Ngiluqhuba kanjani ucwaningo lokungenzeka kanye nesigaba socwaningo lokungenzeka?

U-Mohamed Sharkawy
2023-09-13T06:19:33+00:00
isipiliyoni sami
U-Mohamed SharkawyIhlolwe ngu: Esraa AnbarSepthemba 12, 2023Isibuyekezo sokugcina: Iviki elingu-XNUMX eledlule

Ngilwenza kanjani ucwaningo lokungenzeka?

Ucwaningo lokungenzeka lungelinye lamathuluzi asemqoka asetshenziswa osomabhizinisi nabatshalizimali ukuze kutholwe ukuthi kungenzeka yini umcabango othile wephrojekthi.
Uma ufuna ukwenza ucwaningo olunokwenzeka futhi udinga isiqondiso esithile, ungalandela lezi zinyathelo:

 • Nquma inhloso yocwaningo: Nquma isizathu sokwenza ucwaningo kanye nomgomo ofuna ukuwufinyelela ngalo, noma ngabe lokho kuwukucacisa umbono omusha, ukulinganisa ukuba nokwenzeka kwezezimali, noma ukuhlola izici zezomnotho nezokuncintisana zephrojekthi.
 • Qoqa ulwazi: Qoqa lonke ulwazi oludingekayo ukuze wenze ucwaningo, kungakhathaliseki ukuthi luhlobene nemakethe eqondiwe, izimbangi, uhlobo lwezinsizakalo noma imikhiqizo enikeziwe, noma izindleko zezimali ezilindelekile.
 • Ukuhlaziywa kwedatha: Ngemva kokuqoqa ulwazi, luhlaziye ngokunembayo nangobuqotho.
  Kungase kudingeke ukuthi usebenzise amathuluzi okuhlaziya ezezimali njengezindleko, imali engenayo ehlongozwayo, amanani okukhula, kanye nembuyiselo yezezimali.
  Ungasebenzisa futhi ukuhlaziywa kwe-SWOT ukuze uhlole amandla angaphakathi, ubuthakathaka, namathuba angaphandle nezinsongo.
 • Ukwethula imiphumela: Bhala imiphumela yocwaningo ngendlela enemininingwane necacile, futhi uchaze ulwazi ngendlela eqondakala kalula.
  Hlaziya imiphumela bese ufinyelela iziphetho nezincomo ezingaba nomthelela ezinqumweni zabatshalizimali.
 • Ukuthathwa kwezinqumo: Ngemva kokwethula imiphumela nezincomo, hlaziya izinketho ezikhona bese ukhetha isinqumo esifanele ngokwemibandela ekhona kanye nezinjongo zocwaningo.
Ngilwenza kanjani ucwaningo lokungenzeka?

Isigaba socwaningo lwangaphambilini?

XNUMX. Nquma izinjongo zephrojekthi:
Kulesi sigaba, izinjongo ezicacile neziqondile zibekelwe iphrojekthi.
Inhloso eyinhloko yephrojekthi kanye nemigomo yayo emincane ehlobene nokutshalwa kwezimali, inzuzo, nokukhula kwesikhathi esizayo kufanele kukhonjwe.

XNUMX. Ucwaningo lokuqala lokungenzeka:
Kuhlanganisa ucwaningo oluningiliziwe lwangaphambi kokwenzeka oluhlola umbono wephrojekthi kanye namathuba awo okuphumelela.
Lesi sigaba sihlose ukuqinisekisa ukuthi kungenzeka kanjani ukutshala imali kuphrojekthi kanye namandla okuzuza inzuzo kuyo.

XNUMX. Ucwaningo oluningiliziwe lwenzuzo yebhizinisi:
Lesi sigaba sihlanganisa ucwaningo lokumaketha kanye nokulinganisa kwesidingo semikhiqizo yephrojekthi, ngaphezu kocwaningo lobuchwepheshe lwephrojekthi kanye nokulinganisa kwezindleko ezilindelekile.

