Funda mayelana nencazelo yokuphuza ikhofi ephusheni ngokusho kuka-Ibn Sirin

Nora Hashem
2023-10-04T23:08:15+00:00
Ukuhunyushwa amaphuphoAmaphupho ka-Ibn Sirin
Nora HashemIhlolwe ngu: mostafaNovemba 20, 2021Isibuyekezo sokugcina: ezinyangeni ezi-5 ezedlule

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi I-الIkhofi ingenye yeziphuzo ezinokunambitheka okumnandi okusabalalisa ukuphumula emphefumulweni, kodwa Kuthiwani ngencazelo yephupho mayelana nokuphuza ikhofi ephusheni? Ingabe incazelo iyahluka ngokohlobo lwekhofi noma umnikazi wombono? Sizobuza zonke izimpendulo zale mibuzo futhi sixoxe ngezincazelo ezibaluleke kakhulu zika-Ibn Sirin kulo mbono womuntu ongashadile, oshadile, ohlukanisile, okhulelwe, nabanye.Uma unesithakazelo futhi uthanda isiphuzo sekhofi, ungalandela isihloko.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi
Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi ngu-Ibn Sirin

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi

Izazi zahlukene ekuchazeni iphupho lokuphuza ikhofi, njengoba sibona kulezi zincazelo ezilandelayo:

 • U-Imam al-Sadiq uhumusha ukuphuza ikhofi ephusheni njengokubhekisela ezinkingeni nasezinkingeni ezima endleleni yomboni ekufezeni izinhloso zakhe.
 • Noma ubani obona ephusheni ukuthi uthela ikhofi, lokhu kubonisa ukukhathazeka nokudideka empilweni yakhe nokuntula kwakhe ukuzethemba ezinqumweni zakhe.
 • Ngokuqondene nanoma ubani obona ukuthi uthela ikhofi ebuthongweni bakhe, impilo yakhe izoshintsha ibe ngcono, izinkinga zizophela, ukudabuka kuzophela, futhi injabulo izothatha indawo yakho.
 • U-Al-Osaimi uthi ukuphuza ikhofi ephusheni kufanekisela ukuhlupheka komboni ekuweleni enkingeni enkulu nenhlekelele.
 • U-Al-Nabulsi okukhulunywe ngaye encazelweni yephupho lokuphuza ikhofi ephusheni ukuthi noma ubani obona ukuthi uphuza ikhofi enkomishini ephukile, kuyinkomba yokuthi ungumuntu okhohlakele empilweni yakhe olimaza abasondelene naye.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi ngu-Ibn Sirin

Izincazelo zika-Ibn Sirin zephupho lokuphuza ikhofi ziyehluka ngokombono, njengokuthi:

 • U-Ibn Sirin uthi noma ubani obona ephusheni ukuthi uphuza ikhofi uthandwa phakathi kwabantu futhi unesikhundla esikhethekile.
 • Ukuphuza ikhofi ngesafroni ephusheni nomunye umuntu kubonisa ukuthola inzuzo enkulu kulowo muntu.
 • Uma umphuphi ebona ukuthi uphuza ikhofi endaweni evaliwe futhi emnyama, khona-ke uzizwa enesizungu futhi akatholi isithakazelo kwabanye.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi kwabesifazane abangashadile

 • Uma intombazane ibona ukuthi ithululela ikhofi ephusheni layo, ingase ikhononde ngezinkinga ezithile nokukhathazeka empilweni yayo futhi idlule ezinkingeni ezingokwengqondo.
 • Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi elibilisiwe entombazaneni kubonisa ukuthi wenze izinto uNkulunkulu azenqabele futhi ukuziphatha kwakhe kuphansi.
 • phuza Ikhofi ephusheni labesifazane abangashadile Ukunambitheka kwayo okumnandi kwamthembisa ukukhushulwa emsebenzini noma ubudlelwano nomuntu ofanelekayo.
 • Ukubona intombazane enikeza isivakashi isiphuzo sekhofi ephusheni kubonisa isimo sakhe esiphakeme kanye nesikhundla phakathi kwalabo abasondelene naye.
 • Owesifazane ongashadile ogaya ubhontshisi wekhofi ebuthongweni bakhe, abese ezilungiselela futhi aziphuze, uyintombazane elungile elwela ukukhulekela nokuba seduze noNkulunkulu, futhi uNkulunkulu uyayizwa imithandazo yayo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi kowesifazane oshadile

 • Uma owesifazane oshadile ebona ukuthi unikeza isiphuzo sekhofi nezinsuku kumyeni wakhe ephusheni, lokhu kubonisa ukungena kwakhe kuphrojekthi enkulu enenzuzo.
 • Ukubona owesifazane oshadile ephuza ikhofi elimnandi noma elimnandi libonisa injabulo ekuphileni kwakhe namandla othando nokuqonda nomyeni wakhe, kodwa uma ephuza ikhofi elibabayo, uzozwa izindaba ezimbi.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi kowesifazane okhulelwe

 • Owesifazane okhulelwe ongabazi ubulili bombungu, uma ebona ukuthi uphuza ikhofi ephusheni, uzozala owesilisa.
 • Kuthiwa ukuthela ikhofi ephusheni lowesifazane okhulelwe kukhomba umntwana wesifazane.
 • Uma umboni ebona ukuthi uphuza inkomishi yekhofi, kodwa yawa esandleni sakhe, lokhu kungase kubonise ukuzalwa okunzima.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi kowesifazane ohlukanisile

Ukubona ukuphuza ikhofi ephusheni elihlukanisile kukhombisa izincazelo ezinhle kakhulu kunezimbi, njengokuthi:

 • Ukuphuza ikhofi ephusheni elihlukanisile kubonisa ukuzola nokuthula kwengqondo.
 • Uma owesifazane ohlukanisile ephupha ukuthi uphuza ikhofi enkomishini yegolide nomuntu angamazi, uzophinde ashade nomuntu omuhle futhi ocebile.
 • Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi kowesifazane ohlukanisile nomyeni wakhe wangaphambili kungase kufanekisela ukuqonda phakathi kwabo nokubuya kobudlelwane.
 • Ikhofi elinobisi ephusheni lowesifazane ohlukanisile liyisibonakaliso esihle sokuphila okujabulisayo, kuyilapho ikhofi elimnyama lingase libonise ukukhushulwa kwezinkinga kanye nokwanda kokukhathazeka nezinkinga ezingokwengqondo.
 • Ukubona owesifazane ohlukanisile ephethe inkomishi yekhofi engenalutho esandleni kungase kusho ukulahlekelwa noma ukumuphuca amalungelo akhe emshadweni wakhe wangaphambili.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi kumuntu

 • Ukubona umphuphi ephuza ikhofi eqenjini, njengabangane bakhe noma izihlobo, kuwuphawu lobungane obuqinile nokuqhubeka kobudlelwane bobudlelwane.
 • Umboni ongashadile othatha inkomishi yekhofi ebabayo kakhulu ephusheni lakhe uzophakamisa intombazane, kodwa uzokwenqatshwa umndeni wakhe.
 • Umuntu olungisa ikhofi ebuthongweni ukuze aliphuze ungumuntu omuhle onokuziphatha okuhle futhi ubonakala ngokubekezela, ukulwa, ukuzimisela ukuphumelela, nokuhlakanipha.
 • Ukuphuza ikhofi elishisayo kakhulu ephusheni lomuntu kubonisa ukuthi uzokhashelwa omunye wabangane bakhe.
 • Uma umuntu ebona ukuthi uphuza ikhofi ephusheni lakhe bese efunda indebe, khona-ke uzowela enkingeni futhi adinga usizo nezeluleko kumuntu ohlakaniphile.
 • Ukuthatha inkomishi yekhofi ngosawoti ephusheni lendoda eshadile kubonisa ubumpofu, kodwa uma ebona ukuthi othile ubeka usawoti ekhofi eliphuzayo, kuyinkomba yokuba khona kwesitha.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi yesi-Arabhu

 • Uma owesifazane ongashadile ephupha ukuthi uphuza ikhofi yesi-Arabhu, khona-ke uzohlotshaniswa nomuntu ocebile, ophanayo onesikhundla esibalulekile, ithonya negunya emphakathini.
 • Ukuchazwa kwephupho lokuphuza ikhofi lesi-Arabhu kuyahluka kumuntu, njengoba kubonisa ukuphana nokunethezeka empilweni yakhe.
 • Ukuphuza ikhofi yesi-Arabhu ephusheni kowesifazane oshadile kufanekisela ukuthi ungowesifazane onozwela othanda ubuhle, ubambisana nomyeni wakhe, futhi unesineke ngezinkinga nezinkathazo ekuphileni kwabo.
 • Uma okweletayo ephuza ikhofi lesi-Arabhu ephusheni, uzokhokha izikweletu zakhe, usizi luzohamba, futhi impumuzo izothatha indawo yakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi ngobuningi

Kusho ukuthini ukuphuza ikhofi eningi ephusheni?

 • Uma owesifazane ongashadile ebona ukuthi uphuza inqwaba yekhofi elibabayo lapho elele ekhaya, kusho ukuthi uphila nezinkinga nezinkathazo eziphazamisa ukuphila kwakhe.Kodwa uma ephuza ikhofi eliningi ngaphandle kwendlu, uzungezwe abantu abazondayo futhi. kumelwe aqikelele ukuba angabi yizisulu zozungu.
 • Ukuchazwa kwephupho lokuphuza ikhofi ngobuningi ephusheni lowesifazane oshadile lifanekisela ukungezwani okuningi nomyeni wakhe, omakhelwane, noma umndeni.
 • Ukuphuza ikhofi elimnandi kuyehluka kakhulu ephusheni, njengoba umboni noma umboni ememezela inala yokuziphilisa, ukufika kwezindaba ezinhle, impumelelo ekuphileni okungokoqobo, kanye nempumelelo ekuphileni okungokomzwelo.

Ukuhunyushwa kombono wokuphuza ikhofi ngobisi ephusheni

 • Ukuhunyushwa kombono wokuphuza ikhofi ngobisi ephusheni kubhekisela ezincazelweni eziningana ezinhle, njengokuzwa ukuthula kwengqondo, ukujabulela impilo enhle, ukuphila okuchichimayo, kanye nesibusiso empilweni yomboni.
 • Ukwanda kobisi esiphuzweni sekhofi kumemezela ukukhululeka kwesimo kanye nemvelo ehlanzekile nezwakalayo yombono.
 • Uma umphuphi ebona ukuthi unikeza isivakashi ikhofi ngobisi ephusheni lakhe, khona-ke ungumuntu ophanayo othanda ubuhle futhi usiza abaswele.
 • Owesifazane okhulelwe ophuza inkomishi yekhofi eshisayo enobisi uzobeletha maduzane ngaphandle kokukhathala noma ubuhlungu.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi ebandayo

 • Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi ebandayo kubonisa ukuthi umphuphi uzothola into okunzima ukuyifinyelela.
 • Owesifazane ongashadile ophuza ikhofi elibandayo ephusheni lakhe uzokwazi ukufeza isifiso ekade elindelwe futhi uzofinyelela imigomo nezifiso zakhe.
 • Ukuphuza ikhofi ebandayo ephusheni lowesifazane oyedwa kubonisa ukuthi uthemba abanye ngokuqinile futhi uphephile, kodwa kufanele aqaphele ngezinye izikhathi.  

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi elimnyama

Umbala omnyama ephusheni awufiseki, futhi ukuchazwa kwephupho lekhofi elimnyama ephusheni akuhambi kahle, njengalezi zimo:

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi ngobisi

 • Uma owesifazane ongashadile ephupha ukuthi uphuza ikhofi ngobisi, khona-ke uzohlotshaniswa nalowo amthandayo.
 • Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi ngobisi kubonisa ukuthi umboni ungumuntu olungile futhi olungile. 
 • U-Ibn Sirin ukhuluma encazelweni yokuphuza ikhofi ngobisi ephusheni ukuthi kuyizindaba ezinhle zokuthuthuka kwesimo ukuze sibe ngcono kanye nophawu lwezinguquko ezinhle empilweni yomboni kuwo wonke amazinga angokomzwelo, ezenhlalo nangokoqobo.
 • Ukwenza ikhofi ngobisi ephusheni bese uliphuza libonisa ukucabanga komphuphi ekwenzeni izinqumo kanye nokunensa kwakhe ekucabangeni nasekufundeni izinyathelo zakhe ngokuphelele ukuze enze ukuphila kwakhe kube ngcono.

Phuza ikhofi elibabayo ephusheni

Ikhofi elibabayo ephusheni lingase libe uphawu olungathandeki. Ukuze uqiniseke ngalokhu, ungaqhubeka nokufunda ngale ndlela:

 • Ukuphuza ikhofi elibabayo ephusheni lowesifazane oshadile kubonisa amashwa empilweni yakhe, njengokuchayeka ekungavumelani okuqinile noma ubunzima empilweni yakhe.
 • Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi elibabayo enkomishini ephukile ixwayisa umboni ngomonakalo noma ubuqili kulabo abamzungezile.
 • Ukubona owesifazane ongashadile ephuza ikhofi kanye ephusheni lakhe kukhombisa izingcindezi ezingokwengqondo empilweni yakhe nokudlula kwakhe ezimeni ezimbalwa ezikhathazayo nezimkhathazayo ngokwengqondo nangokwengqondo.

Umufi uphuze ikhofi ephusheni

Ukuchazwa komuntu ofile ophuza ikhofi ephusheni kuyahlukahluka kuye ngesimo somufi, kungakhathaliseki ukuthi wayedabukile noma ejabule, futhi ngokusho kohlobo lwekhofi, njengokuthi:

 •  Ukubona umuntu ofile ephuza ikhofi ephusheni kubonisa ukuthi maduze uzothola ifa.
 • Uma umufi, ngesikhathi edabukile, ecela umboni ukuthi aphuze ikhofi ebuthongweni bakhe, khona-ke udinga ukunxusa kanye nomnikelo.
 • Owesifazane ongashadile obona umuntu oshonile ephusheni lakhe ufuna enze inkomishi yekhofi aliphuze ejabule, intombazane elungile futhi izenzo zakhe zimsondeza kuNkulunkulu.
 • Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomufi ephuza ikhofi elinoshukela umemezela injabulo endaweni yakhe yokugcina yokuphumula kanye nesiphetho esihle.
 • Umufi ephuza ikhofi kanye ephusheni ubonisa izono zakhe eziningi, ukungakhululeki kwakhe ethuneni lakhe, kanye nesidingo sezipho eziqhubekayo zokuhlawulela izono zakhe.

Ukuhunyushwa kokuphuza ikhofi nabafileyo

Ithini incazelo yephupho mayelana nokuphuza ikhofi nabafileyo? Ingabe libonisa okuhle noma libonisa ububi? Ukuphendula le mibuzo, kungalandelwa izincazelo ezilandelayo:

 • Uma umphuphi ebona umuntu ofile emnika isiphuzo sekhofi futhi esithatha kuye, lokhu kubonisa ukufika kwezindaba ezijabulisayo empilweni yakhe.
 • Ukuhunyushwa kokuphuza ikhofi nomufi ephusheni lowesifazane oshadile kubonisa ukuphila okubanzi komyeni, isibusiso empilweni nasezinganeni, kanye nezindaba ezinhle zokukhulelwa maduzane.
 • Ukubuka umboni enikeza abafileyo inkomishi yekhofi ephusheni, kodwa wenqaba ukuphuza naye, ngakho angase agule, ahlupheke, noma abhekane nezinkinga empilweni yakhe.
 • Indodana ebuka ukuthi iphuza ikhofi noyise ongasekho izoshada maduze futhi ihlele umcimbi omkhulu womshado ohanjelwa yiwo wonke umndeni nabangane.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi elimnyama

Iphupho lokuphuza ikhofi elingenalutho lingahunyushwa ngalezi zincazelo:

 • Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi elingenalutho kumuntu kubonisa izimfanelo zakhe ezinhle ezifana: ukuphana, idumela elihle, nokuziphatha okuhle phakathi kwabantu.
 • Ikhofi elingenalutho ephusheni lingase libe ukubonakaliswa kwempilo yomboni futhi lifanekisela ikhono lakhe lokukhuthazelela ubunzima, ubekezelele uvivinyo, futhi uvumelane nezimo ezinzima.
 • Umboni ophuza ikhofi elingenalutho ebuthongweni bakhe ulungile futhi uqinile ezinqumweni zakhe, futhi ubonakala ngokungathí sina nokuzinikela emsebenzini.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi ngesafroni

Ukubona ukuphuza ikhofi ngesafroni kuyinto efiselekayo futhi incazelo yalo ikhombisa kahle kumboni, njengokuthi:

 • Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokuphuza ikhofi ngesafroni kubonisa ukuthi umboni uzothola umsebenzi ohlonishwayo.
 • Ukuphuza ikhofi ngesafroni nomunye umuntu kubonisa inzuzo enkulu kanye nenzuzo ezayo.
 • Owesifazane okhulelwe ophuza ikhofi ngesafroni ephusheni lakhe uzonqoba izinhlungu zokukhulelwa futhi abelethe enempilo enhle.
 • Uma owesifazane oshadile ezibona ephuza inkomishi yekhofi ngesafroni ephusheni, uzobona izinguquko eziningi ezinhle empilweni yakhe.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *