Ukuhunyushwa koSuku Lovuko ephusheni nokubona izimpawu zoSuku Lovuko ephusheni

May
2023-04-29T12:31:28+00:00
Ukuhunyushwa amaphupho
MayEphreli 29 2023Isibuyekezo sokugcina: Iviki elingu-XNUMX eledlule

Kusukela ezikhathini zasendulo, amaphupho nemibono bekudlala indima enkulu empilweni namasiko abantu.
Kula maphupho athatha ingqondo yomuntu ukuchazwa koSuku Lokuvuka ephusheni.
Umuntu uhlukaniswa nemvelo yakhe ethobekile nokwesaba ukushiya umbuthano wokuphila embuthanweni wokuphila ngemva kokufa, okubonakala emaphusheni akhe.
Uma uphuphe ngoSuku Lovuko, ungakhathazeki, ngoba sizohlola ukuchazwa koSuku Lovuko ephusheni nokuthi kusho ukuthini kumuntu.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana noSuku Lovuko ngu-Ibn Sirin - Izimfihlo Zokuhunyushwa Kwephupho

Ukuhunyushwa koSuku Lovuko ephusheni

Ukubona uSuku Lovuko ephusheni kungenye yamaphupho avamile abaningi abaphupha ngawo, futhi bayazibuza ngencazelo yawo nokuchazwa kwayo.
Njengoba u-Ibn Sirin ebhekwa njengomunye wabahumushi ababonisa ukuthi leli phupho libonisa ubulungisa neqiniso.Ukubona isibali nokuhlola izenzo kubhekisela ekubaleni kokugcina nobulungiswa ekuphileni kwangemva kokufa.
Ukuhunyushwa kuka-Imam al-Nabulsi ngoSuku Lokuvuka ephusheni kuthathwa ngokususelwe kwiKur’an eNgcwele, njengoba kukhomba ukubhujiswa kwabenzi bokubi ngokunqoba okuvela kuNkulunkulu, kanye nokusindiswa kwabalungile.
Ngenkathi isiphetho sika-Ibn Sirin lapho umuntu ezibona ebhekene noSuku Lovuko ephusheni sibonisa ukuthi uzwa izingcindezi nezinkinga ekuphileni okungokoqobo kanye nezinto ezibonakalayo.
Ngakho-ke, umuntu uyelulekwa ukuba afune intethelelo kaningi futhi akhumbule uNkulunkulu.

Ukuhunyushwa koSuku Lovuko ephusheni ngu-Ibn Sirin

Ngokusho kwencazelo ka-Ibn Sirin, iphupho loSuku Lovuko ephusheni libhekisela ebulungiswa, iqiniso, futhi ukunikeza wonke umuntu ilungelo lakhe ngokulinganayo, kungakhathaliseki ukuthi umbala, ubulili, noma imvelaphi, okubonisa ukuthi umphuphi uhlala endaweni enobulungisa futhi elungile. umphakathi olinganayo.
U-Ibn Sirin ukholelwa futhi ukuthi ukubuka umphuphi ngoSuku Lokuvuka nokumesaba kubonisa ukuthi wahlulela izinto eziningi ngobulungisa futhi ucabanga ngokuhlakanipha ukuze afinyelele iqiniso elifanele konke uNkulunkulu uMninimandla onke akudalile.
Kubikwa ukuthi ukuhunyushwa koSuku Lokuvuka ephusheni kowesifazane oshadile kukhombisa ukuthola imali esemthethweni, inala yezenzo ezinhle, nokuchichima okuhle okuzotholwa umphuphi kulo mbono, kuyilapho iphupho loSuku Lovuko. libonisa ukulahlwa kwabenzi bokubi nokusindiswa kwabalungileyo, okunikeza umphuphi ithemba namandla okubhekana nanoma yiziphi izinselele abhekana nazo ngokweqiniso.

Ukuhunyushwa koSuku Lovuko ephusheni nguNabulsi

Ngokwalokho uSheikh Ibn al-Nabulsi okukhulunywe ngakho encazelweni yoSuku Lokuvuka ephusheni, ukubona uSuku Lokuvuka ephusheni kubonisa ubulungisa neqiniso, futhi kungase kubonise ukuhamba nokuqhela emndenini womuntu.
Uphinde waveza ukuthi ukwesaba komuntu ukubala ngoSuku Lokuvuka ephusheni lakhe kubonisa ukukhathazeka kwakhe ngemiphumela emibi yezenzo zakhe futhi kungase kumbize ukuba aphenduke futhi acele intethelelo.
Ukholelwa futhi ukuthi ukubona ukubala ngoSuku Lokuvuka kukhombisa isiphetho esihle nenjabulo kwelizayo, nokuthi umuntu kufanele asebenze kulo mhlaba ukuze azuze lokhu.

Ukuhunyushwa koSuku Lovuko ephusheni kwabesifazane abangashadile

Kowesifazane ongashadile ophupha ngoSuku Lovuko, lokhu kubonisa ukuthi uhlushwa ukwesaba nokwesaba ngendaba nokukhathazeka ngekusasa lakhe.
Angase abe nezinkinga zomndeni noma ezingokwengqondo ezimbangela ukukhathazeka, ngakho-ke iphupho lakhe lihlobene nalesi sihloko.
Ngaphezu kwalokho, ukubona owesifazane ongashadile ngoSuku Lokwahlulela kusho ukuthi usebenza kanzima futhi ekhuthele empilweni yakhe.
Uma nowesifazane ongashadile ebona izimpawu nezinto ezesabekayo zosuku lokugcina, lokhu kungase kubonise isigaba esinzima ekuphileni kwakhe esidinga ukucabanga nokuhlakanipha ekwenzeni izinqumo ezifanele.
Ekugcineni, ukubona owesifazane ongashadile ngoSuku Lovuko kubonisa ukuthi kudingeka afune intethelelo, ahlawulele izono, futhi alungise izindaba ngendlela efanele.

Ukuhunyushwa koSuku Lovuko ephusheni lowesifazane oshadile

Ukubona uSuku Lovuko ephusheni kungenye yamaphupho abalulekile angase abhekisele ebulungiswa, iqiniso, futhi ahlukanise isabelo esifanele somuntu ngamunye.
Encazelweni ka-Ibn Sirin, ukubona uSuku Lokuvuka nokufuna intethelelo kowesifazane oshadile kusho ukuthi uzofulathela izinto ezimbi futhi amqondise kokuhle nasekulungeni.
Esimweni esihle sowesifazane oshadile, ukubona uSuku Lovuko kubonisa umphumela wakhe omuhle kanye nomuzwa wokwaneliseka ngokuphila kwakhe komshado.
Futhi, ukubona uSuku Lokuvuka ephusheni kubonisa izenzo ezinhle, amaholo asemthethweni, kanye nokulunga nje jikelele.
Ngakho-ke, kuwumbono omuhle nokhuthazayo ngowesifazane oshadile ukuba alondoloze okuhle futhi agweme okubi.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana noSuku Lokuvuka nokufuna intethelelo kuwesifazane oshadile

Ukubona uSuku Lovuko ephusheni kungenye yamaphupho angavamile, kodwa aphethe izincazelo ezibalulekile kwabesifazane abashadile, njengoba kubonisa ukuphazamiseka kobudlelwane phakathi kwakhe nomyeni wakhe, nokuvela kwezinkinga ezinkulu esikhathini samanje.
Ngakolunye uhlangothi, uma owesifazane oshadile ephupha ecela intethelelo ngoSuku Lokuvuka, lokhu kusho ukuthi kuzoba nentuthuko empilweni yakhe futhi zonke izinsizi nezinkathazo abhekene nazo zizosuswa.
Ngakho-ke, wonke owesifazane oshadile kumelwe asebenzele ukunqoba izinkinga nomyeni wakhe futhi enze konke okusemandleni akhe ukuze alondoloze ubuhlobo babo, futhi kumelwe afune intethelelo futhi aphenduke kakhulu ukuze athole ukuphila okungcono nekusasa elingcono.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana noSuku Lovuko nokwesaba owesifazane oshadile

Ukubona owesifazane oshadile ephusheni ngoSuku Lokuvuka nokumesaba kuwuphawu lokuphenduka nokusondelana noNkulunkulu uMninimandla onke.
Nokho, owesifazane oshadile kufanele acabangele ukuthi ukwesaba nokwesaba uSuku Lovuko kuyinto engokwemvelo, futhi kukhona umehluko phakathi kwamaphupho kanye neqiniso.

Ukuhunyushwa koSuku Lovuko ephusheni lowesifazane okhulelwe

Ukubona uSuku Lovuko ephusheni lowesifazane okhulelwe kuyisibonakaliso esibalulekile esibonisa usuku olusondelayo lokuzalwa kwakhe kanye nokubikezela kwensindiso yakhe.
Futhi uma owesifazane okhulelwe ezizwa ejabule futhi ezinzile ephusheni lakhe, khona-ke lokhu kubonisa ukuthi uzoba nokusekelwa okuqinile kumyeni wakhe futhi uzodlula ngempumelelo kulesi sigaba esibalulekile sokuphila kwakhe.
Ngakolunye uhlangothi, uma owesifazane okhulelwe esaba kuleli phupho, lokhu kusho ukuthi angase abhekane nezinselele nobunzima ngesikhathi sokubeletha, kodwa uNkulunkulu uzomvikela futhi amsindise.

Ukuhunyushwa koSuku Lovuko ephusheni lowesifazane ohlukanisile

Ukubona owesifazane ohlukanisile ebona uSuku Lovuko ephusheni kungomunye wemibono enethonya emkhuthaza ukuba enze izenzo eziningi ezinhle futhi athwale amathuba okuphila ngokubekezela namandla.
Kulo mbono, kubonisa ukuzimisela kwakhe ukuthuthukisa ukuphila kwakhe, ukulangazelela kwakhe ukwenza izenzo ezinhle, nokuzinikela kwakhe ekukhonzeni abanye.
Futhi, ukubona owesifazane ohlukanisile ngoSuku Lokuvuka ngesikhathi esaba futhi ezulazula kubonisa ukuthi unenkinga yokuphazamiseka kwengqondo futhi udinga ukunakekelwa nokuqondiswa.
Ngakho-ke, owesifazane ohlukanisile kufanele asebenzele ukuzithuthukisa futhi azuze ukuzethemba okwengeziwe ukuze akwazi ukubhekana nobunzima ngendlela engcono.

Ukuhunyushwa koSuku Lovuko ephusheni kumuntu

Umbono womuntu ngoSuku Lovuko ephusheni ungomunye wemibono yamaphupho edume kakhulu, njengoba ibonisa isimo esingokomoya nesenkolo somboni.
Ngokwezincazelo zika-Ibn Sirin, ukubona umuntu ngoSuku Lovuko kuwubufakazi bokholo lwakhe oluhle uma esesimweni esihle.
Kodwa uma umuntu ebona ephusheni ukuthi ngeke alandise ngoSuku Lokuvuka kwabafileyo, khona-ke lokhu kubonisa ukulunga kwezimo zakhe.
Futhi kungenzeka ukuthi umbono wokuvuka kowesilisa ubhekisele ekulungeni nasebuhleni, ngakho-ke ukubona ukulandisa kwakhe kulula, kungase kube ubufakazi bobuhle nozwelo lomkakhe kuye, futhi yilokhu u-Ibn Sirin abhekisela kukho encazelweni yakhe. .

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana noSuku Lokuvuka nokwesaba

Ukubona uSuku Lokuvuka nokwesaba amaphupho avamile, futhi incazelo yawo incike ezimweni zomuntu siqu zomphuphi.
Uma owesifazane oshadile ephupha lo mbono, kungase kubonise ukukhathazeka nokungezwani empilweni yomshado, futhi kungase kube uphawu lwezinkinga angase abhekane nazo esikhathini esizayo.
Kodwa uma owesifazane ongashadile ephupha lo mbono, kungase kubonise ukukhathazeka kwakhe nokwesaba ngekusasa.
Umboni kufanele afune usizo lukaNkulunkulu futhi athembele Kuye lapho ebhekene namaphupho anjalo asabekayo.
Lo mbono akufanele uthinte impilo yakhe yansuku zonke, kodwa kufanele athathe izinyathelo ezidingekayo ukuze agweme izinkinga futhi athuthukise isimo sakhe.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana noSuku Lovuko lwentsha

Uma osemusha ebona iphupho elihlobene noSuku Lokuvuka ephusheni, kusho umlayezo oyisixwayiso kuye ovela kuNkulunkulu uMninimandla onke ukuthi kufanele abuyele endleleni efanele futhi agweme ukuduka kuyo, ukuze angaqhubeki nokwenza amaphutha. futhi ubalekela imisebenzi yakhe enkolweni nasemphakathini.
Kuyaphawuleka ukuthi ukubona uSuku Lovuko ephusheni lwentsha kubonisa ukuthi kungenzeka ukwenza abangane abasha noma ukuthuthela kwenye indlu.
Osemusha kufanele asebenzise leli phupho ukuthola izinto eziza kuqala ekuphileni kwakhe futhi afeze izinjongo zakhe siqu kanye nezifiso zakhe ngokuvumelana neziqondiso zenkolo yamaSulumane.
Futhi, intsha kufanele ibakhumbuze ukuthi ukufulathela uNkulunkulu uMninimandla onke kuholela ekuphelelweni ithemba nasekukhathazekeni, ngakho-ke kumelwe inamathele okholweni, ezenzweni ezinhle nasezenzweni zokulunga ukuze ibe nokuphila okugcwele ithemba nenjabulo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana noSuku Lovuko nomndeni

Ukubona uSuku Lokuvuka kanye nomndeni ephusheni kubonisa ukuthi umphuphi udinga isiqondiso saphezulu kanye nesexwayiso ngokumelene nokungalaleli kanye nokubi, ukuze agweme ukuhlangana okubuhlungu noNkulunkulu uMninimandla onke ngoSuku Lokwahlulela.
Futhi uma kwakungowesifazane oshadile owabona leli phupho, khona-ke libonisa ukukhuliswa okuhle kwezingane zakhe nomusa wakhe kubo.
Kufana nokuqondisa lolu hlobo lwamaphupho ukuhamba noma ukuhlukaniswa, ngaphezu kokuvela kweqiniso nobulungisa empilweni, okwenza lwesabe futhi luvuse ukufuna intethelelo nokulahla izono.
Ngakho-ke, kubalulekile ukuba umuntu aqhubeke esebenzela impumelelo yakhe futhi athuthukise ubuntu bakhe ngokufunda izincwadi zenkolo nokuxhumana nabapristi nabashumayeli.

Ukubona izimpawu zoSuku Lokuvuka ephusheni

Lapho ubona izimpawu zoSuku Lovuko ephusheni, lokhu kubhekwa njengophawu lwesidingo sokubuyela kuNkulunkulu, ukuphenduka ezonweni nokulangazelela ukuba seduze noNkulunkulu.
Le ncazelo ihlobene nezimfundiso zenkolo yamaSulumane, ekhuthaza amaSulumane ukuthi aqaphele ukwenza izinto ezinhle futhi agweme izinsolo ezandisa abantu emaphutheni.
Ngokudla lo mbono ephusheni, umuntu angacabanga ngokungathi sína ngendlela yakhe yokuphila futhi azikhandle ukuze aqinise ubuhlobo bakhe noNkulunkulu futhi aphile ngokuvumelana nezimfundiso zenkolo.
Futhi njengoba ukubona izimpawu zoSuku Lokuvuka kuyisixwayiso sokushabalala nokushabalala, kukhuthaza amaSulumane ukuthi abheke izinto zangempela empilweni futhi azihlole ngendlela efanele, futhi angabi nandaba nezinto eziyize zezwe ezingenanzuzo empilweni. ukuza.
Ngakho-ke, kumelwe siwuthathe ngokungathi sína lo mbono futhi sigxile ezintweni zangempela ezimelela ukubaluleka kwangempela ekuphileni.

Ukuhunyushwa kwephupho loSuku Lokuvuka kanye nokukhumbula uNkulunkulu

Ukubona uSuku Lovuko ephusheni kubaluleke kakhulu, njengoba kungase kube nomthelela empilweni yomphuphi kanye nezikhombisi-ndlela.
Ngakho-ke, kufanele aqikelele ukuthi awuhumushe kahle lo mbono.

Ngokwesibonelo, ukubona uSuku Lokuvuka nokukhumbula uNkulunkulu ephusheni kubonisa ukulunga komphuphi, ukwanda kokuhlonipha uNkulunkulu, kanye nesithakazelo ezindabeni zenkolo.
Lokhu kungenxa yokuthi umphuphi angase azibuyekeze, afune intethelelo kuNkulunkulu, futhi acabange ngendlela eqondile ngokuphila kwakhe okungokwenkolo.

Ngaphezu kwalokho, ukubona uSuku Lokuvuka nokufuna intethelelo ephusheni kuyisixwayiso esivela kuNkulunkulu kumphuphi ukuba aphenduke futhi abuyele endleleni efanele, futhi ahlale kude nezenzo ezimbi.
Iphupho nalo uzizwa ekhululekile futhi eqiniseka ngemva kokuba sekumcacele kusihlwa ukuthi yini okufanele ayenze empilweni yakhe ngemva kokucabanga ngombono.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *


I-Ezoickubika lesi sikhangiso