XNUMX. Ukuhlolwa kwezifundo ezinokwenzeka ngaphambili:
Lesi sigaba sihlanganisa ukuhlola izifundo ezingenzeka ngaphambilini ezihlobene nombono wephrojekthi kanye nokuhlaziya izici zayo zezimali nezohwebo.
Lokhu kuhlola kuhlose ukunquma ukuthi kungenzeka yini iphrojekthi kanye namathuba ayo okuphumelela.

XNUMX. Umbono Wephrojekthi:
Umbono wephrojekthi uyisiqalo sanoma iyiphi iphrojekthi yokuqala.
Kucatshangelwa umqondo wephrojekthi ongafika emqondweni womuntu wokusungula iphrojekthi ethile yokukhiqiza okuhle noma ukunikeza isevisi ethile.

XNUMX. Isigaba sokuqala sokufunda sephrojekthi:
Lesi sigaba sithathwa njengesibaluleke kakhulu, njengoba umbiko wokuqala wokuhlola wephrojekthi ulungiswa ngaphambi kokuba kuqedwe ucwaningo olunzulu lokungenzeka.
Lo mbiko uhlose ukuqinisekisa amandla ephrojekthi empumelelo futhi unqume ukuthi kungenzeka yini ukuqhubeka nokuthuthukiswa kwayo esikhathini esizayo.

Kafushane, isigaba socwaningo lokwenzeka kwangaphambili siyisigaba esibalulekile sokulungiselela ucwaningo olunzulu lokungenzeka lwanoma iyiphi iphrojekthi evelayo.
Ngalesi sigaba, izinjongo zephrojekthi ziyanqunywa futhi kuhlolwa ukuthi kungenzeka yini kanye namathuba empumelelo, okusiza ekwenzeni izinqumo zokutshala izimali unolwazi kanye nokuzuza impumelelo esimeme.

Ucwaningo lokungenzeka luthatha isikhathi esingakanani?

Ucwaningo lokungenzeka luyinqubo ebalulekile eyenziwa yizinkampani nosomabhizinisi ukuhlola ukuba nokwenzeka nempumelelo yombono noma iphrojekthi ethile.
Isikhathi esidingekayo socwaningo lokunokwenzeka sahlukahluka kuye ngobukhulu kanye nohlobo lwephrojekthi.
Nokho, ngokuvamile kuthatha amasonto ambalwa kuya ezinyangeni ezimbalwa, kuye ngezakhi ezisetshenziswe ocwaningweni.
Lezi zici zihlanganisa ukuhlaziywa kwezimali, ukucwaninga kwemakethe, ukulinganisa kwezindleko neholo, ukuhlolwa kwengozi engaba khona, ukuhlonza amathuba esikhathi esizayo, ukuhlaziya okuncintisanayo, nezinye izici ezimbalwa ezidinga isikhathi sokutadisha nokuhlaziya ngokucophelela.
Kubalulekile ukuthi ucwaningo lokuthi kungenzeka yini luqhutshwe ngendlela enembile futhi ebanzi ngaphambi kokwenza noma yiziphi izinqumo zokutshala izimali noma ukuqalisa iphrojekthi entsha, ukuze kuqinisekiswe impumelelo nokusimama kwebhizinisi.

Yiziphi izinhlobo zocwaningo okungenzeka?

 1. Ucwaningo lokunokwenzeka kobuchwepheshe: luhlose ukunquma ukuba nokwenzeka nempumelelo yokusebenzisa ubuchwepheshe, amathuluzi nezinqubo ezidingekayo ukuze kuqaliswe iphrojekthi.
 2. Ucwaningo lokungenzeka kwezomnotho: luhlanganisa ukuhlaziya ukukhula komnotho kanye nokulindelwe yimakethe, ukunquma ukutshalwa kwezimali okudingekayo kanye nembuyiselo elindelekile yephrojekthi.
 3. Ucwaningo lokunokwenzeka kwezemvelo: lubheka umthelela wemvelo wephrojekthi kanye nezinyathelo okufanele zithathwe ukuze kugcinwe imvelo futhi kuhambisane nemithetho ekhona yezemvelo.
 4. Ucwaningo lokunokwenzeka komphakathi: Lugxile ekuhloleni umthelela wephrojekthi emphakathini wendawo, njengokuqashwa, ukuthuthukisa ingqalasizinda, nokuhlinzeka ngamathuba ezomnotho.
 5. Ucwaningo lwezezimali: Kuncike ekuhlaziyeni izindleko zephrojekthi, ukuqagela imali engenayo, kanye nokuhlola ukuthi kungenzeka yini iphrojekthi ngokwezezimali.
Ucwaningo lokungenzeka luthatha isikhathi esingakanani?

Iyini inhloso yocwaningo lokungenzeka?

 1. Ukuhlolwa kwamathuba ezomnotho: Ukuhlaziya ukuthi kungenzeka yini kusiza ekulinganiseni amathuba ebhizinisi nezomnotho ephrojekthi.
  Ngokutadisha imakethe, ukuhlaziya ukuthengwa kwempahla nesidingo, nokulinganisa imali engenayo nezindleko ezilindelekile, izici ezinenzuzo zingakhonjwa futhi kukhonjwe amathuba amahle okutshala imali.
 2. Ukulinganisa izici zezimali: Ukuhlaziya ukuthi kungenzeka yini kuhloswe ukulinganisa izindleko ezilindelekile kanye nemali engenayo elindelekile yephrojekthi.
  Lokhu kwenziwa ngokulinganisa izindleko ezidingekayo zokukhiqiza noma ukunikeza isevisi, ngaphezu kokulinganisa imali engenayo engaba khona, ukwakha amamodeli ezezimali ukuze kunqunywe okulindelwe yimbuyiselo yezimali nokufunda ukuthi kungenzeka yini izimali.
 3. Ukuhlaziywa kwezici zobuchwepheshe nezobuchwepheshe: Ukuhlaziywa kokungenzeka kusiza ekunqumeni ukuba nokwenzeka kokuqaliswa kwephrojekthi kanye nokwenzeka kokufeza imigomo efiselekayo.
  Lokhu kwenziwa ngokuhlonza izidingo zobuchwepheshe nezobuchwepheshe zephrojekthi, kanye nokuhlola ukuthi kungenzeka yini ukuthola izinsiza nemishini edingekayo ukuze isetshenziswe ngempumelelo.

Uyini umehluko phakathi kwe-business plan kanye ne-feasibility study?

Enye yezinto ezibalulekile osomabhizinisi, osonkontileka, izinkampani, noma amaphrojekthi asafufusa okufanele bazicabangele lapho beqala noma yiliphi ibhizinisi elisha ukulungisa uhlelo lwebhizinisi kanye nokufunda okungenzeka.
Nakuba la mathuluzi amabili anomgomo ofanayo wokuzuza impumelelo nokwandisa amathuba enzuzo, ayahluka ezicini eziningi.
Umehluko omkhulu phakathi kwepulani lebhizinisi kanye nocwaningo lokungenzeka umi kanje:

 • Uhlelo Lwebhizinisi: Uhlelo lwebhizinisi luyincwadi enemininingwane futhi ehlelekile echaza izinjongo namasu ebhizinisi kanye nezindlela zokuzifeza.
  Uhlelo lwebhizinisi luhlanganisa ukucaciswa kombono nomsebenzi wephrojekthi, ukuhlaziya imakethe nokuncintisana, ukucaciswa kwenhlangano nesakhiwo seqembu, incazelo yohlelo lokumaketha nokuxhaswa ngezimali, neminye imininingwane edingekayo.
  Uhlelo lwebhizinisi luhlose ukuqondisa inkampani nokunquma izinyathelo kanye nokutshalwa kwezimali okudingekayo ukuze kuzuzwe imigomo emisiwe.
 • Ucwaningo lokungenzeka: Ucwaningo lokungenzeka luyinqubo esekelwe ekuhlaziyeni nasekuhloleni zonke izici ezihlobene nephrojekthi engaba khona ngaphambi kokuyiqalisa.
  Ucwaningo lokuthi kungenzeka yini ludinga ukuhlaziywa kwemakethe, izinhlolovo zamakhasimende aqondiwe, isilinganiso sezindleko ezilindelekile kanye nemali engenayo, ukuhlolwa kwezingcuphe ezingaba khona, nokuhlaziywa kwezimali okuphelele.
  Ucwaningo lokuthi kungenzeka yini luhlose ukulinganisa izici zezimali, ezohwebo, ezomthetho, ezobuchwepheshe nezokuthengisa zephrojekthi engase ibe khona, futhi inqume ukuthi le phrojekthi ikufanele yini ukutshalwa kwezimali futhi isimeme ngokomnotho.

Yiziphi izifundo ezingenzeka, ukubaluleka kwazo kanye nezinkomba?

Izifundo zokungenzeka zingamathuluzi abalulekile nadingekayo ekuhleleni umnotho kanye nenqubo yentuthuko.
Lezi zifundo zihlose ukuhlola izici zezimali, ezomnotho, ezentengiselwano nezobuchwepheshe zephrojekthi ehlongozwayo ngaphambi kokwenza isinqumo sokuyiqalisa.
Ngokwenza ucwaningo olunzulu lokungenzeka, ukuthi kungenzeka yini iphrojekthi kanye nekhono layo lokuzuza inzuzo nempumelelo kuyanqunywa.
Lolu cwaningo luhlanganisa izindlela eziningi nezinkomba ezihlaziywa ngendlela enembayo, njengezindleko, imbuyiselo yezimali, inzuzo, imakethe eqondiwe, ukuhlaziya imvelo, ukuncintisana, nokulindelwe esikhathini esizayo.
Izifundo zokungenzeka kufanele ziphelele futhi zibe sobala, njengoba zisiza ekwenzeni izinqumo ezifanele futhi ziqondise ukutshalwa kwezimali ngendlela eqhubekayo nenenzuzo.

Lubiza malini ucwaningo lokunokwenzeka kwephrojekthi?

Ucwaningo lokuthi kungenzeka yini iphrojekthi ingesinye sezinyathelo eziyisisekelo nezidingekayo kuwo wonke umuntu ofisa ukusungula iphrojekthi eyimpumelelo.
Iwucwaningo lokuhlaziya olulinganisela izici zezimali nezomnotho zephrojekthi ehlongozwayo, futhi lunquma ukuhambisana kwayo nezinjongo zezimali nezomnotho ezifiselekayo.
Izindleko zocwaningo lokunokwenzeka kwephrojekthi ziyahlukahluka kuye ngokuthi iphrojekthi eyodwa iye kwenye ngokusekelwe ezintweni ezimbalwa ezibalulekile ezifana nalezi:
• Usayizi wephrojekthi kanye nohlobo
• Idethi eqondile yesikhathi sokulungiselela umbiko
• Imithombo esetshenziswa ukuqoqa idatha nolwazi oludingekayo ocwaningweni
• Ubunkimbinkimbi bomkhakha noma imboni iphrojekthi engaphansi kwayo
• Izidingo zomthetho nezokulawula zephrojekthi.

Izindleko zocwaningo lokunokwenzeka kwephrojekthi zingabandakanya lezi zinto ezilandelayo:
• Ukubonisana nochwepheshe emkhakheni othile wephrojekthi
• Ukuhlaziywa kwezimakethe nokuncintisana
• Ukuhlaziywa kwezici zezezimali nezomnotho
• Isilinganiso sezindleko ezilindelekile zokusebenza nezotshalomali
• Khomba imifudlana yokuxhasa ngezimali engaba khona
• Lungiselela uhlelo lwebhizinisi olufanele

Izindleko zocwaningo lokuthi kungenzeka yini iphrojekthi zingasukela ezinkulungwaneni zamadola ukuya emashumini ezinkulungwane, kuye ngobunkimbinkimbi bephrojekthi kanye nokuthi ucwaningo ludingeka kangakanani.
Kufanele kukhethwe indikimba efanelekayo, eyisipesheli ukuze ilungiselele isifundo, esinganikeza isilinganiso esibanzi sezindleko ezihilelekile ekusilungiseleleni.

Yibuphi ubunzima obubhekene nabo ekwenzeni ucwaningo lokungenzeka?

 • Isidingo sokuqoqa idatha nolwazi: Kungase kube nzima ukuthola ulwazi oludingekayo ukuze kulungiswe ucwaningo.
  Le nqubo ingase idinge ucwaningo nokuhlanganiswa kwedatha evela emithonjeni eminingi, edinga isikhathi esibalulekile nomzamo.
 • Ukuhlaziya idatha eqoqiwe: Ngemva kokuqoqa idatha, umuntu udinga ukuyihlaziya kahle nangokunembile.
  Lokhu kuhilela ukusetshenziswa kwamathuluzi ezibalo nezindlela zokuhlaziya idatha, futhi lokhu kungase kube inselele kulabo abangenalo ulwazi olwanele kulo mkhakha.
 • Izindleko nezinsiza ezitholakalayo: Ukulungiselela ucwaningo lokungenzeka kudinga ukwaba izinsiza zezezimali nezabantu.
  Uma isabelomali sincane, kungase kube nzima ukuthola izinsiza ezidingekayo ukuze uqedele ucwaningo ngendlela egculisayo.
 • Ukuchaza izinto ezicatshangwayo neziguquguqukayo: Umuntu kufanele acacise futhi aqonde ekuchazeni imibono asekela kuyo ucwaningo lokungenzeka, ngaphezu kokuhlonza okuguquguqukayo okungase kuthinte imiphumela.
  Kungase kube nzima ukunquma ngokunembile lezi zici kanye nomthelela wazo ocwaningweni.
 • Ukuhlaziya ubungozi nomnotho: Ukulungiselela ucwaningo lokungenzeka kudinga ubungozi obuphelele kanye nokuhlaziywa komnotho, njengoba izindleko nezimali ezingenayo ezilindelekile kufanele zilinganiswe futhi kuhlaziywe umnotho.
  Lokhu kudinga ukucwaninga okujulile kwemakethe kanye nokubikezela kwezitayela zesikhathi esizayo, okwandisa inkimbinkimbi yenqubo.
Yiziphi izifundo ezingenzeka, ukubaluleka kwazo kanye nezinkomba?

Iklanywe kanjani iphrojekthi?

Iphrojekthi yakhelwe ngokucophelela nangokunemba ukuze kuqinisekiswe ukuthi imiphumela oyifunayo ifinyelelwa ngendlela engcono kakhulu.
Okulandelayo ukubuka kabanzi kwenqubo yokuklama iphrojekthi:
• Ukuhlaziya: Kulesi sigaba, isidingo nezinjongo ezithile zephrojekthi ziyaqondwa futhi zihlaziywe.
Inkinga ekhona iyahlolwa bese kutholwa izixazululo ezifanele.
• Ukuhlela: Ngemva kokuhlaziya iphrojekthi, dwetshwa uhlelo olunemininingwane ukuze lusetshenziswe.
Uhlelo luhlanganisa izinjongo, izinsiza ezidingekayo, uhlelo, nohlelo lobungozi.
• Umklamo: Lesi sinyathelo sihlanganisa ukuklama i-prototype yephrojekthi.
Kulesi sigaba, ubuchwepheshe obudingekayo bukhethiwe futhi izingxenye eziyisisekelo zephrojekthi zinqunywa.
• Ukuqaliswa: Ukuqaliswa kwephrojekthi kuqala ngokusekelwe ekwakhiweni kokugcina.
Inikeza ukunaka ekwenzeni imisebenzi edingekayo kanye nemisebenzi kanye nokuhlinzeka ngezinsiza ezidingekayo.
• Ukuhlola: Ngemva kokuphothula ukuqaliswa kwephrojekthi, iyahlolwa futhi ibuyekezwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi imiphumela edingekayo iyafinyelelwa nokuthi noma imaphi amaphutha ayafundwa.
• Ukuthuthukiswa: Uma kunesikhala sokuthuthukiswa kwephrojekthi, amaphutha ayalungiswa futhi kuthuthukiswe okudingekayo ukuze kufezwe ukusebenza kahle.

Uyini umehluko phakathi kwemodeli yebhizinisi nohlelo lwebhizinisi?

Sibuyekeza umehluko phakathi kwemodeli nohlelo nokuthi ziphelelisana kanjani.

 1. Imodeli yebhizinisi:
  Imodeli yebhizinisi inguqulo emfushane yephrojekthi yakho.
  Ngokusebenzisa isakhiwo esithi "Imodeli Yebhizinisi", uzokwazi ukuchaza inani elengeziwe lephrojekthi yakho futhi ufinyelele izici zayo ezibaluleke kakhulu ekhasini elilodwa.
  Ungasebenzisa "Ikhanvasi Yemodeli Yebhizinisi" ukuze udizayine imodeli futhi ubhale imininingwane eyisisekelo yephrojekthi ngendlela elula nesheshayo.
 2. uhlelo lokusebenza:
  Uhlelo lwebhizinisi luyincwadi enemininingwane echaza ukuthi iphrojekthi izokwenziwa kanjani.
  Uhlelo ngokuvamile luqukethe imininingwane eyengeziwe mayelana nenhloso iyonke yephrojekthi, isu lokumaketha, ukuxhasa ngezimali, kanye nokusetshenziswa.
  Uhlelo lwebhizinisi lungaqukatha amakhasi ambalwa, kodwa lungadlula amakhasi angamashumi amahlanu.
  Lapho ulungiselela uhlelo, izinhlelo zekhompiyutha noma izifanekiso ezihlukahlukene zisetshenziselwa ukunikeza isakhiwo esihlelekile solwazi.
 3. injongo:
  Imodeli yebhizinisi igxile ekuchazeni inani lephrojekthi kanye nendlela yokuyiletha kumakhasimende.
  Kuwusizo ukufingqa umqondo wephrojekthi kanye namasu ngendlela ebonakalayo neqondakala kalula.
  Imodeli isiza ibhizinisi ukuthi likhombe izethameli eliqondiswe kulo kanye namakhasimende angaba khona futhi linqume ukuthi yiziphi iziteshi elizozisebenzisa ukuze limakethe futhi lilethe umkhiqizo noma isevisi yakho.

Ngakolunye uhlangothi, uhlelo lwebhizinisi luhlose ukucacisa imininingwane ephelele yokuqaliswa kwephrojekthi nokufeza imigomo.
Lolu hlelo lubandakanya isu lokumaketha, lokuxhasa ngezimali, lokuphatha kanye nokusebenza kwenkampani.
Ngohlelo lwebhizinisi olukhona, ithimba labaphethe, abatshalizimali, nabanye ozakwethu bangaqonda ukuthi iphrojekthi izosetshenziswa kanjani futhi benze izinqumo ezinolwazi.

 1. ukugxila:
  Imodeli yebhizinisi igxile enanini elengeziwe, amakhasimende kanye nendlela yokuzuza ukuncintisana emakethe.
  Imodeli yebhizinisi isebenza njengemephu yomgwaqo yenkampani ekuqaleni kohambo lwayo.

Ngokuqondene nohlelo lomsebenzi, lubanzi futhi lujwayelekile kunemodeli yomsebenzi.
Uhlelo lwebhizinisi lunikeza ukubuka konke okuphelele kokuqalisa, njengemephu yomgwaqo enemininingwane.
Uhlelo lwebhizinisi luchaza injongo iyonke yenkampani, uhlelo lokusebenza, nezinjongo zamasu, futhi lichaza ukusebenza, imithombo, ubungozi obungaba khona, kanye nezidingo zezimali.

Kungani ucwaningo lokungenzeka lwaqanjwa ngaleli gama?

Ucwaningo lokungenzeka luyinqubo ebalulekile kunoma ubani ofisa ukuqalisa iphrojekthi entsha.
Kuyaphawuleka ukuthi le nqubo inegama elingajwayelekile nelingabazekayo, futhi sizokuchaza isizathu sakho kula maphuzu alandelayo:

1. Ukuba nokwenzeka kwezomnotho: Isici somnotho sithathwa njengesisekelo nesibaluleke kakhulu ocwaningweni lokungenzeka.
Ihlose ukunquma ukuthi kungenzeka yini ukutshalwa kwezimali okuhlongozwayo kanye nekhono layo lokuzuza imbuyiselo yezezimali.
Ngakho-ke igama, elisho ukubaluleka kokuzuza inzuzo kanye nokuba nokwenzeka kwezezimali kwephrojekthi.

2. Ukuba nokwenzeka kobuchwepheshe: Isici sobuchwepheshe siphinde sibe yisici esibalulekile ocwaningweni lokuthi kungenzeka yini.
Kuhlanganisa ukuhlola ukuhambisana kwephrojekthi nemithetho yendawo, imithetho nezinye izici zokulawula.
Iphinde ihlole ikhono lephrojekthi lokuhlinzeka ngemikhiqizo noma amasevisi ngekhwalithi ephezulu nangesikhathi.
Yingakho ngithole igama elifanele lalesi sici.

3. Ukuba nokwenzeka komphakathi: Ucwaningo lokuthi kungenzeka yini alugcini nje kuphela ezicini zezomnotho nezobuchwepheshe, kodwa futhi luhlanganisa nemithelela iphrojekthi engase ibe nayo emphakathini wendawo.
Kubalulekile ukuzuza ukuhambisana phakathi kwephrojekthi kanye nezidingo kanye nezifiso zomphakathi, futhi indawo ezungezile kufanele ihlonishwe futhi kugcinwe ukulingana kwemvelo.
Ngakho-ke, lesi sici sale nqubo sithole igama elibonisa ukubaluleka kokwenzeka komphakathi.

4. Ukuba nokwenzeka okusemthethweni: Ukuze iphrojekthi isetshenziswe ngempumelelo, kufanele ihambisane nemithetho nemithetho yasekhaya neyamazwe ngamazwe.
Ucwaningo lokungenzeka luphinde lusho ukuhlola izinga lokuthobela imithetho kwephrojekthi kanye nokuhlola izingozi ezingokomthetho ezingaba khona.
Lesi sici siphinde saba yingxenye yegama lamagama elisetshenzisiwe.

Ucwaningo lokungenzeka luyithuluzi elibalulekile lokuthola impumelelo kunoma iyiphi iphrojekthi.
Ukukhethwa kwaleli gama kubonisa ubunzima benqubo kanye nokubaluleka kwazo zonke izici okufanele zicatshangelwe ukuze iphrojekthi iphumelele ngokombono wezomnotho, wezobuchwepheshe, wezenhlalakahle kanye nomthetho.

Ingabe bukhona ubudlelwano phakathi kocwaningo lokungenzeka, ukuphatha kanye nempumelelo yephrojekthi?

Kunobudlelwano obuseduze phakathi kocwaningo lokungenzeka, ukuphathwa kwephrojekthi, kanye nempumelelo yephrojekthi.
Lapho iphrojekthi yenza ucwaningo lokunokwenzeka ngendlela efanele nangendlela ebanzi, zonke izici zephrojekthi zihlaziywa ngokunembile nangokuningiliziwe.
Lokhu kuhlanganisa ukuhlaziya izici zezezimali, zebhizinisi nezobuchwepheshe kanye nezingozi ezingaba khona.
Uma iphrojekthi iphethwe ngempumelelo, izinhlelo ezithile ziyasetshenziswa, inqubekelaphambili ibhekwa, futhi zonke izinqubo ezidingekayo ukuze kuzuzwe izinhloso zephrojekthi ziyahlanganiswa.
Uma ucwaningo lokungenzeka lwenziwa ngokucophelela futhi iphrojekthi iphethwe ngendlela efanele, amathuba okuthi iphrojekthi iphumelele ayanda kakhulu.
Isibonelo, ucwaningo olunokwenzeka lungacacisa isisekelo sezimali esifanele futhi lunqume izinyathelo ezidingekayo ukuze kuzuzwe inzuzo ehlosiwe, kuyilapho ukuphathwa kahle kwephrojekthi kunomthelela ekuhleleni nasekuhleleni imizamo yeqembu kanye nokunikeza impendulo ephumelelayo ezinseleleni ezihlobene nephrojekthi.

Shiya amazwana

ikheli lakho le-imeyili ngeke lishicilelwe.Izinkambu eziyisibopho zikhonjiswa ngu *