Imibono yokulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi

U-Mohamed Sharkawy
2023-11-17T18:13:13+00:00
ulwazi oluvamile
U-Mohamed SharkawyIhlolwe ngu: Mostafa AhmedIhora elingu-XNUMX eledluleIsibuyekezo sokugcina: ehoreni elingu-XNUMX eledlule

Imibono yokulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi

 • Inkinga yokushoda kwamanzi kanye nokuwohloka kwezinga lawo kungenye yezinselelo ezigqame kakhulu ezibhekene nesintu kulesi sikhathi samanje.

1- Faka ishawa esikhundleni sokugeza okugcwele: Amanzi amaningi angalondolozwa ngokusebenzisa ishawa esikhundleni sokugeza ngokugcwele.
Ngaphezu kwalokho, kungcono ukuvala umpompi wamanzi ngenkathi usebenzisa insipho noma i-shampoo emzimbeni ukuze unciphise ukungcola kwamanzi.

2- Vula futhi uvale ompompi ngokuqaphela: Impompi yamanzi kufanele ivulwe kuphela lapho idingeka futhi ivalwe ngokuqinile lapho isiqedile ukuyisebenzisa.
Lokhu kuzosiza ekugwemeni ukumoshwa kwamanzi okungadingekile futhi kulondoloze ukuthathwa kwamanzi.

I-Ezoic

3- Sebenzisa isihlungi sikampompi: Isihluzi sikampompi singase sisetshenziselwe ukuhlanza amanzi futhi sisuse ukungcola kanye nenhlabathi.
Lokhu kuzosiza ekwenzeni ngcono izinga lamanzi asetshenziswayo futhi kunciphise nokusetshenziswa kwamanzi.

4- Sebenzisa amakhanda eshawa asebenzayo: Kungcono ukumiselela ikhanda leshawa elivamile esikhundleni sekhanda leshawa elisebenzayo elilondoloza amanzi amancane.
Ngaphezu kwalokho, kunconywa ukusebenzisa ishawa esikhundleni sokugcwalisa ubhavu ngamanzi ukuze wonge amanzi amaningi.

5- Ungawushiyi umpompi wamanzi uvuliwe lapho ungasebenzi: Kufanele sikugweme ukushiya umpompi wamanzi uvulekile ngenkathi uxubha amazinyo noma ushefa.
Ungasebenzisa inkomishi egcwele amanzi esikhundleni sokuvula umpompi wamanzi lapho ungadingeki.

I-Ezoic

Ngokulandela lawa macebiso alula kanye nokwamukela imibono yokulinganisa amanzi, abantu ngabanye bangaba neqhaza ekulondolozeni lesi sibusiso esiyigugu kanye nokunciphisa ukuwohloka kwemithombo yamanzi.
Wonke umuntu uneqhaza elibonakalayo ekuvikeleni ikusasa lamanzi.

I-Infographic: Izindlela eziyi-7 zokusebenzisa amanzi ngendlela efanele ekhaya lakho

Yiziphi izindlela zokulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi?

Ukulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi kubalulekile ukuze kulondolozwe imithombo yamanzi futhi kuzuzwe ukusimama kwemvelo.
Ziningi izindlela ezingalandelwa ukufeza lokhu, njengokungashiyi umpompi wamanzi uvuliwe ngenkathi ugeza izitsha noma ngenkathi uthulula usinki.
Kuyatuswa futhi ukuvala umpompi wamanzi lapho ungadingeki, njengalapho uxubha amazinyo noma ukushefa.
Ngaphezu kwalokho, kungcono ukusebenzisa amakhanda eshawa asebenzayo futhi esikhundleni sekhanda leshawa lendabuko ngekhanda lokugeza eligcina amanzi amancane.
Ukusebenzisa ishawa esikhundleni sikabhavu, nokuqinisekisa ukuthi awuchithi isikhathi eside usebenzisa amanzi ngenkathi ushawa, ezinye zezinyathelo ezingathathwa ukuze kulungiswe ukusetshenziswa kwamanzi nokunciphisa umthwalo wezezimali kubasebenzisi.
Ukulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi kuwumthwalo wemfanelo ofanayo futhi kunomthelela ekulondolozeni lokhu okuhle okuyigugu ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo.

Kungani kufanele silinganisele ukusetshenziswa kwamanzi?

 • Amanzi awumthombo obalulekile obalulekile futhi ayisisekelo sokuphila eMhlabeni.I-Ezoic
 • Ngokunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi ezindlini zethu, sifaka isandla ekwehliseni izikweletu zamanzi namandla, futhi sifaka isandla ekulondolozeni imvelo ekungcolisweni.

Uyini umqondo wokulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi?

Umqondo wokulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi ukugcina imithombo yamanzi nokuphatha ukusetshenziswa kwawo kahle emakhaya, ezikhungweni, emikhakheni yezimboni nezolimo, njll.
Lo mqondo uhlanganisa isibopho sezemvelo, njengoba uhlose ukuletha uguquko lwangempela ekuziphatheni kwethu mayelana nokusetshenziswa kwamanzi.
Ukuqwashisa ngokubaluleka kwamanzi kanye nokuqonda inkinga yokushoda kwamanzi kungezinye zezinto ezigqame kakhulu zokulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi.
Ukongiwa futhi kumayelana nokusebenzisa izindlela ezisebenzayo zokuvikela amanzi ekutheni angahwamuki noma avuze.
Ngaphezu kwalokho, ziningi izindlela nezindlela ezisetshenziswayo ukuze kusetshenziswe amanzi ngendlela efanele, njengokusebenzisa amasu okufafaza ama-pivot kwezolimo noma ukusetshenziswa kweminye imithombo yamanzi emikhakheni ethile.
Wonke umuntu kufanele azibophezele ekulinganiseni ukusetshenziswa kwamanzi ukuze kulondolozwe imithombo yemvelo kanye nokuqinisekisa ukusimama kwazo ezizukulwaneni ezizayo.

Umqondo wokulinganisa ukusetshenziswa

Avelaphi amanzi esiwaphuzayo?

 1. amanzi angaphansi komhlaba:
  Cishe amaphesenti angama-40 amanzi okuphuza aseSwitzerland aphuma emanzini angaphansi komhlaba.
  Lawa manzi akhiwa ngokunqwabelana kwamanzi ngaphansi komhlaba ezindaweni ezingaphansi komhlaba.
  Amanzi angaphansi komhlaba ahlanzekile futhi ayaphuzeka, anemfucumfucu encane noma awanayo nhlobo.
 2. Iziphethu ezigijimayo neziphethu:
  Iphesenti elikhulu lamanzi okuphuza livela eziphethwini naseziphethwini ezigelezayo.
  La manzi awumphumela wemvula namanzi omfula angena emhlabathini.
  Ngenxa yemvelo yawo, la manzi ngokuvamile ahlanzekile futhi ayaqabula.I-Ezoic
 3. Amanzi omfula nechibi:
  Amanzi omfula namachibi angumthombo obalulekile wamanzi okuphuza.
  Izitshalo zokukhipha usawoti emanzini ziwaphatha la manzi ukuze aphuze.
  Kodwa-ke, la manzi kufanele aphathwe kahle ukuze asuse ukungcola kanye nezinto eziphilayo ngaphambi kokuba alungele ukusetshenziswa.
 • Ngaphezu kwale mithombo eyinhloko, kukhona nezinye izindlela amanzi okuphuza aphephile atholakala ngazo eSwitzerland, njenge:
 • Izitshalo ezikhipha usawoti emanzini: Lezi zitshalo zisusa ukungcola kanye nezinto eziyingozi emanzini angaphezulu bese ziwenza amanzi aphuzwayo.I-Ezoic
 • Ukuqoqwa kwamanzi emvula: Ezinye izakhiwo nezindlu ziqoqa amanzi emvula futhi ziwasebenzisele ukuhlanza nokunisela engadini, ngemva kokuwaphatha ngendlela efanele.

Ngakho-ke, ukuqinisekisa ukuthi amanzi okuphuza aphephile eSwitzerland kuncike emithonjeni ehlukahlukene kanye nenqubo yokwelapha ephumelelayo.
Ngenxa yemizamo yeziphathimandla ezinekhono, singathembela ekutholakaleni kwamanzi ahlanzekile naphuzwayo e...

