Incazelo ebaluleke kakhulu ye-20 yephupho lendlu entsha ngu-Ibn Sirin

samar elbohy
Ukuhunyushwa amaphuphoAmaphupho ka-Ibn Sirin
samar elbohyIhlolwe ngu: Esraa AnbarJuni 16, 2022Isibuyekezo sokugcina: Ezinyangeni eziyi-12 ezedlule

Ukuhunyushwa kwephupho ngendlu entsha Indlu entsha ephusheni lomuntu iphupho elifanekisela izinkomba eziningi ezithembisayo, ngaphezu kokuba khona kwezinkomba eziningi ezinhle, kodwa incazelo ibuye ihluke ngokusho kohlobo lomphuphi, kungakhathaliseki ukuthi indoda, intombazane, owesifazane, noma abanye. , kanye nesimo sazo zonke.Ngezansi sizofunda ngokuningiliziwe ngazo zonke lezi zincazelo esihlokweni.

Ukuhunyushwa kwephupho ngendlu entsha
Ukuhunyushwa kwephupho ngendlu entsha

Ukuhunyushwa kwephupho ngendlu entsha

 • Indlu entsha ephusheni iwuphawu lobuhle kanye nesibonakaliso sesibusiso nenjabulo ezokwenzeka maduze umphuphi.
 • Iphupho lomuntu ngekhaya elisha liyinkomba yokululama ekuguleni nasekuzinzeni kwempilo yalowo ophuphayo.
 • Ukubona indlu entsha ephusheni kuwuphawu lwesikhundla esiphakeme azosithola maduze kanye nomsebenzi omuhle azowuthola maduze.
 • Futhi, iphupho lomuntu lendlu entsha liyinkomba yokuyeka ukukhathazeka nokukhululeka kokucindezeleka kanye nesikweletu umphuphi ayebhekene nakho, ngokushesha ngangokunokwenzeka, uNkulunkulu ethanda.
 • Ukubuka indlu entsha ephusheni kuyinkomba yokufeza imigomo umuntu abelokhu ephishekela isikhathi eside, ngaphezu kokuphumelela emsebenzini.
 • Ngokuqondene nokubona indlu entsha ephusheni futhi yayineziphambeko ezithile, lokhu kuyisibonakaliso esingathandeki, futhi umphuphi kufanele athathe izinyathelo zokuphepha ngoba angase abhekane nezinkinga ezithile esikhathini esizayo.

Ukuhunyushwa kwephupho ngendlu entsha ka-Ibn Sirin

 • Isazi esikhulu u-Ibn Sirin sachaza umbono wendlu entsha ephusheni njengophawu lokuzinza kokuphila komboni kanye nokuthuthukiswa kwezimo zakhe zibe ngcono, uNkulunkulu ethanda.
 • Indlu entsha ephusheni iyinkomba yempumelelo ezayo kanye nobuhle obuningi bomphuphi.
 • Ukubona indlu entsha ephusheni kuwuphawu lokuthi esikhathini esizayo uzothola umsebenzi obalulekile nohloniphekile.
 • Futhi, indlu entsha ephusheni ingase ibe uphawu lomshado ngokushesha futhi ithuthele ekhaya lomshado.
 • Iphupho lomuntu lendlu enkulu likhombisa ukuqeda izingxabano nezinkinga osekunesikhathi eside zihlupha impilo yakhe.
 • Iphupho lomuntu lokuba nekhaya elisha liwuphawu lokufeza imigomo abekade efuna ukuyifinyelela isikhathi eside.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nekhaya elisha labesifazane abangashadile

 • Indlu entsha ephusheni lentombazane engashadile iwubufakazi bokuthi ujabule empilweni yakhe futhi akahlushwa noma yikuphi ukudabuka, udumo malube kuNkulunkulu.
 • Ukubona intombazane ephusheni lendlu entsha kuwuphawu lokuthi uzosusa zonke izenzo ayezenza, ezazingalungile futhi ezenqatshelwe, futhi uzosondela kuNkulunkulu.
 • Ukubona intombazane engashadile ephusheni ifanekisela impumelelo nobuhle, kungakhathaliseki ukuthi usemsebenzini noma wokufunda.
 • Ukubuka intombazane ephusheni lendlu entsha kuyinkomba yokuthi maduze uzoshada nensizwa enokuziphatha okuhle nenkolo. 

Ukuhunyushwa kwephupho ngendlu entsha yowesifazane oshadile

 • Ukubona owesifazane oshadile ephusheni lekhaya elisha kuyinkomba yempilo ejabulisayo ayijabulelayo nomyeni wakhe.
 • Ukubuka owesifazane oshadile ephusheni lendlu entsha kuyinkomba yesithakazelo sakhe ekhaya nasemndenini ngokugcwele.
 • Iphupho lowesifazane oshadile onomntwana omusha liyinkomba yenala yokondla okuzofika kuye maduze.
 • Ukubona owesifazane oshadile ephusheni kuwuphawu lokuthi uNkulunkulu uzombusisa ngomntwana osekunesikhathi eside elindelwe.

Ukungena endlini entsha ephusheni owesifazane oshadile

 • Ukungena endlini entsha ephusheni kowesifazane oshadile kuwuphawu lwempumelelo yakhe kanye nokufezwa kwemigomo abekade eyiphishekela isikhathi eside.
 • Ukubona owesifazane oshadile ephusheni engena endlini entsha kuwuphawu lokuphela kokukhathazeka, ukukhululeka osizini, nokukhokhwa kwezikweletu ngokushesha ngangokunokwenzeka, uNkulunkulu uSomandla uzimisele.
 • Ukungena endlini entsha ephusheni lowesifazane oshadile kuyinkomba yokuzinza kwezindaba zakhe zokuphila kanye nothando olukhulu oluhlanganisa yena nomyeni wakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho ngendlu entsha enkulu yowesifazane oshadile

 • Ukubona indlu enkulu, evulekile ephusheni lowesifazane oshadile kuwuphawu lobuhle obuningi nezibusiso aphila kuzo phakathi nalesi sikhathi sokuphila kwakhe.
 • Ukubuka intombazane ephusheni lendlu enkulu, evulekile kuwuphawu lokuvala isikweletu futhi ibhekane nezinkinga ezaziyihlupha impilo yakhe kuze kube yilapho iziqeda, uNkulunkulu ethanda.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nekhaya elisha lowesifazane okhulelwe

 • Umbono wowesifazane okhulelwe wekhaya elisha ephusheni ubonisa ubuhle obuzayo nenjabulo yokuzalwa kwakhe okulindelwe isikhathi eside.
 • Indlu entsha ephusheni lowesifazane okhulelwe iyinkomba yokunqoba isikhathi esinzima ayebhekene naso ngesikhathi ekhulelwe.
 • Ukubuka owesifazane okhulelwe ephusheni ekhaya elisha kuyinkomba yokuthi uzobeletha maduzane, kalula futhi ngaphandle kokukhathala, uNkulunkulu uSomandla uzimisele.
 • Umbono wesifazane okhulelwe ephusheni lendlu entsha ufanekisela ukuphila okuzinzile ahlala nomyeni wakhe nothando olukhulu nokusekela komyeni wakhe ngaye.

Ifulethi elisha ephusheni lowesifazane okhulelwe

 • Umbono wowesifazane okhulelwe ephusheni lefulethi elisha ufanekisela impilo ezinzile ayiphilayo kanye nempilo ebanzi azoyithola maduze, uNkulunkulu ethanda.
 • Iphupho mayelana nowesifazane okhulelwe mayelana nefulethi elisha liwuphawu lokufeza imigomo abelokhu efuna ukuba nayo isikhathi eside.
 • Uma kwenzeka owesifazane okhulelwe ebona indlu entsha ephusheni, kodwa yayingahlelekile, lokhu kuyisibonakaliso sokuthi uzobhekana nobuhlungu ngesikhathi sokubeletha.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nekhaya elisha lowesifazane ohlukanisile

 • Ukubona owesifazane ohlukanisile ephusheni lendlu entsha kuwuphawu lokuthi izimo zokuphila kwakhe zizothuthuka maduze, uNkulunkulu ethanda.
 • Ukubona owesifazane ohlukanisile ephusheni lendlu entsha kuwuphawu oluhle kuye ukuthi ushada nendoda ezomnxephezela kukho konke ukudabuka nobuhlungu abubona esikhathini esidlule.
 • Iphupho lowesifazane ohlukanisile lokuthola ikhaya elisha liwuphawu lwesikhundla esiphakeme azosithola maduze kanye nomsebenzi ohlonishwayo azowuthola.
 • Ukubona owesifazane ohlukanisile ephusheni mayelana nekhaya elisha kubonisa ukuthi unedumela elihle nokuziphatha okuhle phakathi kwabantu.
 • Ukubuka owesifazane ohlukanisile ephusheni lendlu entsha kuwuphawu lwempilo entsha azoqala maduze.
 • Uma kwenzeka owesifazane ohlukanisile ebona indlu entsha ephusheni, futhi igcwele izinto ezingenalo inani futhi ukuma kwayo kubi, khona-ke lokhu kuyisibonakaliso sokudabuka nokuwohloka kwesimo sakhe esingokwengqondo.

Ukuhunyushwa kwephupho ngendlu entsha yendoda

 • Umbono womuntu wendlu entsha ephusheni kuwuphawu lobuhle nokuziphilisa okubanzi okuza kuye maduzane.
 • Ukubuka indoda yendlu entsha kuyinkomba yempilo ezinzile ayijabulelayo.
 • Iphupho lomuntu wendlu entsha libonisa ukuthi maduze uzoshada nentombazane yokuziphatha okuhle nenkolo.
 • Umbono womuntu wendlu entsha ephusheni ufanekisela intuthuko empilweni yakhe, impumelelo emsebenzini, nokuthola umsebenzi ohlonishwayo esikhathini esizayo.
 • Indlu entsha ephusheni lendoda iyinkomba yokuyeka ukukhathazeka nokuqeda izinkinga nezinkinga eziye zahlupha impilo yakhe isikhathi eside.

Bona ukwakha ikhaya elisha

 • Umbono wokwakha indlu entsha ephusheni ufanekisela izibusiso ukuthi lowo ophuphayo uphila nokuthi ukuphila kwakhe kukhululekile ezinkingeni nasezinkingeni phakathi nalesi sikhathi, udumo malube kuNkulunkulu.
 • Ukubuka ukwakhiwa kwendlu entsha ephusheni kuwuphawu lokuphila okuzinzile kanye nokuthuthukiswa kwezimo zombono zibe ngcono.
 • Ukubona ukwakhiwa kwendlu entsha ephusheni kuyinkomba yokuthi lowo muntu uzoshada nentombazane enokuziphatha okuhle nenkolo, futhi impilo yabo iyojabula.
 • Umuntu ophupha ngokwakha indlu entsha ephusheni kuwuphawu lwempumelelo nokuqeda izinkinga nezinkinga ebezilokhu zihlupha impilo yakhe isikhashana.
 • Ukubona ukwakha indlu entsha ephusheni kubonisa ukululama ekuguleni nokukunqoba maduzane.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomufi akha indlu entsha

 • Ososayensi bahumusha umbono womuntu womuntu ofile owakha indlu entsha ephusheni, njengoba lokhu kuwuphawu lomshado womphuphi maduzane.
 • Ukubona umufi akha indlu entsha ephusheni kuyinkomba yesimo esiphakeme azosijabulela ekuphileni kwangemva kokufa.
 • Uma umuntu ephupha umufi akha indlu entsha ephusheni kuyinkomba yokuziphatha okuhle nokuzwa okuhle umufi abekuthokozela.

Ukuhlanza indlu entsha ephusheni

 • Ukuhlanza indlu entsha ephusheni lomuntu kubhekisela ekususeni izono neziphambeko umphuphi ayevame ukuzenza futhi amsondeze kuNkulunkulu.
 • Futhi, ukubona ukuhlanzwa kwendlu entsha ephusheni kuyinkomba yokuyeka ukukhathazeka, ukukhululwa kokucindezeleka nezikweletu, nokulahlwa kwezinkinga.
 • Ukuhlanza indlu entsha ephusheni kuwuphawu lokufeza imigomo kanye nemali eningi umphuphi ozoyithola maduze.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokungena endlini entsha engenalutho

 • Ukubona ukungena endlini entsha engenalutho ephusheni kubonisa isithakazelo sombukeli ekubukeni, okungase kumbangele izinkinga nezinkinga.
 • Ukubona ukungena endlini entsha ngaphandle kwefenisha ephusheni kuyinkomba yokwahlulela okungalungile ezintweni ezivela ekubukeni kwazo nokujaha ukwenza izinqumo ezingalungile.
 • Entombazaneni engashadile ukuyibona ingena endlini entsha ingenalutho kuwuphawu lokuthi ithatha indlela engahambisani nayo, kufanele izibuyekeze kwezinye izinto empilweni yayo.

Ukuhunyushwa kwephupho ngendlu entsha yomuntu engimaziyo

 • Ukubona ikhaya elisha lomuntu ophuphayo uyazi ephusheni kubonisa injabulo nobuhle obuza kulo muntu empeleni maduze.
 • Futhi, ukubona ikhaya elisha lothile onombono omaziyo kuyinkomba yokuthi lo muntu uzolulama ekuguleni uma ehlushwa noma iyiphi inkinga yezempilo.
 • Ukubona indlu entsha efingqiwe ngumphuphi ephusheni kungase kubonise ukubambisana okuzobahlanganisa maduze emkhakheni womsebenzi noma abanye.

Ukuhunyushwa kokubona indlu entsha evulekile ephusheni

 • Ososayensi bahumushela ephusheni ukubona indlu entsha ebanzi ephusheni kwaba injabulo nobuhle obuningi azobuthola maduze, uNkulunkulu ethanda.
 • Indlu entsha, evulekile ephusheni iyinkomba yokuthi impilo yomboni izothuthuka ibe ngcono ngokushesha ngangokunokwenzeka, uNkulunkulu uSomandla ethanda.
 • Ukubona indlu entsha evulekile ephusheni kuwuphawu lokufeza imigomo, impumelelo, nokuthola umsebenzi omuhle ngokushesha, uNkulunkulu ethanda.

Ukuthenga indlu entsha ephusheni

 • Umbono wokuthenga indlu entsha ephusheni ubonisa izimpawu eziningi ezithembisayo ngoba kuwuphawu lwemali eningi ezayo kumphuphi maduzane.
 • Ukubona ukuthengwa kwendlu entsha ephusheni kuyinkomba yesikhundla esiphakeme kanye nomsebenzi omusha lowo ophuphayo azowuthatha, noma ukukhuthazwa endaweni yakhe yamanje yokusebenza, ngokumazisa yena nemizamo yakhe.
 • Ukuthenga indlu entsha ephusheni kuwuphawu lokunqoba izinkinga nezinsizi eziye zakhathaza impilo yomuntu isikhathi eside.
 • Ukubona ukuthengwa kwendlu entsha ephusheni kuyinkomba yokusondela kuNkulunkulu, ukuziqhelelanisa nokuhlebeza kukaSathane, nokulandela indlela yeqiniso nokulunga.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *