Ukuhunyushwa kokubuya kwabafileyo ekuphileni ephusheni kanye nencazelo yephupho lokubuya kwabafile futhi bamanga

May
2023-04-28T17:33:13+00:00
Ukuhunyushwa amaphupho
MayEphreli 28 2023Isibuyekezo sokugcina: ezinsukwini ezi-6 ezedlule

Amaphupho aphakathi kwezinto eziyinqaba ezenzeka kithi ezimpilweni zethu, futhi angaba ukhiye wokuqonda imizwa nemicabango yethu ecashile.
Kodwa kusho ukuthini ukuvuswa kwabafileyo ngephupho? Ingabe lo mbono ubonisa okuthile okwethusayo noma uphethe umyalezo omuhle ezimpilweni zethu? Kulesi sihloko, sizohlola izincazelo zokubona abafileyo bevuswa ephusheni nokuthi likuthinta kanjani ukuphila kwethu.

Ukuhunyushwa kwephupho ngokubona abafileyo bebuyela ekuphileni kanye nezincazelo zalo ezibaluleke kakhulu ephusheni ngu-Ibn Sirin no-Al-Nabulsi - iwebhusayithi ye-Al-Laith

Ukuhunyushwa kokubuya kwabafile ekuphileni ephusheni

Amaphupho akhiwe ngezinto ezahlukene kanye nemibono, futhi angaphatha izincazelo ezahlukene.
Phakathi kwamaphupho angavamile nathakazelisayo kukhona lawo abhekisela ekubuyeni kwabafile ekuphileni ephusheni.
Ukuchazwa kwabafileyo ababuyela ekuphileni ephusheni kungenye yezinto ezivusa ilukuluku futhi zidinga ukunakwa.
Ikakhulukazi, leli phupho cishe libonisa ubuhle nenjabulo.
U-Ibn Sirin ubalule ukuthi leli phupho lingabonisa ukuba khona kwencwadi yefa umufi angathanda ukuyisebenzisa, futhi lingabonisa nesimo umufi ayoba naso ekuphileni kwangemva kokufa.
Kuyaziwa ukuthi amaphupho ayahluka kuye ngomuntu owawaphuphayo, isimo sakhe nesimo sakhe.
Ngakho-ke, kunconywa ukuba unake ukuchazwa kwamaphupho ngokufuna usizo lwezimpawu zabo, imibono, nezinkomba ezincwadini ezivunyiwe zokuhumusha.

Ukuhunyushwa kokubuya kwabafileyo ekuphileni ephusheni ngu-Ibn Sirin

U-Ibn Sirin uthathwa njengomunye wabahumushi abadume kakhulu emlandweni wamaSulumane, njengoba wayenolwazi olunzulu nolukhaliphile ekuchazeni amaphupho.
Futhi uma ubona umuntu oshonile ebuyela ekuphileni ephusheni, lokhu kubonisa ukuthi kukhona intando yomuntu oshonile okufanele isetshenziswe.
Kubalulekile futhi ukunaka umuntu oshonile owabuya ephusheni.Uma engomunye wamadodana ombono, lokhu kusho ukubuya komuntu ongekho embonweni.
Leli phupho, ngenxa yesimo salo esihle, libonisa ukuba khona kwezifiso nezinto ezinhle endleleni, futhi linikeza umbukeli umuzwa wokunethezeka nokukhululeka.
Ngakho-ke, kunconywa ukuthi uqhubeke nokwenza umsebenzi wamanje ngokungathí sina futhi ugxile, kuze kube yilapho iphupho lokuphumelela nokuchuma lifinyelelwa esikhathini esizayo.

Ukuhunyushwa kokubuya kwabafileyo ekuphileni ephusheni kwabesifazane abangashadile

Kwabesifazane abangashadile, ukubona abafileyo bebuyela ekuphileni ephusheni kuwuphawu oluhle nolujabulisayo.
Uma owesifazane ongashadile ebona umuntu ofile ebuyela ekuphileni futhi ekhuluma naye ephusheni, khona-ke lokhu kubonisa ukulunga nokuzinikela.
Futhi uma umufi ehleka futhi ejabule ngokubuya kwakhe ekuphileni, khona-ke lokhu kubonisa ukondliwa kanye nemali eningi owesifazane ongashadile azoyijabulela esikhathini esizayo.
Futhi, leli phupho libikezela injabulo, induduzo, nokuphila okusemthethweni kowesifazane ongashadile, futhi kungase kubonise ukuphela kwezinkinga nobunzima abhekana nabo ekuphileni.
Ngakho-ke, ukubona abafileyo bevuswa ephusheni kuwuphawu lwezibusiso eziningi nezibusiso owesifazane ongashadile azijabulelayo ekuphileni kwakhe.

Ukuhunyushwa kokubuya kwabafileyo ekuphileni ephusheni kowesifazane oshadile

Mayelana nokuhunyushwa kwephupho labafileyo ababuyela ekuphileni ephusheni kowesifazane oshadile, leli phupho ngokuvamile libonisa ukuthi izinto zizolulama nokuthi kukhona okuhle okuzofika ezinsukwini ezizayo.
Kuyaphawuleka ukuthi kunemithombo ethile ehumusha leli phupho ngokuhlukile, kodwa ezimweni eziningi, leli phupho liwuphawu oluhle lwekusasa lomuntu oshadile.
Ngaphezu kwalokho, ukubona umuntu ofile ebuyela ekuphileni ephusheni kungase kubonise isidingo esizayo sokufeza izincomo noma intando yomuntu oshonile.
Njengoba leli phupho liza nezincazelo eziningi, kuyadingeka ukuqonda izimo zamanje zomuntu oshadile futhi uxhumane nabathandekayo abalahlekile ukuze uthole incazelo enembile yaleli phupho.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomkhulu oshonile ubuyela ekuphileni kowesifazane oshadile

Ngokusho kwencazelo ka-Ibn Sirin, ukubona umuntu ofile ebuyela ekuphileni ephusheni lowesifazane oshadile kungase kusho ukugcwaliseka kwamaphupho akhe kanye nezifiso zakhe ekuphileni.
Futhi lapho umkhulu ofile ebuyela ekuphileni, lokhu kubonisa ububele nokulondeka ukuthi umphuphi akuzwayo ekuphileni kwakhe komshado.
Kuyaphawuleka ukuthi leli phupho lingabuye lihlobane nencwadi yefa noma umthwalo wemfanelo kamufi, okufanele ugcwaliseke.
Ngokuvamile, ukubona abafileyo bebuyela ekuphileni ephusheni kuwuphawu lobuhle nempumelelo, futhi umphuphi umemezela ikusasa eliqhakazile neliphumelelayo.

Ukuhunyushwa kwabafileyo ababuyela ekuphileni ephusheni kowesifazane okhulelwe

Ukubona abafileyo bebuyela ekuphileni ephusheni kowesifazane okhulelwe kungenye yamaphupho amahle aqinisekisa umphefumulo futhi awenze uzizwe ujabule futhi unethemba ekuphileni.
Uma owesifazane okhulelwe ebona ephusheni lakhe omunye wezihlobo zakhe ezishonile ebuyela ekuphileni, khona-ke lokhu kusho ukuthi okuhle kuzofika kuye ezinsukwini ezizayo, futhi ngeke kube khona lutho olumbangela ukudabuka nobuhlungu.
Owesifazane kuleli phupho kufanele alalele iseluleko somufi owakhuluma naye futhi abalandele.
Leli phupho liphinde lithathwe njengophawu oluvela kuNkulunkulu uSomandla lokuthi lo muntu oshonile uyigcinile indawo yakhe eZulwini futhi uphila phakathi kwesihe saKhe, esimenza azizwe ekhululekile futhi eqinisekisiwe.
Ngakho-ke, ukubona abafileyo bebuyela ekuphileni ephusheni kowesifazane okhulelwe kubonisa ithemba nothando olumzungezile, futhi kufanele ajabule kuye futhi ajabule ngalesi sibusiso esinikezwe uNkulunkulu uMninimandla onke.

Ukuhunyushwa kokubuya kwabafileyo ekuphileni ephusheni kowesifazane ohlukanisile

Ukubona abafileyo bebuyela ekuphileni ephusheni lowesifazane ohlukanisile kungenye yamaphupho angase avuse ilukuluku nemibuzo mayelana nezincazelo zayo nezincazelo.
Lo mbono ungase ube inkomba yezinguquko empilweni yakhe, njengoba angase aqale indlela entsha ngemva kokuqeda ubuhlobo bangaphambilini.
Kungase futhi kufanekisela ukuzitholela kabusha yena kanye nokuxhumana kwakhe nomndeni wakhe nabangane. Leli phupho lingase libe ubufakazi bokuqala kohambo olusha empilweni.
Ekugcineni, owesifazane ohlukanisile kufanele athathe leli phupho njengesikhuthazo sokuthi aqhubeke nokuthuthuka futhi azithuthukisele ekusaseni eliphumelelayo neliqhakazile.

Ukuhunyushwa kokubuya kwabafileyo ekuphileni ephusheni kumuntu

Ukubona abafileyo bebuyela ekuphileni ephusheni kungenye yephupho elimnandi kakhulu, njengoba liphethe izincazelo eziningi ezinhle, futhi izincazelo zalo ziyahlukahluka ngokusho kwabantu nezimo ezihlukahlukene.
Endodeni ebona leli phupho, lisho ukuthi kukhona okuhle okumlindile esikhathini esizayo emva kwenkathi yobunzima nobunzima.
Iphinde ikhombise ubuhle, ubuntu, uzwelo, ukufinyelela kwabanye, nokulungisa ubudlelwano obubi.
Futhi uma umuntu ofile ekhuluma nendoda ephusheni, lokhu kungase kube ubufakazi bokuphila okujabulisayo nokuthembisayo uNkulunkulu amlethela kona ekuphileni kwangemva kokufa.
Ngakho-ke indoda kufanele ijabulele iphupho elimnandi futhi izizwe inethemba nethemba ngekusasa eliyilindile.

Ukuhunyushwa kokubona abafileyo bebuyela ekuphileni kuyilapho yena ethule

Iphupho lokubona abafileyo bebuya bephila ngesikhathi ethule lingelinye lamaphupho ajwayelekile agcwele amaphupho.Ngokuka-Ibn Sirin, leli phupho likhomba ukuthi umbonisi uhlushwa yizinkinga ezithile zempilo kulesi sikhathi samanje.
Leli phupho lingase libonise imizwa yesizungu nokuzihlukanisa, nokungakwazi ukuxhumana nabanye.
Ngakolunye uhlangothi, ukubuya komufi esaphila kuwubufakazi bezinye izinhlekelele ezehlela umbono ngenxa yokuntula ubuqotho enkolweni noma empilweni yomphakathi.
Kulokhu, umboni kufanele acabange kabusha izenzo zakhe futhi asebenze ukuzilungisa ngaphambi kokuba kwephuze kakhulu.
Sekukonke, kufanele sikhumbule njalo ukuthi ukuhunyushwa kwamaphupho akuyona into ethile futhi ephelele, futhi kuncike kakhulu ezinkolelweni nasemicabangweni yomuntu obabonayo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nabafileyo ababuyela ekuphileni ngenkathi ejabule

Lapho umuntu ebona ephusheni ukubuya komuntu ofile ekuphileni ngenkathi ejabule, lokhu kusho ukuthi oshonile uzwa induduzo nokuqinisekiswa ezweni lomunye.
Kubonisa futhi ukuthi umufi uthole injabulo nokwaneliseka ngezinga elithile ekuphileni, futhi lo mbono ungase ubonise usuku olujabulisayo lomuntu obona umbono ekuphileni kwakhe.
Uma lo mbono uhambisana nombono wangaphambilini kamufi ebuyela ekuphileni, ukubaluleka kwephupho akufanele kuthathwe kancane, futhi ukucabangela okuhle kulo, futhi iphupho lokubuya kwabafileyo lingase ngezinye izikhathi livuse futhi ngemuva kwami ​​​​angazi. indlela yokwenza, ngakho umuntu kufanele abe nesineke, anxuse futhi afune izeluleko kubantu abasondelene naye.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nabafileyo ababuyela ekuphileni futhi bemgona

Ukuphupha umuntu ofile ebuya ephila futhi emgona ngelinye lamaphupho abantu abawathola ngokumangala nangokumangala.
Nakuba u-Ibn Sirin eqinisekisa ukuthi iphupho lomuntu ofile ebuyela ekuphileni lisho umyalo oyisibopho kumboni, leli phupho lingahunyushwa ngendlela ehlukile kowesifazane oshadile ophupha umuntu ofile ebuya, ikakhulukazi uma ukugona kwenzeka phakathi kwabo. .
Leliphupho liwubufakazi bokuthi uzizwa emlangazelela kakhulu lo muntu futhi ufuna ukuqhubeka nobudlelwano obakhelwe phakathi kwabo.Iphupho lingase libonise ukubonakaliswa kwesimo sakhe sengqondo lapho embona esesimweni esiqukethe injabulo nokwaneliseka.
Injalo-ke imiyalezo yangaphakathi yamaphupho, ekhombisa izimo zengqondo zomuntu ekuphileni kwakhe kwansuku zonke, okufanele aziqonde futhi azindle ngakho ukuze afinyelele incazelo enembile nenembile.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokubuya kwabafileyo nokumqabula

Ukubona abafileyo bebuyela ekuphileni futhi bemanga ephusheni kungenye yamaphupho angavamile angase aphakamise isithakazelo nemibuzo.
U-Ibn Sirin unikeza incazelo yaleli phupho, elibhekisela esidingweni somufi sokunxusa kanye nesisa kumuntu ophuphayo, noma iphupho lingase libonise ukuba khona kwentando okumelwe yenziwe kumuntu oshonile.
Futhi umbonisi kumele afune ukunxusela abafileyo kuNkulunkulu, ngakho mhlawumbe leli phupho liwuphawu lokuthi umufi udinga ukunxusa nentethelelo, futhi kubalulekile ukuba umbonisi anake lolu phawu ephusheni.
Leli phupho libonisa ukuthi umphuphi uthwala ngaphakathi kwakhe uthando nokuzwelana kwabafileyo, futhi ufisa ukusiza kulokho akudingayo, ngendlela ehlukile futhi ehlukile, njengokunxusa kanye nesisa.

Ukuhunyushwa kokubuya kukababa ongasekho ekuphileni ephusheni

Uma umuntu ephupha uyise oshonile ebuyela ekuphileni, leli phupho libonisa ukuzuza impumelelo nokuzinza kwezinto ezibonakalayo ekuphileni, nokunyamalala kokukhathazeka nezinkinga.
Leli phupho likhomba ukuthi umuntu udinga uyise kanye nokuntula kwakhe ukwesekwa nokwesekwa empilweni yakhe.
Iphinde ikhombise injabulo kanye nesenzakalo esijabulisayo ohlose ukuphupha ngaso.
Futhi uma owesifazane okhulelwe nowesifazane bebona leli phupho, khona-ke lokhu kubonisa ukukhushulwa komsebenzi noma ukuthuthela ekhaya elisha.
Nakuba leli phupho libonisa ukuthola okuthile okubalulekile kowesifazane ongashadile kanye nomshado wakhe ozayo noma umshado.
Ngakho-ke, uma omunye wabakhileyo bempilo yesibili ephupha ubaba ofile ebuyela ekuphileni, lo mbono ungase ube inkomba yezindaba ezibalulekile nezihle empilweni yakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomkhulu oshonile obuyela ekuphileni ephusheni

Encazelweni yephupho likamkhulu ongasekho ebuyela ekuphileni ephusheni, lokhu kuhlobene nokuba khona kwefa likamkhulu oshonile okufanele lisetshenziswe, futhi lokhu kungase kubonise ukuthi umphuphi udinga ukuthethelela umkhulu oshonile noma afeze lokho umkhulu ayefuna ukukwenza empilweni.
Uma umkhulu ekhulumela phansi, lokhu kuwuphawu lokuthi kukhona okuhle umkhulu afuna ukukusho.
Futhi uma umkhulu eziphatha ngokujabulisayo ephusheni, lokhu kubonisa ukuthi uzizwa ekhululekile ngemva kokufa.
Kowesifazane okhulelwe, kuhunyushwa ukuthi ukubuya kukamkhulu oshonile kusho ukuvikelwa okwengeziwe nokunakekelwa kombungu wakhe kanye nokuzalwa kwengane enempilo.
Nakuba abesifazane abangashadile, iphupho libonisa ukufika kwabathandekayo nempumelelo ebuhlotsheni bothando.
Ukubuya kwabafileyo ekuphileni ephusheni kuhlala kuwumbono ongokomfanekiso ovulekele ukuchazwa okuhlukene, futhi kuncike ezenzakalweni nasemininingwaneni ebonakala ephusheni.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomama oshonile obuyela ekuphileni

Ukubona umama oshonile ebuyela ekuphileni ephusheni kuyiphupho elingavamile elibangela ukumangala nokumangala.
Kodwa encazelweni ka-Ibn Sirin, leli phupho libonisa ukuba khona kwefa elivela kumama futhi alizange lisetshenziswe ngendlela efanele noma alizange linakekelwe ngendlela efanele.
Ngakho-ke, ukubona leli phupho lixwayisa owesifazane okhulelwe ngesidingo sokunakekela imiyalo kanina ukuze athole imvume yakhe futhi akwazi ukufeza imiyalo yakhe.
Futhi ezinye izazi ziye zahluka ekuchazeni iphupho likamama oshonile ebuyela ekuphileni ngalo, njengoba libonisa ukuba khona kokuhle okuzayo kanye nenjabulo ehlala emphefumulweni.
Ngakho-ke, ukubona leli phupho lowesifazane ohlukanisile, ongashadile, noma oshadile kusho ukuqinisekiswa okwengeziwe nokuzola kwangaphakathi ekuphileni kwabo, ikakhulukazi uma umama ephusheni emomotheka futhi eveza injabulo azizwayo.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *


I-Ezoickubika lesi sikhangiso