Kuyini ukubaluleka kokulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi?

Ukulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi kubaluleke kakhulu emphakathini nasemvelweni.
Ngokuhlela nokusebenzisa amanzi ngendlela efanele, singanciphisa ukungcola futhi silondoloze umthombo wamanzi oyigugu.
Ukongiwa kwemvelo kunomthelela ekulondolozweni kwengxenye enkulu yamanzi nokuwonga ukuze asetshenziswe esikhathini esizayo, njengoba amanzi ewumthombo olinganiselwe kwezinye izindawo.

I-Ezoic

Ngakolunye uhlangothi, ukulinganisa kuholela ekwehliseni izikweletu zamanzi namandla, okuholela ekongeni izindleko kanye nokunciphisa ukungcola.
Futhi, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi kunomthelela ekunciphiseni inani lamandla asetshenziselwa ukupompa amanzi, okuholela ekunciphiseni ukukhishwa kwekhabhoni kanye nomthelela wabo esimweni samagesi abamba ukushisa.

 • Futhi, ukugwema ukusetshenziswa kwamakhemikhali amaningi ekuhlanzeni nasekukhipheni usawoti emanzini kusebenza ukuvikela umkhathi woMhlaba nokugcina ibhalansi ye-ecosystem.
 • Ngamafuphi, ukulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi kunezinzuzo eziningi futhi kubaluleke kakhulu ekuzuzeni intuthuko esimeme kanye nokugcina umthombo wamanzi oyigugu usenzelwa izizukulwane ezizayo.I-Ezoic

Yiziphi izindawo zokulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi?

Izindawo zokulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi zihlanganisa izindawo ezimbalwa, lapho ukulinganisa kuhloswe khona ukulondoloza imithombo yamanzi nokunciphisa ukusetshenziswa kwabantu kwamanzi.
Lokhu kubandakanya ukusebenzisa izindlela zokuziphatha zokusetshenziswa kwamanzi ngendlela engahambisani nemvelo emakhaya, ezikhungweni, ezimbonini nakwezolimo.

Ukuze kulungiswe ukusetshenziswa kwamanzi, kunconywa ukusebenzisa ezinye izinyathelo, njengokulawula ukusetshenziswa kwamanzi, lapho ompompi kufanele bavalwe kahle ngemva kokuqeda ukuwasebenzisa futhi bavule kuphela lapho kudingeka.
Kuyakhuthazwa futhi ukunisela amasimu okulima ngamahora athile njengasekuseni kakhulu noma ekushoneni kwelanga ukuze kuvinjelwe ukuhwamuka kwamanzi.

 • Kuphinde kucatshangelwe ukuthi ukusetshenziswa kwemishini yokonga njengokugcina ama-showerheads kunciphisa inani lamanzi asetshenziswayo uma ushawa ngamaphesenti angama-25%.

Kukhona nokwamukelwa kwezindlela ezinjengokukhipha usawoti emanzini olwandle kanye nokuhlanza amanzi angcolile ukuze aphinde asetshenziswe kweminye imikhakha efana nezolimo nezimboni.
Ukusebenzisa imishini yokuwasha elayisha ngaphambili konga amanzi nogesi.

Ngakho-ke, ukulinganisa ukusetshenziswa kwamanzi kuyingxenye ebalulekile yemizamo yokonga imithombo yamanzi kanye nokukhuthaza intuthuko esimeme.

Ukuhlunyeleliswa kokusetshenziswa kuthinta kanjani impilo yomuntu ngamunye kanye nomphakathi?

 • Umkhuba wokulinganisa ukusetshenziswa kokusetshenziswa kuthinta kahle impilo yomuntu ngamunye kanye nomphakathi uwonke.I-Ezoic
 • Kumuntu ngamunye, ukulinganisa ukusetshenziswa kwezinsiza ezifana namanzi nogesi kunganciphisa izikweletu futhi kuthuthukise izinga lokuphila.
 • Ukwengeza, ukunciphisa ukuncika komuntu ezinsizeni kunomthelela ekuzuzeni uzinzo nokuvikeleka emphakathini.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *