Ngiphuphe indoda yami ingidivosa ngikhala, ngiphuphe umyeni wami efuna ukungidivosa kodwa angizange

May
2023-05-03T13:01:43+00:00
Ukuhunyushwa amaphupho
May5 amahora edluleIsibuyekezo sokugcina: emahoreni angu-5 adlule

Iphupho lomuntu libhekwa njengenye yezinto eziyimfihlakalo ezingachazeki ngaso sonke isikhathi.Lolu limi olufihliwe olukhulunywa ingqondo ngesikhathi sokulala luhambisana nezincazelo nezimpawu eziqukethe imiyalezo eminingi ewusizo nobuhlakani.
Kungenzeka ukuthi lawa maphupho athwale umuzwa wokukhathazeka nokwesaba, futhi phakathi kwalawa maphupho umuntu akholelwa kakhulu kuwo iphupho lokuhlukanisa nokukhala.

Ngiphuphe ngihlukaniswa nomyeni wami ngu-Ibn Sirin - Ukuhunyushwa Kwamaphupho

Ngiphuphe indoda yami ingidivosa ngikhala

Uma owesifazane ephupha ukuthi umyeni wakhe usehlukanisile futhi uyakhala, leli phupho liphethe izincazelo eziningi ezahlukene nezincazelo ezihlukahlukene.
Phakathi kwalezi zincazelo, iphupho lingafanekisela ubunzima obuzayo empilweni yomshado, futhi mhlawumbe izinkinga ezingokomzwelo nezingokwengqondo phakathi kwabashadile.
Umbono ungase futhi ubonise ukuntula ukwethembana phakathi kwezinhlangothi zombili, noma ukuthi ubudlelwano obungokomzwelo phakathi kwabo bunezinkinga ezinkulu.

Nakuba iphupho lesehlukaniso likhumbuza lokho uNkulunkulu akuzonda kakhulu, lokhu akusho ngempela ukuthi isenzakalo sesahlukaniso siyokwenzeka ngempela, kunalokho, leli phupho lingase libhekisele esidingweni sowesifazane sokucabanga ngobuhlobo bakhe nomyeni wakhe, futhi mhlawumbe ukusebenza ekulungiseni nasekuthuthukiseni ubudlelwano.
Ngenxa yalesi sizathu, kunconywa ukuthi ukhulume nomyeni futhi usebenze ukuxazulula izinkinga ezikhona, ukuze kugcinwe ukuzinza komndeni nokuphila komshado.

Ngiphuphe indoda yami ingidivosa ngikhalela u-Ibn Sirin

Ukuphupha indoda edivosa umkayo ingelinye lamaphupho ahlasimulisayo athusa owesifazane ephusheni, Isazi u-Ibn Sirin sikhulume encazelweni yamaphupho ukuthi ukuphupha umyeni ehlukanisa nomkakhe kusho ukuthi uzophucwa imali yakhe. futhi kungenzeka ukuthi uzophelelwa umsebenzi noma abhekane nezinkinga ezingokwezimali.
Kodwa uma umbono ubonisa ukuba khona kwezingxabano phakathi kwabashadile, khona-ke kubonisa ukuntula ukuvumelana kwezinye izinto nokungavumelani kwezinye izindaba.
Naphezu kwalokho, leli phupho alisho ngempela isehlukaniso futhi alimeleli indaba yokugcina, kunalokho, kungase kube okwesikhashana, noma ngezinye izikhathi ukungezwani okwenziwe phakathi kwabashadile.

Ngiphuphe indoda yami ingidivosa ngikhalela okhulelwe

Lapho ebona umyeni ehlukanisa nomkakhe futhi ekhala ephusheni, leli phupho lingase libangele ukukhathazeka kowesifazane okhulelwe futhi liphakamise imibuzo eminingi mayelana nezincazelo kanye nencazelo yalo.
Njengoba lokhu kungase kuhunyushwe ngokwezazi nabahumushi abanezincazelo eziningi ezinhle nezimbi, abanye babo bathi ukwenzeka kwephupho elinjalo kubonisa ushintsho olungazelelwe futhi olungalindelekile empilweni yowesifazane okhulelwe, kungakhathaliseki ukuthi kungenxa yomsebenzi noma. ushintsho lomndeni noma okunye.
Kungase kubonise ukuvela komehluko phakathi kwabashadile noma umndeni, noma ngisho nokugula nezifo ezingelapheki.
Kungase kubonise ukudabuka nosizi olubangelwa ukuhlukana nomuntu othandekayo, nokungakwazi kowesifazane okhulelwe ukuhlalisana ngaphandle kwakhe.

Ngiphuphe umyeni wami efuna ukungidivosa kodwa angifuni

Umbono ephusheni mayelana nomyeni wami efuna ukungihlukanisa, futhi angifuni, kuwukubonakaliswa kokudideka nokudideka okungenzeka ukuthi umbhangqwana uzizwe ngezinye izikhathi.
Ikakhulukazi uma lo mbono uphethe umhlatshelo womunye komunye.
Kodwa ukubona isehlukaniso ephusheni akuyona isibonakaliso sento ethize, kodwa kunalokho kuncike esimweni sombono ngamunye.
Naphezu kwalokhu, umuntu akufanele avumele isinqumo sokuhlukanisa kalula, futhi afune ezinye izixazululo ezinkingeni eziphakama phakathi kwabashadile.
Njengoba lo mbono ubikezela inani elikhulu lokungezwani nezinkinga phakathi kwabashadile, kumelwe kufunwe ukuze kugwenywe futhi kufunelwe amakhambi aqinile kulezi zinkinga, ukuze kugcinwe ukuzinza kwempilo yomshado esikhathini esizayo.

Ngiphuphe umyeni wami wangihlukanisa kabili

Owesifazane waphupha ukuthi umyeni wakhe wahlukana naye kabili, futhi leli phupho lingomunye wemibono ebalulekile futhi ehlukile engahunyushwa ngezindlela eziningi.
Lo mbono ngokuvamile ubonisa ukulahlekelwa injabulo ekuphileni komshado kanye nokuhlukana kanye nokwehlukana phakathi kwabalingani ababili, noma ngabe lesi isehlukaniso sokugcina noma isikhathi sokwehlukana esifushane nesikhashana, futhi lo mbono ngezinye izikhathi ungase ubonise ukubonakaliswa kwemizwa yokungabi nabulungisa nentukuthelo phakathi abalingani ababili.

Ukuhunyushwa iphupho ngomyeni wami wangihlukanisa kanye

Ukubona iphupho ngomyeni wami engidivosa kungenye yemibono enethonya okunzima ukuyichaza kwabaningi, futhi izinkomba zalo ziyehluka ngokwesimo nesimo sephupho.
Kwezinye izimo, lo mbono ungase ubonise ukuqala kwesahluko esisha empilweni yomphuphi, njengoba kungenzeka ukuthi umshado wakhe usuphelile futhi kufanele afune umlingani omusha ekuphileni, kanti kwezinye izimo kungase kubonise ukufika okuseduze kwempumuzo. kanye nokwaneliseka ngemva kwesikhathi eside sobunzima nokucindezeleka.

Ngakolunye uhlangothi, ukubona iphupho mayelana nomyeni wami engihlukanisa ngesibhamu esisodwa kungabonisa izinkinga ebuhlotsheni phakathi kwabashadile, futhi leli phupho lingase libe yisixwayiso kumphuphi ukulungisa ubuhlobo bakhe nomyeni wakhe.

Ngiphuphe umyeni wami engidivosa ngikhulelwe

Uma owesifazane okhulelwe ephupha umyeni wakhe ehlukanisa naye, leli phupho lingachazwa ngokuthi linezinkinga phakathi kwabo nokuthi umehluko phakathi kwabo usufinyelele phezulu.
Futhi uma kwenzeka ukuthi azikho izinkinga zangempela phakathi kwabo, iphupho lingase lisho ukuthi unokwesaba noma ukukhathazeka ngekusasa lakhe lomshado nomndeni ngokushesha nje lapho umntwana ezalwa.
Uma lokhu kwenzeka, kufanele akhulume nomyeni wakhe, andise ukukhulumisana nokuqonda ezindabeni ezibalulekile, futhi bahlele ndawonye ikusasa.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nomyeni wami wangihlukanisa kathathu

Ukuphupha indoda edivosa umkayo kathathu ephusheni inezincazelo nezincazelo eziningi ngelinye lamaphupho ahlupha umuntu wesifazane aphinde amkhulise nokukhathazeka, kodwa ukuphupha umyeni wami wangihlukanisa kathathu akusona isimo esibi ngaso sonke isikhathi. .
Uma kwenzeka ukuthi umshado unzima futhi azisekho izizathu zokujabula nokuzinza, lo mbono ungase ube uphawu lokuphela kobudlelwane obunezinkinga kanye nokushintshela esigabeni esisha.
Ngaphezu kwalokho, isehlukaniso empilweni yangempela singasho ushintsho olukhulu futhi oluhle empilweni yomphuphi, kungaba empilweni yakhe yomuntu siqu noma yobungcweti.

Ngiphuphe umyeni wami wangidivosa wangibuyisela emuva

Uma kwenzeka owesifazane ephupha ukuthi umyeni wakhe wahlukanisa naye, kodwa wabe esebuyela kuye, leli phupho libonisa ukuthi kukhona okuhle okuzokwenzeka emshadweni, futhi kungase kubonise ushintsho ekuziphatheni komyeni kanye nokuthuthukiswa kobudlelwane phakathi komshado. bona.
Iphupho lingase libonise ukuthi umyeni uzofeza isithembiso sakhe futhi ahambisane nesithembiso sakhe nomfazi, abuyisele impilo evamile futhi agcine ukuzinza kobudlelwane.
Iphupho lingase futhi libuyisele ukwethembana okulahlekile phakathi kwabashadile, futhi liqinise isibopho esingokomzwelo phakathi kwabo.
Ngakho-ke, leli phupho lingabhekwa njengobufakazi obuhle obukhulisa ukuzethemba nethemba empilweni yomshado futhi livule indlela yekusasa elingcono nelijabulisayo phakathi kwabashadile.

Ngiphuphe indoda yami ingidivosa ngashada nomfowabo

Lapho owesifazane ephupha umyeni wakhe ehlukanisa futhi umfowabo eshada, leli elinye lamaphupho angavamile angabangela ukudabuka nemizwa exubile kulowo ophuphayo.
Leli phupho livame ukuhlotshaniswa nezinye izingxabano zangaphambili kanye nezingxabano zomndeni ezibangelwa umshado womfowabo womfazi.
Leli phupho lingase libonise isifiso somphuphi sokulahla umyeni wakhe wamanje futhi afune umlingani wakhe wesibili wokuphila, futhi lingase libonise ezinye zezinkinga ezingokwengqondo zangaphakathi lowo ophuphayo abhekana nazo.

Ngiphuphe indoda yami ingidivosa ngikhala ngokuyishisa

Ngiphuphe indoda yami ingidivosa ngikhala ngenhliziyo, kuyiphupho elikhombisa ishwa lezehlakalo ezingezinhle empilweni yabashadile.
Futhi uma lezi zenzakalo zenzeka, zishiya usizi nokudabuka emiphefumulweni yazo.
Kodwa-ke, lapho ebona owesifazane ophupha ngokuhlukanisa nomyeni wakhe ngenkathi ekhala ngokusuka enhliziyweni, abanye abahumushi baleli phupho baholela enjabulweni nasezindabeni ezijabulisayo.
Uma indoda imatasa kakhulu ngomsebenzi wayo futhi ingasitholi isikhathi esanele somndeni, khona-ke kungase kuholele isehlukaniso, kodwa iphupho libonisa ukuthi unkosikazi uyoba nembuyiselo enhle nokugcwaliseka kwezifiso esikhathini esizayo, futhi uzophinde ahlukanise. uthole ukwesekwa umndeni nabangane ezikhathini ezinzima.

Ngiphuphe umyeni wami wangihlukanisa ngaphandle kwesizathu

Uma owesifazane ephuphe ephusheni ukuthi umyeni wakhe wamhlukanisa ngaphandle kwesizathu, khona-ke lokhu kubonisa ukwesaba okumhluphayo ngokulahlekelwa umyeni wakhe nokuhlukana kwabo komunye nomunye.
Leli phupho lingase libonise ukwesaba okujulile komphuphi, njengoba engase esabe ukulahlekelwa umlingani wakhe esikhathini esizayo.
Leli phupho lingase libe ukubonakaliswa kokwesaba okungenasisekelo okungasekelwe yinoma yibuphi ubufakazi obucacile noma inkomba.
Ngakho-ke, kufanele athembele ezintweni ezinhle zokuphila kanye nethemba futhi angavumeli ukwesaba okungenasizathu okungase kuthinte indlela yakhe yokuphila.

Ngiphuphe umyeni wami wangidivosa engasekho

Uma owesifazane ephupha ukuthi umyeni wakhe uhlukanise naye ngenkathi efile, khona-ke iphupho lingase libonise ukudabuka okujulile nobuhlungu umphefumulo nenhliziyo ezizwayo ngenxa yokulahlekelwa umlingani.
Kungaba ngenxa yokuhlangenwe nakho kwangempela kokuhlukana noma nje ukwesaba kwentokazi ukulahlekelwa umyeni wayo.
Kodwa-ke, leli phupho lingabonisa nokuthi le ntokazi idinga ukwamukela ukungabi nomlingani wayo futhi iphila blah.
Kungaba inselelo enzima kodwa iphupho likhomba ukuthi le nselelo akuyona into engenakwenzeka.
Iphupho alisho ngempela ukuthi uphathina uzofa noma ahlukane nentokazi, kodwa lisho ukuthi iphupho kufanele lisebenze njengenceku ngokwazisa intokazi ngezingqinamba ezobhekana nazo futhi izokwazi ukuzinqoba kalula.

Ngiphuphe umyeni wami wangidivosa ngashada nomunye umuntu

Iphupho lokuthi umyeni wami wangidivosa futhi ngashada nomunye umuntu iphupho elivamile kwabesifazane, kodwa akufanele umuntu adonseleke kulo ngendlela eyihaba ngoba amaphupho awabonisi iqiniso.
Leli phupho lingase lifanekisela ukuphazamiseka ngokomzwelo nangokwengqondo umphuphi abhekana nakho, futhi kubalulekile ukucinga isizathu esiholele ekuboneni leli phupho.
Ochwepheshe bayeluleka ukuthi bangagcini amaphupho amabi engqondweni yabo, futhi ngemva kokuvuka, kungcono ukushintsha isimo sengqondo ngokwenza izinto ezinhle, njengokuzivocavoca ekuseni noma ukulalela umculo oyintandokazi.
Ekugcineni, akufanele kukhohlwe ukuthi iphupho liwukubonakaliswa kwemizwa nemicabango yethu, futhi akufanele ngempela lihunyushwe kabi.

Ngiphuphe indoda yami ingidivosile ngijabule

Uma owesifazane ephupha ukuthi umyeni wakhe wahlukanisa naye futhi wayejabule, lokhu kusho ukuthi iphupho liza ngemva kwesikhathi sobunzima nezinkinga ebuhlotsheni phakathi kwabashadile.
Lezi zinkinga zingase zibangelwe ukungahambisani noma ukungathembani nothando olwanele phakathi kwazo.
Kodwa iphupho lihambisana nakho okuhle okukhulu okulindelwe umphuphi ngemva kwesikhathi esifushane.
Iphupho linethemba lokuthola ithuba elisha ekuphileni nomuntu omqonda ngempela futhi omthandayo, futhi ozoba yisinqumo esingcono kuye esikhathini esizayo.
Iphupho lesehlukaniso nenjabulo kulo liwuphawu lokuzimisela kowesifazane ophuphayo ukuqala impilo entsha, amshiye emuva, futhi avule ikhasi elisha empilweni yakhe yomzwelo.

Ukuhunyushwa kwephupho mayelana nesehlukaniso

Ukubona isehlukaniso ephusheni kungenye yezinto eziphakamisa ukukhathazeka nokucindezeleka okukhulu kumuntu ophuphayo, njengoba kubonisa ukuhlukana noma ukuhlukana nomuntu omthandayo futhi omkhathalelayo.
Kuyaphawuleka ukuthi isehlukaniso singenye yezinto ezifaka amabika omubi abhekana nazo.
Uma owesifazane ebona ukuthi umyeni wakhe uhlukanise naye ephusheni futhi uyakhala, lokhu kungase kubonise ukuhlukana phakathi kwabo ngenxa yezinkinga eziningi nokungezwani okuthinta ubuhlobo babo.
Ngokunjalo, iphupho lesehlukaniso lingaveza ukwehluleka emsebenzini noma ekufinyeleleni umshado ofisa, futhi kuwuphawu lokuyeka ukwenza lula izindaba eziphathelene nokuthembisana umshado nomshado.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi lezi zincazelo zincike esimweni somphuphi nezimo, nasolwazini lwakhe ngeqiniso lendaba yakhe.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *


I-Ezoickubika lesi sikhangiso