Ngiphuphe ngifuna umyeni wami ngangamthola, umyeni wanyamalala kumkakhe ngephupho.

May
2023-05-03T13:02:00+00:00
Ukuhunyushwa amaphupho
May3 Januwari 2023Isibuyekezo sokugcina: ezinsukwini ezi-XNUMX ezedlule

Amaphupho ayingxenye ebalulekile yokuphila kwethu, futhi ngezinye izikhathi ayizixhumanisi eziqondile zokuphila kwethu kwansuku zonke kanye nezinkinga esibhekana nazo.
Amaphupho omshado nomlingani ophelele ajwayelekile kwabaningi, kodwa ngezinye izikhathi lawo maphupho eza ngendlela ehlukile futhi angase asiphathele imilayezo enamandla.
Nakhu okwenzeka kimi, lapho ngiphupha ngaye, ngaphupha ngifuna umyeni wami futhi ngingamtholi.
Leli phupho libonakala likha phezulu futhi lilula, kodwa libe nomthelela omkhulu futhi lingishiye nokuningi okumele ngikucabange nokuzindla ngakho.

Funda incazelo Ngiphuphe ngifuna umyeni wami angimtholanga ephusheni ngu-Ibn Sirin - Incazelo Yamaphupho

Ngiphuphe ngifuna umyeni wami ngingamtholi

Abesifazane abaningi bazizwa bekhathazekile futhi besaba lapho bephupha ukuthi bafuna abayeni babo futhi abazange babathole ephusheni.
Leli phupho libonisa umuzwa wokunganakwa kanye nokuxakeka umyeni akuzwayo ngomkakhe nomndeni wakhe.
Nakuba lo mbono ungase ubhekwe njengesixwayiso esivela kuNkulunkulu noma inhlekelele, ungachazwa ngezindlela eziningana, futhi incazelo ingase ihluke kuye ngezimo nezimo ezishiwo ephusheni.
Incazelo yaleli phupho ikhombisa ukuthi inkosikazi izizwa ingenalutho futhi ilahlekelwa ithemba endodeni futhi iphazamisekile kuye.
Ngakho-ke, indoda kufanele inakekele umkhaya nomkhaya futhi ithuthukise uthando nobuhlobo phakathi kwabantu ngabanye.

Ngiphuphe ngifuna umyeni wami, kodwa angimtholanga ku-Ibn Sirin

Ukubona ukufuna umyeni nokungamtholi ephusheni kungenye yamaphupho aphakamisa ukukhathazeka kwabesifazane abaningi, futhi u-Ibn Sirin unikeze izincazelo ezithile zaleli phupho, njengoba ebona ukuthi uma umphuphi ezibona efuna umyeni wakhe futhi enze ungamtholi ephusheni, lokhu kusho ukuthi umyeni uzizwa enganakiwe kumkakhe, nokuthi uyaphazamiseka kuye ngezikhathi lapho edinga khona ukuba khona kwakhe eceleni kwakhe.
U-Ibn Sirin naye ukholelwa ukuthi leli phupho libonisa ukuba khona kwezinkinga nokungavumelani phakathi kwabashadile, futhi leli phupho ngezinye izikhathi lingase liholele ekucabangeni nasekufuneni izixazululo zezinkinga zomshado.
Ngakho-ke, kunconywa ukuxhumana kahle phakathi kwabashadile futhi basebenze ukuze bathole izixazululo ezifanele ezinkingeni zabo, futhi umyeni kufanele anikeze isikhathi esanele kumkakhe futhi amnakekele, futhi lokhu ngokuqinisekile kuyothuthukisa ukuphila komshado futhi kufinyelele ukulondeka nokuzinza.

Ngiphuphe ngifuna umyeni wami, kodwa angimtholanga kowesifazane okhulelwe

Uma owesifazane okhulelwe ephupha ukuthi ufuna umyeni wakhe futhi akamtholi, lokhu kungase kusho ukuthi uzizwa ekhathazekile, edidekile, futhi ehlukumezekile empilweni yakhe yomshado.
Iphupho lingase futhi libonise ubuhlobo obunzima phakathi kwabashadile noma ukunganeliseki ebuhlotsheni.
Uma umyeni ematasa kakhulu ngomsebenzi wakhe futhi enganele ekhaya, umlingani angase azizwe ephazamisekile ebuhlotsheni futhi azizwe ekhishwa inyumbazane.
Ngakho-ke, owesifazane okhulelwe kufanele acabange ngezixazululo zokuthuthukisa ubuhlobo nomyeni wakhe futhi abe eceleni kwakhe kangcono.
Kumelwe abe nesineke futhi abe nokukhulumisana okuhle nomyeni wakhe, futhi angavumeli ukukhathazeka nokwesaba.

Ukulahlekelwa umyeni ephusheni kowesifazane oshadile

Iphupho lokulahlekelwa umyeni ephusheni lowesifazane oshadile libhekwa njengenye yemibono engaqondakali ephakamisa ukukhathazeka nokudideka kumboni.
Iphupho ngokuvamile lisho umuzwa wokubandlululwa, ukunganakwa, nokungabi nesithakazelo kumuntu obalulekile empilweni yakhe.
Ngokukhula kokusetshenziswa komfazi kanye nesidingo sokusekela ngokwengqondo nokuziphatha kumyeni, kungase kumenze angamboni ephusheni abonise isimo sobuthakathaka ebuhlotsheni phakathi kwabo.
Ukuntula ukuzethemba, ukwesaba ukuhlukana nokwehluleka empilweni kwenza umfazi azizwe ekhathazekile futhi esaba ephusheni.
Akunakwenzeka ukuphetha ngephupho ngaphandle kokubheka umongo lapho umbono uvele khona nokuthi yikuphi okuqukethwe kwawo ngqo.Mhlawumbe iphupho libonisa ukulahlekelwa umuntu othandekayo kuye ngokujwayelekile hhayi umyeni wakhe.

Ukunyamalala komyeni kumkakhe ephusheni

Lapho owesifazane ebona ephusheni ukuthi umyeni wakhe ulahlekile, leli phupho lingahunyushwa ngezindlela eziningana.
Kungase kubonise ukuthi indoda ihlushwa izingcindezi nokukhathazeka ekuphileni kwayo kwansuku zonke futhi ayisitholi isikhathi esanele sokunakekela umkayo.
Futhi, leli phupho lingabonisa umuzwa womfazi wokulangazelela umyeni wakhe nesidingo sakhe sokuba abe seceleni kwakhe, futhi lingabonisa nokungathembani phakathi kwabashadile nokwesaba komfazi ukulahlekelwa umyeni wakhe.

Lapho uhumusha leli phupho, kufanele kucatshangelwe eminye imininingwane umphuphi ayibona ephusheni, njengoba incazelo yephupho ingashintsha kakhulu ngokuya ngalokho umphuphi akubona ncamashi.
Isimo somuntu siqu somfazi nomyeni wakhe kanye nobuhlobo obubahlanganisayo kufanele futhi kucatshangelwe, njengoba ukuchazwa kwephupho kungase kuhluke kumuntu oyedwa.

Ukuhunyushwa kwephupho ngomyeni wami engifuna

Ukubona iphupho mayelana nomyeni wami engifunayo kubonisa uthando phakathi kwabashadile, njengoba umyeni ezwa isidingo esiphuthumayo somkakhe futhi ufuna ukumfuna.
Kuyaziwa ukuthi amaphupho aveza imizwa nemicabango yomuntu, ngakho-ke ukubona umyeni efuna umkakhe ephusheni kusho ukuthi uzizwa engenangqondo ngaye futhi ufuna ukuba naye.
Iphupho lingase libe ubufakazi bokuthi umuntu ucabanga ngomkakhe usuku lonke futhi engalindele ukuhlukana kwakhe, njengoba iphupho liyisikhumbuzo sokubaluleka komfazi empilweni yakhe.
Ukubona iphupho mayelana nomyeni wami engifuna futhi kuyinkomba yesidingo esifanayo kanye nokusondelana okuqinile ngokomzwelo phakathi kwabashadile, kanye nokubonakaliswa kwentshiseko nokukhangwa kothando okukhona ebuhlotsheni phakathi kwabo.
Kodwa-ke, uma iphupho libonisa ukuthi umyeni ufuna umkakhe ngeze, khona-ke lokhu kungase kusho ukuthi kukhona umehluko nezinkinga ebuhlotsheni phakathi kwabo okufanele kusetshenzwe.

Ngiphuphe ngifuna isithandwa sami kodwa angisitholanga

Umbono wokufuna umuntu ephusheni ungomunye wemibono eyinqaba edida umnikazi wayo futhi imenze akhathazeke, ikakhulukazi uma lo muntu eyisithandwa sakhe esithandayo nesifiswayo, njengoba lo mbono ungase uthuse kuye.
Lapho abahumushi bamaphupho bakholelwa ukuthi leli phupho libonisa ukungezwani ebuhlotsheni phakathi komphuphi nesithandwa sakhe, nokungabaza ngobuqotho bakhe kuye, noma umuzwa wokuthi umthandi ukude naye futhi akenzi indima yakhe ebuhlotsheni njengoba kudingeka.
Ngaphezu kwalokho, iphupho lokufuna isithandwa futhi lingamtholi lingase lifanekisela ukunganeliseki ngobuhlobo bamanje empeleni, noma umuzwa wokuhluleka mayelana nokuhlangabezana nezidingo zobudlelwane ezinhlangothini zombili.
Ngakho-ke, umphuphi kufanele agxilise izithakazelo zakhe ebuhlotsheni nesithandwa sakhe, abuyekeze ubuhlobo futhi ahlole ngezikhathi ezithile, futhi kufanele asebenze ukuthuthukisa ukuxhumana nokuxhumana nomthandi, futhi ayazise imizamo ayenzayo ukuze alondoloze ubuhlobo babo. [13][14]

Ngiphuphe ngifonela umyeni wami

Le ntokazi iphuphe ibiza umyeni wayo ngephupho, kanti kuyiphupho incazelo yalo ihluka ngokwengqikithi nemininingwane yombono.
Iphupho lingase libonise ukuthi owesifazane unomuzwa wokuthi umyeni wakhe akanakwa ngokwanele, nokuthi umatasa naye kwezinye izindaba.
Noma iphupho lingabonisa isifiso sowesifazane ukuxhumana nomyeni wakhe futhi azame ukumthola.
Iphupho lingase libe uphawu lwesifiso sowesifazane sokuba umyeni wakhe abe nesithakazelo ngokwengeziwe kuye futhi abuyele ekuqondeni naye futhi azame ukuxazulula izinkinga zomshado.
Naphezu kokwenza lula okusobala kokuhlaziya lo mbono, kubalulekile ukuthi ungawusekelwe ekuchazeni okungenasisekelo futhi uhlaziye ngokucophelela umbono ngokwengqikithi yawo kanye nezimo zomuntu ngamunye.
Kuyadingeka ukuthi owesifazane ofisa ukuqonda indlela yokuphila yomyeni wakhe futhi athole izindlela ezifanele zokuxhumana ngokuphumelelayo nokuxazulula izinkinga zomshado ngothando nokuqonda. [15][16]

Ngiphuphe ngifuna umyeni wami ngamthola

Ukubona ukufuna umyeni ephusheni nokumthola kubhekwa njengephupho elijabulisayo eliletha injabulo nenjabulo nalo.
Uma owesifazane oshadile ephupha ukuthi ufuna umyeni wakhe futhi wakwazi ukumthola, lokhu kusho ukuthi uzokwazi ukunqoba ubunzima futhi afinyelele imigomo efanayo.
Iphupho libuye libonise imizwa yothando, ukwazisa nokukhathazeka phakathi kwabashadile.

Ukubona umyeni emfuna futhi emthola ephusheni kuwuphawu lokuthi abashadile bajabulela ubuhlobo obuqinile nobuqinile, ukuthi bayakwazisa omunye nomunye futhi balwela ndawonye ukuze bathole injabulo nokuzinza ekuphileni.
Kubalulekile ukuba owesifazane oshadile asebenze ukuze alondoloze lobu buhlobo obuhle, enze imizamo edingekayo yokukhulisa uthando nokwazisa phakathi kwabo, nokufeza konke abakuphuphayo ndawonye.
Ngaphezu kwalokho, iphupho lingaba inkomba yokuzethemba nokulondeka owesifazane oshadile akuzwayo ebuhlotsheni bakhe nomyeni wakhe nasempilweni yakhe ngokujwayelekile.

Ekugcineni, owesifazane oshadile kumelwe asebenzele ukulondoloza ubuhlobo obuhle obumhlanganisa nomyeni wakhe, futhi asebenzele ukufeza imigomo efanayo nenjabulo eqhubekayo ekuphileni kwakhe.
Futhi uma eqhubeka nokwenza imizamo yalokhu, uyoba nenjabulo nokuzinza ekuphileni kwakhe okuhlangene nomyeni wakhe. [17][18]

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulahlekelwa ngumfazi kumyeni wakhe

Umbono wokufuna umyeni ephusheni futhi ungamtholi uphazamisa umfazi, njengoba ubonisa ukunganakwa kwendoda kanye nokungabi nesithakazelo kuye.
Lokhu kungaba umphumela wezimo zokuphila eziphazamisayo nezishintshayo impilo yomshado edlula kuzo, okuholela ekulahlekelweni ukuzethemba noma ukunethezeka ebudlelwaneni.
Ngaphezu kwalokho, leli phupho libonisa isidingo esiphuthumayo sokuxhumana nomuntu obhekwa njengengxenye yomphefumulo futhi ozwa ukungabi nalutho okubangelwa ukungabikho kwakhe.
Leli phupho lingase libonise imizwa kumlingani empilweni yomshado, njengothando, ukuncika kuye, kanye nothando lokunakekela ubuhlobo bakhe bomshado.
Kodwa kufanele kukhunjulwe ukuthi lezi zincazelo zincike esimweni ngasinye kanye nemininingwane yamaphupho, futhi nakuba ukufuna umuntu othandekayo ephusheni kuveza imizwa engemihle, kungathwala izincazelo ezinhle, njengokubonakaliswa kothando, intshiseko, nokuthembela. ekunakeni okuvamile komngane ongcono kakhulu ku-coma. [19][20]

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokulahlekelwa umuntu othandekayo

Umuntu uvuka ephusheni lokulahlekelwa umuntu amthandayo futhi uzizwa edidekile futhi ekhathazekile, futhi akazi incazelo yalo mbono nokuthi kukhona yini incazelo embi.
Leli phupho liyisixwayiso kumbukeli ukuthi anakekele indawo yakhe kanye nabantu ababalulekile empilweni yakhe.
Leli phupho lingase libonise ukungezwani nezinkinga phakathi komuntu olahlekile kanye naloyo obonayo, futhi iphupho limmema ukuba azame ukulungisa izinto ngaphambi kokuba kuphuze kakhulu.
Uma lo muntu engumngane womshado noma umuntu oseduze, iphupho lingase libonise ukuthi kunezimo ezicindezelayo phakathi kwabantu ababili.
Umboni kufanele azame ukuxhumana nalo muntu olahlekile futhi alungise izinto phakathi kwakhe ukuze aqinise ubuhlobo nokuzinza ebudlelwaneni.
Umboni kufanele futhi agweme izingxabano nokungaboni ngaso linye nabanye ukuze agweme ukulahlekelwa ubuhlobo obuhle.
Kafushane, ukubona ukulahlekelwa komuntu othandekayo ephusheni kuyinkomba yokuntula isithakazelo ezindabeni ezibalulekile kanye nesixwayiso sokuthi kuzoba nokungaboni ngaso linye phakathi kwabantu ababili okufanele balondoloze ubuhlobo nabo. [21][22]

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nokufuna othile

Umbono wokufuna umuntu ephusheni ungomunye wamaphupho aphakamisa ukukhathazeka kumuntu ophuphayo, njengoba kubonisa ukuthi kunesithakazelo esikhulu nesithakazelo kulowo muntu oseshweni.
Uma umuntu ephupha efuna umyeni noma umkakhe futhi engamtholi, lokhu kubonisa ukunganaki komlingani ngobuhlobo phakathi kwabo kanye nokungazibophezeli kwakhe ekwenzeni imisebenzi yakhe nomunye umlingani.

Uma owesifazane oshadile ephupha efuna umyeni wakhe futhi engamtholi, khona-ke lokhu kubonisa ukuthi uzizwa engenalutho futhi kusho ukuthi umyeni wakhe umatasa naye futhi akekho eceleni kwakhe ngezikhathi lapho emdinga khona.
Futhi kumelwe asebenzele ukuxhumana nomyeni wakhe futhi acacise isithakazelo sakhe nesidingo sakhe ngezikhathi ezihlukahlukene, futhi angakwazi ukuhlela uhambo olufushane nomyeni wakhe ukuze aqinise ubuhlobo phakathi kwabo.

Uma indoda iphupha ifuna umkakhe futhi ingamtholi, khona-ke lokhu kubonisa ukunganeliseki ngesimo somshado, futhi mhlawumbe kufanele ashintshe isimo sakhe kule ndaba, futhi asebenze ukuthuthukisa ubuhlobo bakhe nomkakhe futhi andise isithakazelo sakhe kuye. .

Ekugcineni, amaphupho anezincazelo eziningi nezihlukahlukene, futhi imininingwane ebonwa ephusheni kufanele icatshangelwe ukuze ilihumushe kahle.
Kumele kwenziwe umsebenzi wokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwabalingani ababili futhi kwandiswe ukuxhumana nokuqondana phakathi kwabo ukuze kuzuzwe ukuzinza kwengqondo kanye nomndeni. [23][24]

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *


I-Ezoickubika lesi sikhangiso