwa yiyo noma ukuyiphazamisa nganoma iyiphi indlela.
Ngamafuphi, inqubo yokunyathelisa izincwadi zokushayela ihilela ukuhambisa imibhalo edingekayo ehhovisi likahulumeni elifanele, ukulinda ukuqinisekiswa, bese udlulisela amaphepha esiphathimandla sokuphrinta esinekhono ukuze siqedele lolu hlelo.
Ekugcineni, umuntu uthola ilayisense yakhe yokugcina futhi ulungele ukushayela imoto ngaphansi kwemithetho neziqondiso zendawo.

Kwenzekani ngemva kokuhlolwa kwezinga lokushayela?

Ngemva kokuphasa izinga lokushayela kanye nokuhlolwa kwamakhono, isigaba esilandelayo sezinqubo zokuthola izincwadi zokushayela siyaqala.
Sizokubuyekezela izinyathelo ezidingekayo kanye nezinqubo okufanele zilandelwe ngemva kokuphumelela ukuhlolwa.

 1. Ukuthola isitifiketi sokuhlolwa kwezinga:
  Ngemva kokuphasa ukuhlolwa nokuhlola ikhono lakho lokushayela, uzothola isitifiketi esinomphumela wokuhlolwa kwezinga lakho.
  Lesi sitifiketi sibonisa ikhono lakho lokushayela futhi sisetshenziswa njengobufakazi ezinqubweni zokuthola izincwadi zokushayela.
 2. Ukuqedela uhlelo lokuqeqesha:
  Ngemva kokuthola isitifiketi sokuhlolwa kwezinga, umfakisicelo uzokwazi ukubhalisa ohlelweni olukhethekile lokuqeqesha ngokwezinga lakhe lokushayela.
  Lolu hlelo luzokusiza ukuthi uthuthukise amakhono akho futhi lukhulise ukuzethemba kwakho kokushayela.
  Uhlelo ngokuvamile luqukethe amahora angu-15 okuqeqeshwa.
 3. Gcwalisa idatha yomuntu siqu:
  Ngemva kokuphumelela ukuhlolwa nokubhalisa ohlelweni lokuqeqesha, uzodinga ukugcwalisa ulwazi lomuntu siqu oludingekayo.
  Qiniseka ukuthi ufaka idatha ngendlela efanele futhi enembile, njengoba ukunikeza ulwazi olunembile kubalulekile ukuze uthole ilayisensi yokushayela.
 4. Khokha izimali ezidingekayo:
  قد يتطلب استخراج رخصة القيادة دفع رسوم معينة. تحتاج إلى التأكد من المبلغ المطلوب وطرق الدفع المتاحة.
  Le mali ingase iqoqwe uma ufaka isicelo selayisensi yokushayela noma ngokuhamba kwesikhathi phakathi nenqubo.
 5. Ukuqedela izinqubo zethrafikhi:
  Ngemva kokuhlangabezana nazo zonke izidingo zangaphambilini nokukhokha izimali ezidingekayo, kufanele ugcwalise izinqubo zokugcina zomgwaqo ukuze uthole ilayisense yokushayela esekelwe emithethweni yendawo kanye neziqondiso zezwe lakini.
  Lezi zinqubo zingabandakanya ukufaka isicelo selayisensi, ukuhambisa imibhalo edingekayo, kanye nokuhambela amahhovisi afanele ukuqedela inqubo.

Ngokuthatha isivivinyo sokubekwa komshayeli futhi usiphumelele, uzobe usuthathe isinyathelo sokuqala ekutholeni ilayisensi yokushayela.
Qiniseka ukuthi ulandela zonke izinyathelo nezimfuneko ezidingekayo ukuze ukwazi ukuthola ilayisense yokushayela ngempumelelo.
Futhi ungakhohlwa ukujabulela ukufunda nokuthuthukisa ikhono lakho lokushayela ngohlelo lokuqeqesha olunikezwa ngemva kokuhlolwa.

Ingabe sikhona umnqamulajuqu ngemva kokuphelelwa yisikhathi kwelayisensi yokushayela?

Ilayisense yokushayela ingumbhalo obalulekile ovumela abantu ukuthi bashayele ngokusemthethweni izimoto nezimoto.
Uma ilayisense isiphelelwe yisikhathi, abaningi bayazibuza ukuthi sikhona yini isikhathi esikahle sokuba bavuselele izincwadi zabo noma kufanele bayeke ukushayela kuze kube yilapho inkinga isixazululekile.
Ngokwababambiqhaza bokushayela, izifundazwe eziningi zinesikhathi somusa ngemva kokuphelelwa yisikhathi kwelayisensi yokushayela enikeza abantu ngabanye isikhathi esengeziwe sokuvuselela amalayisensi abo ngaphambi kokuba babhekane nezijeziso ezingokomthetho.
Isikhathi somusa ngokuvamile siphakathi kwenyanga eyodwa nezintathu, futhi lesi sikhathi siyahlukahluka kuye ngamazwe.
Ngakho-ke, abantu bayelulekwa ukuthi babheke umthetho wemigwaqo nemigwaqo ezweni abahlala kulo ukuze bathole umnqamulajuqu obekiwe wokuvuselela ilayisensi.
Kungase futhi kube khona okuhlukile noma izimo ezikhethekile ezivumela ukushayela ngemva kokuphelelwa yisikhathi kwelayisensi, njengokuba nedokhumenti yokuqinisekisa yesikhashana noma ukubonisa incazelo yezokwelapha efakazela ukungakwazi ukuthola ilayisense entsha okwamanje.
Nokho, kufanele uqinisekise ukuthobela izimfuneko zomthetho kanye nemithetho yendawo esebenza ezweni ohlala kulo.
Abantu kufanele baqaphele futhi bathinte iziphathimandla zendawo ukuze babuze mayelana nesikhathi esinikezwe ngemuva kokuphelelwa yisikhathi kwelayisensi yokushayela futhi baqinisekise izinyathelo okufanele zithathwe.
Kufanele uhambisane noMthetho Womgwaqo Nezokuthutha futhi uhambisane nomkhawulo wesikhathi obekiwe ngemva kokuphelelwa yisikhathi kwelayisensi.
Ukungathobeli imithetho kungathwala izinhlawulo ezifika kunhlawulo noma ukuboshwa kwezinye izimo.
Ngakho-ke, kungcono kakhulu ukwenza isiqiniseko nokwenza ngokucophelela ukuvuselela ilayisense ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze ugweme izinkinga nezinkinga ezingase ziphakame ngenxa yokunganaki lolu daba.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *